Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
ERIK Hansson/Brask
Lägg till moder...
MAGNUS Brask
ELISABET Holm
ANNA Brask (1676-1754)
1676--1754-11-27 (kvinna)

OBS FÖREKOMMER PÅ TVÅ STÄLLEN I SLÄKTTRÄDET

ANNA Brask f. 1676, antagligen i Öregrund, änka 1710 och 1741-08-23, d. 1754-11-27, (Näset) Äppelbo sn, Vansbro kommun, Dalarnas län, Dalarna, död (Rågsveden) Äppelbo sn, 78 år, av ålderdomsbräcklighet?

ARBETE
Rådmanshustru
Corporalhustru/Fältväbelhustru
Fänrikhustru/Löjtnantshustru

GIFTE (1)
Rådman NILS Rudman i Öregrund d. 1710, gifter sig 1695 med ANNA Brask f. 1676 d. 1754-11-27 Äppelbo sn.

BARN (sex barn 2 söner 4 döttrar)
1)
2)
3)
4)
5)
6) MAGDALENA/MALENA Rudman/Dahlgren f. 1709 Öregrund [Min Ana]

År 1710 "En piga och två barn insjuknade i Rudmans hus och avled efter svåra kräkningar och yrsel"...(stigsandelin.öregrund.se)

GIFTE (2)
ERIK Larsson/Smepust/Dahlgren f. 1681-05-01 (Oxberg) Mora sn d. 1741-08-23, stupade vid Villmanstrand, gifter sig 1715-12-28 i Öregrund med ANNA Brask f. 1676, d. 1754-11-21 i Äppelbo sn.

BARN (3 barn)
1) Anna Lisa f. 1716-09-13 (Fiskarbo) Husby sn?
2) Erik Magnus f. 1721-10-? (Stensnäs) Äppelbo sn
3)?

ÖREGRUND
.....

ÄPPELBO SOCKEN - DALARNA
Äppelbo socken ligger kring Västerdalälven. Socknen har odlingsbygd i älvdalen och är däromkring en myrrik kuperad skogsbygd med höjder som i söder når 561 m.ö.h. Kulturgeografiskt kan Äppelbo socken delas in i tre huvudområden. 1) Centralbygden vid Västerdalälven med tätorten Äppelbo och sockenkyrkan Äppelbo kyrka samt ett antal byar. 2) Fäbodmarkerna i skogarna norr och söder om Centralbygden. Här finner man bland andra de ännu levande fäbodarna Risåsen och Brudskogen. 3) Äppelbo finnmark längst i söder vid gränsen till Värmlands län, med bland andra byarna Nybofjäll, Sågbyn och Sågen. I den naturliga amfiteatern i Lämåsen vid Busjön ges varje år hembygdsspelet Trollbröllopet som bygger på en gammal sägen från Äppelbo.

LIVSHISTORIA - ANNA BRASK
Erik Larsson/Smepust/Dahlgren var under de första åren av äktenskapet med Anna Brask innehavare av Fälväbelbostället Fiskarbo i Husby sn, Hedemora kommun, Dalarnas län, Dalarna. (hittar ej familjen, HF Husby 1710-1737 AI:3 sid 175...
.....

LIVSHISTORIA - ERIK LARSSON/SMEPUST/DAHLGREN
Erik Smepust f.1681 d. 1741 som Anna Brask gifter sig med i sitt andra äktenskap finns det mycket information om. Hans far var Lars Larsson och hans mor Anna Eriksdotter. Han blev soldat vid Upplands tremänningsregemente (rekryterat av dalkarlar, upplänningar och västmanlänningar) år 1700, enligt Erik Smepust/Larsson/Dahlgrens dagbok, egentligen först mars 1701. Han blev korpral 1705. Korpral vid Livgardet "instucken" som en av de överlevande från General Lewenhaupts armé efter slaget vid Ljesna 1708. Fältväbel vid Dalregementet och Livkompaniet 1714-07-21 efter att ha rymt ur rysk fångenskap. Fänrik vid Västerdals kompani 1716-04-16. Fänrik vid Livkompaniet 1737-08-13. Löjtnant vid Finlandskommenderingen 4 kompani 1739. Löjtnant vid Gagnefs kompani 1740-04-01. Löjtnant vid Västerdals kompani 1740-12-29.

MORA SOCKEN
.....
TREMÄNNINGSREGEMENTE
...
KORPRAL
.....
FÄLTVÄBEL
....
FÄNRIK
...
LÖJTNANT
....
PIKENERARE
...
LIVGARDET
....
LIVKOMPANI
Livkompani är och var i Sverige ett regementes första kompani, vilket hade till uppgift att skydda regementschefen/sekundchefen, vilken även var chef för kompaniet.

TIDSPERIODER
Stormaktstiden 1611-1721
Frihetstiden 1719-1772

REGENTER
Karl XI 1660-1697
Karl XII 1697-1718
Ulrika Eleonora 1719-1720
Fredrik I 1720-1751 (Hessen)

SVENSKA KRIG
Pfalziska tronföljdskriget 1688-1697

STORA NORDISKA KRIGET 1700-1721
Stora nordiska ktiget var ett krig som pågick i norra, mellersta och östra Europa. Kriget utkämpades mellan Sverige, hertigdömet Holstein-Gottorp och 1710-1713 även Osmanska riket på ena sidan och på andra sidan en koalition bestående av Sachsen-Polen, Danmark-Norge och Ryssland. Resultatet var en seger för koalitionen och innebar att Tsarryssland etablerade sig som en ny stormakt i Europa. Samtidigt var det en nedgång för det svenska stormaktsriket och för det polsk-litauiska samväldet... Ryssland erövrar bl a besittningarna Estland, Livland och Ingermanland... Krigsförlusten och Karl XII:s död innebar slutet för det kungliga enväldet i Sverige och början på svenska Frihetstiden.

----------SLAGET VID LJESNA 1708
......

----------SLAGET VID POLTAVA 1709
Slaget vid Poltava var ett fältslag som utkämpades vid staden Poltava i mellersta Ukraina 1709-06-28 enligt den svenska kalendern (1709-06-27 enligt den julianska och 1709-07-08 enligt den gregorianska). Det var den största och mest avgörande drabbningen under Stora nordiska kriget 1700-1721, och stod mellan en svensk armé under befäl av fältmarskalk Carl Gustav Rehnskiöld och en rysk armé under befäl av Tsar Peter I. Det var en avgörande rysk seger som ledde till kapitulationen vid Perevolotjna..... Karl XII flyr till Osmanska riket och går i exil....osv

HATTARNAS RYSKA KRIG 1741-1743
......

----------SLAGET VID WILLMANSTRAND 1741
......

LIVSHISTORIA
Ur boken karl XII:s levnad 1: Till uttåget ur Sachen
...."den tjugoårige dalmasen Erik Larsson/Smepust, menig man i ledet på greve Lewenhaupts tremänningar, bördig från Oxbergs by i Mora socken, där han tills helt nyligen tjänat som dräng hos bonden Kråke-Pär. Fasttagen av byamännen såsom lämplig till krigstjänst, när tremänningar skulle uppsättas, hade han kasserats vid mönstren.... på grund av småväxthet; men något senare hade han frivilligt anmält sig såsom ersättare för sin broder och hade den gången antagits....

SLAGET VID POLTAVA - 1709-06-28
Ur boken: Poltava - Berättelsen om en armés undergång av Peter Englund 2001..."Långt ute på höger flank, inne i Livgardets grenadjärsbataljon, Oxenstiernas kompani, gick pikenerarkorpralen Erik Larsson/Smepust, 28 år och född i Oxbergs by i östra Dalarna. Direkt under sig hade han 15 meniga pikenerare: Erik Järman, Magnus Larsson/Hiellman, Nils Törner, Olov Hansson/Nyberg, Lars Larsson/Swart,? Johan Järnberg/Swarthufvud, Drabitius, Erik Eriksson/Berg, Thomas Swan, Mats Graan, Olov Nilsson Elgh, Johan Hiellmer, Mats Eriksson/Stockenström, Lars Bergwijk....

Koppling till:
Major Otto Svinhufvud af Qvalstad d. 1709-06-28 vid Slaget vid Poltava. Han var major hos Dalregementet.
Koppling vår ana: Se Jöns Persson Svinhuvfud af Qvalstad gm Margareta Månesköld af Seglinge

Se: Wikipedia - Dalregementet, adelsvapen.com - Svinhufvud af Qvalstad Tab 15 - Karolinska krigare dagböcker samt andra samtidiga skrifter.. runeberg.org sid 377

I RYSK FÅNGENSKAP
Ur boken: Karolinerna och Österlandet av Alf Åberg... "Erik Larsson Smepust. I september 1712 hade han följt med en fånggrupp på 295 man, som blivit förlagd i ett läger vid Peterhof. Den 22 september började alla, skriver han," både meniga och korpraler såväl som underofficerare att arbeta i en stor hunger och nöd" Först fyra dagar senare fick de den fastställde ransonen mjöl från Petersburg - de sjuka fick hälften mot de arbetsföra - och under tiden fick de livnära sig bäst de kunde. Redan i början av oktober blev Erik Smepust förd tillbaka till Petersburg, där han sattes i tjänst som stallvakt hos viceguvernören i staden. Den nya tjänsten gav honom större handlingsfrihet.
Den 19 maj 1714 mottog han nattvarden av en svensk präst. Fyra dagar senare "om heliga trefaldighets dag rymde jag ur mitt fängelse från Petersburg och marscherade genom skog och moras uti tre veckors tid 37 svenska mil, över strömmar och sjöar gerade [raka vägen] till Silme [Ilmis?] socken" - så kortfattat beskriver han första etappen av sin flykt. I tre dagar låg han stilla i byn Uttila alldeles vid kyrkan, sannolikt hos någon pålitlig finsk Bonde. I övrigt har han inte mer att berätta från sin månadslånga flykt, som förde honom genom de av ryssarna besatta södra delarna av Finland. Från Brahehus seglade Smepust på en finsk skuta, tvärs över Södra Kvarken, till Öregrund och därifrån tog han sig genom Stockholms skärgård fram till huvudstaden. Den 8 juli 1714 klockan åtta om kvällen antecknar han att han lade an vid kajen i Stockholm. Bara fem dagar stannade han i huvudstaden, innan han anträdde hemfärden till Dalarna. Mer än tretton år tidigare hade han lämnat sin hembygd, och hemska strapatser hade han gått igenom, men han var ändå beredd att på nytt träda i tjänst. Den 21 juli blev han enligt rullan värvad som fältväbel vid livkompaniet av Dalregmentet i den fångne Olof Tåmans ställe.

1715 samlades Dalregementet i Roslagen Se: Wikipedia - Dalregementet

1715-12-28 gifter sig Erik Smepust/Dahlgren med Anna Brask

KÄLLOR
HF Äppelbo 1735-1758 AI:2
-Bild 37 RA/sid 25 Rågsveden
-Bild 78 RA/sid 62 Näset
DÖ Äppelbo 1735-1774 F:1
-Bild 41 RA/sid 33 (Anna Brask 1754-11-27)

Anders Lindström 2015-06-15 forum.rotter.se
Wikipedia - Slaget vid Poltava - Livkompani - 2020

dalregementetsmuseum.se - Här kan du bland annat se bilder från Smepusts dagbok. De är mycket vackra, samt komma till ett utdrag på 77 sidor ur boken Karolinska krigares dagböcker som utgavs i Lund 1907.

regementsmuseum.se

Rommeheds museum, Dalregementets museum. Här hedras Erik Smepust med en egen monter.

Smepusts dagbok - Originalet förvaras hos riksarkivet i Helsingfors, Finland. Den återfanns år 1814 av en finsk historiefoskare i Kroktorp/Kråktorp på Järna/Gerna Finnmark.

Bok: Karolinska krigares dagböcker utgavs i Lund 1907.

Bok: Karolinerna och Österlandet av Alf Åberg

Bok: Karl XII:s levnad 1: Till uttåget ur Sachen Frans G. Bengtsson (utdrag google.books)
Bok: Poltava - Berättelsen om en armés undergång av Peter Englund 2001

FLER BÖCKER
Dalregementets socken kompanier - En regementshistoria i ord och bild med Hans Lundbergh som redaktör (Under rubriken: Krigsmän vid Mora kompani av Alf Åberg finns skrivet om Smepust.. den långa marschen 1701-1714 från Mora, över Falun, Stockholm, Dorpat, Riga, Ljesna, Poltava, Moskva, Petersburg, Brahestad, Stockholm och hem till Dalarna.

Bok: Fångars elände - Karolinerna i Ryssland 1700-1723 av Alf Åberg.

Googla Smepust finns jättemycket information

Centrala soldatregistret (hittar honom inte 2020
MAGDALENA/MALENA Rudman/Dahlgren (1709-)
CATHARINA/CAISA MARGARETA Lindgren (1741-)
Carl Georg Hjortman (1774-1809)
LARS FREDRIC Hjortman (1807-1843)
KERSTIN Fredriksdotter (1840-)
KARL FREDRIK Eriksson (1872-)
KARIN Gunborg Eriksson/Carlsson/Falkenström (1904-)
Barn
Barn
Barn
Barn

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn filuren60 som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.