Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Magnus V Erlingsson NORGE (1156-1184)
Moder
Erling Steinvegg Magnusson Baglerkonge
Lägg till moder...
Sigurd Erlingssen Ribbing Opprørskonge (1203-1226)
Lägg till moder...
Sigvid Ribbing
Lägg till moder...
Bent Sigvedsen Ribbing (1260-)
Lägg till moder...
Sigvid Bentsen Ribbing (1280-)
1280-- (man)

Sigvid, "Sevith", kallad Ribbing, hade efter brodern Arvid ärft såväl hans jordagods som ock en rättegång med presten, herr Knut. Efter att trenne gånger hafva infunnit sig så väl på landstinget som inför konungen, utan att någon öfverenskommelse mellan de tvistande kunnat åvägabringas, uteblef Sevith Ribbing den fjerde gången, ehuru bevisligen kallad. Då han äfven uraktlät att till landstinget sända ombud, dömdes han fredlös af gilkaren i Skåne, Peter Jönesson. Det synes häraf, att denne Sevith Ribbing, som i slägtens genealogi kallas "den långe", varit dansk undersåte. Han har kort derefter aflidit. Då ej heller hans arfvingar åtlydde tingskallelsen, ehuru de inför konungen, i Laholm och Halmstad, förklarat sig villiga att ersätta herr Knuts kraf, gjorde konung Erik Menved slut på denna långvariga rättegång, i det han på herredagen i Vordingborg, såsom godtgörelse åt herr Knut, tilldömde honom Ribbingarnes gårdar i Snöstorp och Tönnersa med hvad dertill hörde i löst och fast. Dessa gårdar hade förut blifvit värderade af riddaren Tuli Ebbesson, Åke Rafn och presten Lali samt andra gode män.

Halländska herregårdar, Peter von Möller http://runeberg.org/herrghal/0135.html

Beseglede 1313 et af Biskoppen af Skara udfærdiget Vidne, var 1314 Voldgiftmand i en Trætte Domprovsten samme stedhavde, fører de tre Søblade

Død efter 1314.

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I22279&tree=2
Mogens Sigvidsen Ribbing (1305-)
Asser Mogensen Ribbing (1330-)
Peder Assersen Ribbing (1355-)
Knut Pedersson Ribbing (-1423)
Peder Knutsson Ribbing (1409-)
Peder Pedersson Ribbing
Knut Ribbing (1430-1518)
Malin Knutsdotter Ribbing (1497-1568)
Peder Säfringsson Kijl (-1588)
Knut Pedersson Kijl (1560-1603)
Agneta Kijl (-1630)
Margareta Ödell-Ödla (1624-1680)
Maria Breitholtz (1665-1731)
Margareta Rutensköld (1693-)
Sigvid Rövaren Ribbing (1314-)
Ingeborg Sigvidsdotter Ribbing (1360-)
Ingegerd Pedersdotter Prika
Knut Arvidsson Drake af Intorp (sparre över stjärna) (1418-1459)
Arvid Knutsson Drake af Intorp (Sparre över Stjärna) (1440-1497)
Märta Arvidsdotter (-1558)
Väpnare Arvid Olofsson Västbo-Drake (1509-1535)
Agneta Arvidsdotter Västbo-Drake (-1615)
Knut Pedersson Kijl (1560-1603)
Agneta Kijl (-1630)
Margareta Ödell-Ödla (1624-1680)
Maria Breitholtz (1665-1731)
Margareta Rutensköld (1693-)
Margareta Olofsdotter (1510-)
Katarina Larsdotter Bröms (1545-1630)
Anna Pedersdotter Svenske
Gustaf Börjesson Carlström (-1680)
Sara Carlström
Anna Elisabeth Bergia (1682-1756)
Sara Maria Geijer (1701-1752)
Johan Börjesson (1606-1676)
Birgitta Carlberg (1642-1723)
Elisabet Kolthoff (1675-)
Maria Sylvia (1709-1774)
Herman Kolthoff (1683-1754)
Johan Kolthoff (1722-1780)
Engelborg Carlberg (1649-1698)
Kristoffer Geijer (1672-1712)
Sara Maria Geijer (1701-1752)
Bengt Gustav Geijer d.ä (1682-1746)
Johan Gustaf Geijer (1719-1790)
Elisabet Johansdotter Carlberg (1650-1692)
Mariana Kentzel (1672-1754)
Andreas Lagerlöf (1700-1769)
Olof Arvidsson yngre Stenbock (1470-1508)
Gustaf Olofsson Stenbock (1502-1571)
Katarina Stenbock av SVERIGE (1535-1621)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn AndreasWindahl som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.