Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Göran Arvidsson*********Rickleå 4 (1520-)
Lägg till moder...
Måns Göransson (1550-)
Per Jonsson***********Lillpite1
Nils Olofsson**************Piteå (1450-)
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Anders Olofsson (1425-)
Lägg till moder...
Jakob Andersson (1450-)
Kålug Olofsdotter*********Grubbe, Umeå (1450-)
Karin Jakobsdotter (1485-)
Elin Nilsdotter
Anders Persson
Lägg till moder...
Margareta Andersdotter (1550-)
Johan Månsson Hård (1580-1638)
1580--1638 (man)

Johan Månsson.  Född omkring 1580 i Lillpite, Piteå lfs. Rådman Piteå.
I Stockholm Schola (Johan Bure).
Nämnd 1615-1620 i Lillpite 2, Piteå lfs.
Ägare 1611-1638 i Lillpite 2, Piteå lfs.
Skriven 1623-1638 i Piteå stad.
Gift. med Dordi.

Johan Månsson var en av de tiders så kallade birkekarlar som alltifrån konung Gustaf den förstas tid innehade under förpaktning all handel i Västerbotten och Lappmarkerne, och i senare tider hade delt handelen sig emmellan, så att de hade vardera vissa byar eller distrikter att driva handel med, inom vilka de ock själva bodde på ett av de bästa hemman, vilken sed icke heller synes ha upphört med stadens inrättning.

Piteå gamla stad avbrann år 1666 natten mellan den 13 och 14 juli, i en vådeld uppkommen genom tvenne karlars vangömmo och vållande; de hade legat i en bod vid Avan, nedanföre där kaptensbostället nu står. Stadens flyttning för bättre sjöfart prövades då nödig, men han (Johan Månsson) har även som förut bott i Lillpiteå by, på det så kallade Backhemmanet, och efter honom dess son, råd- och handelsman Anders Johansson Backman, sonen Måns Johansson i Höglandsnäs, handelsman Jon Bryggman eller Bryggare i Pitholm, handelsman Lars Rockman i Roknäs, Eric Ståhl i Öjebyn och Elias Larsson i Holmen, sedermera borgmästaren Johan Johansson, rådmannen Johan Sterner och handelsman Nils Portelius i Portsnäs, samt drivit handel, var och en med vissa byar och distrikter. Han och dess hustru Dorothea förmenas bägge ha varit ifrån södra orten. Var förste stadsskrivare eller notarius och några år rådman; hade fyra söner och fem döttrar, vilka med deras äldre efterkommande är alla antecknade uti bifogade genealogi."

Barn:
Jöns Johansson, f.1610 Piteå d.1653-12-21 tullnär i Piteå gamla stad, där han ock blev död och begraven i sockenkyrkan. Hustruns namn är inte uppgivet i släktregistret, men från andra källor (Burmans släktbok sidan 366) vet man att det var Brita Persdotter, dotter till lappfogden Pehr Amundsson i Klumban och Karin Burman, som i sin tur var dotter till lappfogden Olof Andersson Burman. Jöns Johanssons och Brita Persdotters dotter Karin Jönsdotter gifte sig med Erik Olofsson Burman (Burmans släktbok hänvisning till Olof Björnsson i Hjoggböle i Skellefteå socken och sonson till Björn Olofsson i Hjoggböle ( se antavlan i "Norrbotten" 1966, nr i s 896, 897, 1792).

Måns Johansson, f.1622-02 Piteå , Riksdagsman i Göteborg 1660, vid konung Carl X Gustavs dödeliliga frånfälle. Död 1692-10-13, begraven i Piteå stads kyrka. Gift 1:o med Elisabet Eriksdotter Orre, dotter till Erik Eriksson i Orrbyn (Åhrbyn) och syster till borgmästaren Erik Eriksson Orre i Luleå. (Se bl a "Norrbotten" 1958, sid 89, nr 2). Barn i detta äktenskap var a) Johan Månsson Häggman, handlande, gift med Maria Lithovia, död barnlös, b) Anna Månsdotter Häggman, gift med komministern i Piteå landsförsamling Samuel Hortelius, se HSH 3:88, c) Elisabeth Häggman, gift med handelsman Olof Olofsson Kråka i Luleå (Henning Larssons anfader samt Alrik Hammarens anfader). Måns Johansson gift 2:o senast 1675 med Brigitta Nilsdotter Ruth, dotter till borgmästaren Nils Jakobsson i Luleå och syster till borgmästaren Jacob Nilsson Ruth (kallas felaktigt Johan i Eurenius likpredikan). Hon dog 1723. Hon hade varit gift förut med borgaren i Luleå Östen Örnkloo, med vilken hon hade två döttrar: Anna Örnkloo gift 1:o med Erik Andersson Backman och 2:o med råd- och handelsmannen Erik Simonsson Holm, samt Catharina Örnkloo, gift med råd- och handelsmannen Johan Sterner. I detta äktenskap (med Birgitta Nilsdotter Ruth) hade Måns Johansson en son och en dotter.

Anders Johansson (Backman), var rådman och flera gånger borgmästare, vilken syssla någon tid årligen ombyttes vid Valborgsmässorådstuvan, då en annan valdes av borgerskapet. Dess hustru Maria Eriksdotter var dess broder Måns Johanssons hustrus syster, alltså dotter till Erik Eriksson i Årbyn. Anders Johansson kallas i HSH 2:228 (rad 4 nedifrån) rådman i Luleå. Troligen skall detta vara Piteå. Undersökning bör göras ! Anders Johansson Backman och hans hustru tycks ha haft en son och tre döttrar:

Jöran Johansson, handlande i Piteå, d.1672 barnlös i Piteå. Omtalad bland de första privata bergsmännen i Nasafjäll 1636.

Johan Johansson d.1627


Karin Johansdotter, gift med borgaren Johan Nilsson i Piteå gamla stad, som kvarblev på sitt hemman, Väster i Granden kallat.

Anna Johansdotter d.1676-01-22/9 Piteå. Gift med borgaren Erik Jonsson d.1676-03-03 i Piteå gamla stad.

Brigitta Johansdotter, gift med borgaren Jöns Olofsson i Piteå gamla stad.

Margareta Johansdotter, gift med handelsman Nils Portselius, död barnlös.

Dorotea Johansdotter, gift med borgaren i Piteå Nils Jonsson, d.1728 och ligger begraven under Rodret, i Piteå stads kyrkogård. De hade döttrarna Anna, gift i Piteå stad, död barnlös, Catharina, gift i Piteå stad, död barnlös, och Dorothea, gift med föraren Anders Lindh och moder till handelsman Nils Lind i Piteå.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Dorotea Jönsdotter**************Piteå (1585-1673)

 • Anders Johansson Backman (-1697)
  Erik Andersson Backman (1648-1689)
  Birgitta Eriksdotter Backman (1688-1744)
  Anna Höjer (1713-1764)
  Margareta Warg (1738-1820)
  Anna Britta Örnberg (1760-1851)
  Märta Helena Örnberg (1761-1799)
  Karolina Margareta Furtenback (1790-1861)
  Karl Olof Furtenback (1792-1844)
  Carl Furtenback (1816-1816)
  Cajsa Helena Furtenback (1817-1901)
  Anna Carolina Furtenback (1821-1840)
  Klara Margareta Furtenback (1822-1872)
  Carl Göran Furtenback (1825-1837)
  Johanna Furtenback (1828-1915)
  Helena Karolina Öhrlund (1847-1914)
  Nils August Viklund (1880-)
  Johan Helmer Wiklund (1884-1955)
  Johan Olof Öhlund (1849-1930)
  Klara Johanna Öhlund (1873-1962)
  Kristina Elisabet Öhlund (1876-1962)
  Ann Sofia Öhrlund (1879-)
  Jenny Maria Öhrlund (1882-1957)
  Ida Amalia Öhrlund (1885-1965)
  Hilma Karolina Öhlund (1888-1956)
  Tyra Karolina Forsberg (1922-2016)
  Anna Britta Forsberg (1925-2017)
  Johan August Öhrlund (1891-1958)
  Erik Johannes Ölund (1904-1950)
  Karin Maria Öhlund (1926-1986)
  Barn
  Anna Ethel Birgitta Öhlund (1940-2022)
  Britta Catharina Öhrlund (1851-1918)
  Nils Petter Johansson Öhlund (1853-1932)
  August Johansson Öhrlund (1856-1931)
  Karl Otto Öhrlund (1858-1959)
  Margreta Sofia Öhrlund (1860-1939)
  Margareta Öhlund (1890-1951)
  Karl Öhlund (1893-1967)
  Johan Öhlund (1895-1960)
  Albert Öhlund (1898-1979)
  Konrad Öhlund (1901-1976)
  Anna Johanna Öhrlund (1863-1908)
  Karl Karlsson (1890-)
  Johan Karlsson (1891-1916)
  Anna Eufrosyna Karlsson (1893-1973)
  Rut Karlsson (1899-1978)
  Paul Karlsson (1901-1985)
  Maria Charlotta Öhrlund (1865-1947)
  Maria Öhlund (1900-1963)
  Karin Maria Öhlund (1926-1986)
  Simon Öhlund (1901-1963)
  Anna Öhrlund (1903-1933)
  Charlotte Öhlund (1907-1992)
  Rickard Öhlund (1908-1990)
  Fredrika Lovisa Öhrlund (1870-)
  Karl Otto Öhlund (1872-1950)
  Johan Olov Furtenback (1830-1867)
  Margareta Katarina Furtenback (1856-1938)
  Johanna Kristina Furtenback (1857-1901)
  Helena Carolina Furtenback (1859-1877)
  Olov Furtenback (1861-1899)
  Eva Lovisa Furtenback (1864-1885)
  Anton Anders Furtenback (1866-1918)
  Maria Charlotta Furtenback (1836-1837)
  Sofia Margareta Örnberg (1762-1831)
  Olof Elias Burman (1785-1849)
  Hans Olof Örnberg (1767-1804)
  Erik Örnberg (1768-1797)
  Sara Maria Örnberg (1769-1854)
  Elisabet Magdalena Örnberg (1771-1771)
  Barbro Katarina Örnberg (1774-1815)
  Anders Magnus Örnberg (1775-1852)
  Nils Per Örnberg (1776-1778)
  Axel Örnberg (1778-1800)
  Karl Jakob Örnberg (1779-1845)
  Göran Fredrik Örnberg (1781-1814)
  Anna Johansdotter (-1676)
  Johan Eriksson Fact (1637-1695)
  Sara Johansdotter Fact (1675-1739)
  Erik Jakobsson (1708-1779)
  Sofia Eriksdotter (1738-1768)
  Margareta Larsdotter (1761-1852)
  Lars Johansson (1789-1844)
  Maria Lovisa Larsdotter (1830-)
  Hilda Lovisa Bäckström (1860-)
  Agda Eriksson (1888-)
  Filip Nilsson (1917-)
  Barn
  Sofia Larsdotter (1764-1836)
  Lars Matsson (1789-1862)
  Olof Larsson (1819-1914)
  Emma Olofsdotter (1858-1895)
  Johan Fritiof Bäckström (1880-1951)
  Frida Teresia Andersson (1903-1945)
  Barn
  Barn
  Barn
  Helge Fritjof Bäckström (1915-1998)
  Karl Tommy Bäckström (1954-2010)
  Barn
  Matilda Olofsdotter (1860-1938)
  Ernst Gunnar Lövgren (1902-1972)
  Barn
  Barn
  Karin Jakobsdotter (1711-1786)
  Dordie Andersdotter (1735-1814)
  Margareta Andersdotter (1762-1851)
  Anders Gabrielsson (1788-1853)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Karin Andersdotter (1743-)
  Anders Eriksson (1764-1835)
  Johan Erik Andersson (1831-)
  Anna Elisabet Johansdotter (1854-)
  Anna Augusta Jonsson (1878-1920)
  David Ingvar Öqvist (1914-2005)
  Barn
  Catharina Eriksdotter (1780-1863)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Dorotea Johansdotter
  Dorotea Nilsdotter Häggström
  Nils Lind (1696-1777)
  Christina Lind (1708-1800)
  Karin Johansdotter
  Johan Johansson (1647-1689)
  Margareta Johansdotter (1687-1739)
  Margareta Eriksdotter Hellström (1723-1808)
  Anna Johansdotter Cederlund (1756-1808)
  Lars Johansson Marklund (1793-1846)
  Anders Andersson Marklund (1835-1881)
  Johanna Kristina Marklund (1869-1938)
  Berta Sofia Åström (1894-1967)
  Rut Dagmar Eriksson (1922-2007)
  Barn
  Olof Bergstedt (1793-1862)
  Johan Bergstedt (1822-1911)
  Erika Bergstedt (1853-1932)
  Hilma Amanda Sofia Bergstedt (1878-)
  Karl Johan Öhlund (1883-1931)
  Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
  Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
  Jöns Johansson (1610-1653)
  Katarina Jönsdotter (1640-1674)
  Dordie Jönsdotter (1647-1731)
  Margareta Tomasdotter Sundell (1679-1714)
  Margareta Andersdotter (1712-1792)
  Anders Hansson (1736-1800)
  Margareta Andersdotter (1762-1851)
  Anders Gabrielsson (1788-1853)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Erik Hansson Kämpe (1743-1807)
  Anders Eriksson (1764-1835)
  Johan Erik Andersson (1831-)
  Anna Elisabet Johansdotter (1854-)
  Anna Augusta Jonsson (1878-1920)
  David Ingvar Öqvist (1914-2005)
  Barn
  Catharina Eriksdotter (1780-1863)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Måns Johansson (1622-1692)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.