Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Magnus V Erlingsson NORGE (1156-1184)
Moder
Erling Steinvegg Magnusson Baglerkonge
Lägg till moder...
Sigurd Erlingssen Ribbing Opprørskonge (1203-1226)
Lägg till moder...
Sigvid Ribbing
Lägg till moder...
Bent Sigvedsen Ribbing (1260-)
Lägg till moder...
Sigvid Bentsen Ribbing (1280-)
Lägg till moder...
Mogens Sigvidsen Ribbing (1305-)
Lägg till moder...
Asser Mogensen Ribbing (1330-)
Lägg till moder...
Peder Assersen Ribbing (1355-)
Arvid Ribbing
Lägg till moder...
Knud Arvidsen Ribbing (1316-)
Ingeborg Bentsdotter (1335-)
Marine Knudsdotter Ribbing (1355-)
Knut Pedersson Ribbing (-1423)
Ture Kettilsson Bielke af Åkerö (1260-1327)
Bo Matsson Natt och Dag
Sigrid Knutsdotter (1220-)
Nils Sigridsson (-1299)
Greger Styrbjörnsson
Katarina Bengtsdotter
Johan Gregersson Sandbroätten
Lägg till moder...
Kristina Johansdotter (-1299)
Sigrid Nilsdotter Natt och Dag
Nils Turesson Bielke (1320-)
Sigrid Håkansdotter (-1371)
Sestrid Nilsdotter Bielke (1365-1417)
Peder Knutsson Ribbing (1409-)
1409-- (man)

About Peder Knutsson Ribbing
Peder Ribbing.

Var väpnare 1438-10-17 och 2, 1447-09-15, då han beseglade ett Sven Porses brev. Var häradshövding i Mark 1461, 1471 och 1474.

Gift (enl. Utter) med Märta Bosdotter, dotter av riddaren Bo Stensson (Natt och Dag). [Peder Ribbing kallas 1427-10-28 måg till nämnde riddare (2) och av handlingar i Sturearkivet framgår, att han var nära släkt med Bo Stenssons sonson riksföreståndaren Svante Nilsson Sture].

Barn:

Knut, till Svanserid (nu Svansö) i Torestorps socken och Fästered i Finnekumla socken (båda i Älvsb.). Beseglade 1481-05-06 ett brev i Hångsdala Skaraborgs län och förde då de tre sjöbladen i sigillet. Var häradshövding i Mark 1485 och 1496-01-03. Kallas väpnare 1493-08-29, då han på sin gård Svanserid gjorde ett jordabyte med Gudhems kloster [2]. Levde 150715. Gift sannolikt efter 1488 med Kerstin Gustafsdotter, som levde 1526, då hon gjorde rusttjänst för Svanserid4, dotter av väpnaren Gustaf Mattsson (en stjärna) och Brita Pedersdotter (Bååt). Kerstin Gustafsdotter sålde37 1488, S:t Hilarii afton, sin gård Fästered till sin frände Arvid Knutsson (Drake af Intorp). Brevet beseglas av brevutfärderskan samt bland andra Broder Buth och Tord Björnsson (Store), men gården återgick sedan till mannen.
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ribbing_nr_15#TAB_1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Ribbing_nr_15

Levde 1396 och var dessförinnan omnämnd flera gånger. Han var lagman över lappmarken och var den som år 1402 gjorde en pilgrimsresa till Jerusalem.

Adliga ätten RIBBING, nr 15

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625.

I en säkert sammanhängande släktledning kan ätten Ribbing icke föras längre tillbaka än till mitten av 1400-talet, men tämligen säkert är, att den leder sitt ursprung från en gammal halländsk ätt med samma namn och vapen, tre sjöblad, två och en ställda, vilket sköldemärke, ett av de äldsta inom den danska adeln, även fördes av tre andra ätter, Kyrning, Porse och Poep, alla bosatta i Halland och Skåne.

En Sigvid Knutsson, som, då han 1295 sålde en sin gård i Halmstad, i sitt sigill förde de tre sjöbladen, och som kallas Sigvid Ribbing, då konung Erik Menved 1302 fråndömde honom arvet efter hans broder Arved Ribbing, uppgives vara fader till Sigvid Ribbing, som 1336 tillsammans med Peder Porse m. fl. avslutade en förlikning med staden Lybeck och då kallas hövidsman i Halland.

Denne Sigvid, som var gift (före 1341-03-29) med den heliga Birgittas dotter Märta Ulfsdotter i hennes 1:a gifte, nämnes flera gånger i urkunderna, liksom hans söner Peder och Arvid. Peder, som 1378 var svenskt riksråd, gjorde 1379 i Rom sitt testamente före en resa till den heliga graven. Han nämnes ej senare levande. Enligt en berättelse om den heliga Birgittas släkt, nedskriven vid mitten av 1400-talet av Vadstenanunnan Margareta Klausdotter, skall han hava dött på pilgrimsfärden. Före sin död synes han hava blivit riddare, enär han kallas så i ett brev av 1377. Nämnda berättelse säger, att både Peder och Arvid dogo barnlösa och att Arvid drunknade i Uppland. Enligt en något äldre berättelse, avgiven 1428-03-12, av Arvid Skeff, en släkten närstående person, skall däremot Arvid Sigvidsson hava efterlämnat en son med namnet Arvid. Denne säges hava drunknat i Uppland, men några avkomlingar kan han ej hava ägt, då 1428 års vittnesbrev uppgiver, att han ärvdes av sin farbroder Peder. De motsägande uppgifterna torde kunna förklaras så, att Vadstenanunnan i sin berättelse glömt ett mellanled och endast fäst sig vid, att det var en i Uppland drunknad Arvid Ribbing, som dog barnlös. Möjligen har hon fått sin uppgift just från nämnda brev, vars innehåll hon missförstått. Säkert är, att varken Peders eller Arvids släkter fortlevat. Detta framgår även därav, att fru Katarina Knutsdotter (lejon), herr Peder Ribbings halvsyster, 1396-09-29 bekräftade1 hans änkas (fru Kristina Ulfsdotter [Sparre], död 1389) gåva till Vadstena kloster av Skällnora kvarn i Uppland, som var fru Katarinas rätta möderne, men olovligen, utan hennes vetskap, blivit av Peder Ribbing såsom morgongåva givet till hans hustru. Katarina Knutsdotter var således då den heliga Birgittas enda levande arvinge. Hennes ännu i livet varande syster Ingegerd hade nämligen såsom nunna ej vidare arvs- eller bördsrätt. Fru Katarina, änka efter norske riddaren och riksrådet Ogmund Finsson (Hestbøätten), dog barnlös 1407 i Kalmar och systern Ingegerd Knutsdotter, Vadstena klosters abedissa, 1385–1403, dog 1412-09-14 i Vadstena. Hon var den sista av den heliga Birgittas avkomlingar.

En annan Peder Ribbing (Petrus Assersson dictus Ribbing), vilken liksom fadern Asser Mogensen och dennes broder Sigvid Mogensen förde de tre sjöbladen i sigillet, levde även i senare delen av 1300-talet. Han beseglade 1377 konung Olofs handfästning och synes hava levat41 1386-05-03. 1388-07-16 nämnes fru Marine Knutsdotter Peter Ribbings husfru41. Enligt Danmarks Adels Aarbog 1901 voro dessa makar föräldrar till Peder, Lindorm och Knut Ribbing. Peder och Knut beseglade 1390-02-02 och 1392 på Öresten2 i Marks härad Älvsborgs län ett Ingeborg Sigvidsdotters brev samt tillsammans med Lindome 1402-05-04 ett Peder Stigsons brev. Knut Ribbing var 14152 häradshövding i Mark (ett ämbete, vilket, som nedan synes, länge var praktiskt taget ärftligt inom släkten) och gift 2:a med2 Sestrid Nilsdotter (i bjälke) 1417-08-14, då han tillbytte sig Dyrahede i Rackeby socken mot Kullebäck i Ransbergs socken. Han var död före2 1423-03-12 och ägde i ett föregående gifte en enda dotter, gift med Sven Toresson (tjurhuvud). Dottersonen, riddaren Broder Svensson, halshuggen i Söderköping 1436, ärvde alla hans gods42.

Peter Ribbing var häradshövding i Mark43 1421-02-03 och då

bosatt på Öresten. Lindorm Ribbing var riddare 13972 och var, då han 1402-03-08 jämte

riddaren Abraham Brodersson och prästen i Surteby vidimerade ett brev, bosatt på

Svanserid3 (nu Svansö) i Torestorps socken i Marks härad, vilket sedan länge stannade

inom släkten. Att nedanstående Peder Ribbing var son till endera av de två sistnämnda är

sannolikt, men urkundernas uppgifter äro alldeles för knapphändiga för fastställande av

själva filiationen.

Släkten har förgrenat sig i grevliga ätten Ribbing samt friherrliga ätterna Ribbing af

Koberg och Ribbing af Zernava.

Litteratur: Danmarks Adels Aarbog 1901.

Källa: Riddarhusets stamtavlor

Källa: Svenska adelns ättertavlor av Elgenstierna.

Peder Ribing var väpnare och näms första gången dne 17/10 1438 men även 1447.

1447 så beseglade han ett brev åt Sven Porse.

1461, 1471 och 1474 var han häradshövding i Marks härad.

Han var gift med Märta Bosdotter som var dotter till Bo Stensson Natt och Dag nr 13.

Peder kallas i ett pargamentblad för måg den 22/10 1427.

Av avhandlingar som finns i Sturearkivet på riksarkivet så framgår det att han skall vara nära släkt med Bo stenssons sonson riksföreståndaren Svante Nilsson Sture.

Från adelsvapen.com
Peder Ribbing. Var väpnare44 1438-10-17 och2 1447-09-15, då han beseglade ett Sven Porses brev. Var häradshövding i Mark 146126, 1471 och 1474.2. Gift (enl. Utter) med Märta Bosdotter, dotter av riddaren Bo Stensson (Natt och Dag). [Peder Ribbing kallas 1427-10-28 måg till nämnde riddare2 och av handlingar i Sturearkivet framgår, att han var nära släkt med Bo Stenssons sonson riksföreståndaren Svante Nilsson Sture].

Peder Ribbing.
Var väpnare 1438-10-17 och 2, 1447-09-15, då han beseglade ett Sven Porses brev. Var häradshövding i Mark 1461, 1471 och 1474.

Gift (enl. Utter) med Märta Bosdotter, dotter av riddaren Bo Stensson (Natt och Dag). [Peder Ribbing kallas 1427-10-28 måg till nämnde riddare (2) och av handlingar i Sturearkivet framgår, att han var nära släkt med Bo Stenssons sonson riksföreståndaren Svante Nilsson Sture].

Barn:

Knut, till Svanserid (nu Svansö) i Torestorps socken och Fästered i Finnekumla socken (båda i Älvsb.). Beseglade 1481-05-06 ett brev i Hångsdala Skaraborgs län och förde då de tre sjöbladen i sigillet. Var häradshövding i Mark 1485 och 1496-01-03. Kallas väpnare 1493-08-29, då han på sin gård Svanserid gjorde ett jordabyte med Gudhems kloster [2]. Levde 150715. Gift sannolikt efter 1488 med Kerstin Gustafsdotter, som levde 1526, då hon gjorde rusttjänst för Svanserid4, dotter av väpnaren Gustaf Mattsson (en stjärna) och Brita Pedersdotter (Bååt). Kerstin Gustafsdotter sålde37 1488, S:t Hilarii afton, sin gård Fästered till sin frände Arvid Knutsson (Drake af Intorp). Brevet beseglas av brevutfärderskan samt bland andra Broder Buth och Tord Björnsson (Store), men gården återgick sedan till mannen.
Peder Pedersson Ribbing
Knut Ribbing (1430-1518)
Malin Knutsdotter Ribbing (1497-1568)
Peder Säfringsson Kijl (-1588)
Knut Pedersson Kijl (1560-1603)
Agneta Kijl (-1630)
Margareta Ödell-Ödla (1624-1680)
Maria Breitholtz (1665-1731)
Margareta Rutensköld (1693-)
Maria Charlotta Liljebjörn (1723-1771)
Anna Catharina Brunmark (1741-1741)
Johan Brunmark (1742-1800)
Olof Brunmark (1780-1841)
Anna Christina Brunmark (1821-1880)
Johan Petter Brunmark (1823-1882)
Johanna Lovisa Brunmark (1859-)
Olof Alfred Brunmark (1861-1863)
Olof Alfred Brunmark (1864-1910)
Carl Brunmark (1866-1948)
August Brunmark (1869-1945)
Johan Brunmark (1871-1926)
Emil Brunmark (1874-1906)
Carl Brunmark (1825-1853)
Andreas/Anton Brunmark (1827-)
Fredrik Brunmark (1830-1877)
Lovisa Vilhelmina Brunmark (1832-)
Augusta Eklund (1866-1957)
Beda (1868-)
Johanna Lovisa (1871-)
Johan Oskar Brunmark (1872-1952)
Sofia Matilda Johannesson (1875-1948)
Olof Gustav Brunmark (1834-1844)
Kerstin Brunmark (1783-1783)
Lisa Brunmark (1745-1820)
Peter Söderström (1780-)
Maria Charlotta Söderström (1784-1840)
Johan Petter Wedin (1810-1862)
Kristina Charlotta Wedin (1844-1924)
Bengt Adolf Wedin (1846-1878)
Erik Valfrid Wedin (1850-)
Lena Cajsa Vedin (1853-1891)
Jan Peter Vedin (1857-1878)
Anna Sofia Vedin (1860-)
Bengt Adolph Wedin (1814-)
Nils Wedin (1819-1820)
Erik Gustaf Wedin (1824-1827)
Greta Maria Bruhnmark (1747-1837)
Stina Maria Bergsten f. Sundelin (1772-1827)
Carl Petter Bergsten (1797-1835)
Magnelia Bergsten (1829-1829)
Lena Maria Bergsten (1800-)
Jan Gustaf Bergsten (1802-1803)
Anna Carolina Bergsten (1804-1858)
Emil Anton Mortimer Eugén Stjernman (1826-1914)
Bengt Johan Broström (1833-1833)
Carolina Maria Elisabeth Broström (1835-1913)
Anna Sofia Broström (1838-1843)
Carl Fredrik Broström (1844-)
Magdalena Sundelin (1773-1809)
Erik Gustaf Bergström (1798-1844)
Johan Gustaf Bergström (1835-1885)
Carl Axel Bergström (1837-1861)
Johanna Ulrika Bergström (1839-)
Maria Ulrika Bergström (1800-1800)
Jan Fredrik Bergström (1801-)
Maria Ulrika Bergström (1803-)
Elisabet Christina Bergström (1805-1806)
Sofia Amalia Bergström (1808-1809)
Johan Sundelin (1775-1833)
Johan Rickard Sundelin (1801-1829)
Carl Gustaf Sundelin (1803-1804)
Carl Fredrik Sundelin (1808-1879)
Charlotta Elisabet Nyvall (1845-1932)
Gustaf Mauritz Sundelin (1811-1901)
Hulda Gustava Fredrika Sundelin (1845-1927)
Lydia Elisabeth Sundelin (1847-1930)
Sven Fredrik Sundelin (1777-)
Anders Damqvist (1781-1855)
Greta Lisa Damqvist (1788-)
Lars Gustaf Damqvist (1788-)
Brita Christina Damqvist (1812-1874)
Carl Gustaf Bergendahl (1837-1888)
Anders Brunmark (1750-1750)
Maria Lena Brunmark (1750-1750)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn AndreasWindahl som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.