Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Georg Furtenback (1630-1702)
Elisabeth Gabrielsdotter Öhrn (1660-1710)
Karl Furtenback (1687-1772)
Mattias Pahl
Lägg till fader...
Sten Jönsson
Lägg till moder...
Jöns Stensson
Lägg till fader...
Karina i Vik
Bengta
Nils Jönsson
Lägg till moder...
Birger Nilsson
Lägg till moder...
Isak Birgersson Halvhjort
Fader
Moder
Fader
Peder Nilsson
Ingrid Bagge
Karin Pedersdotter
Peder Månsson-Stierna
Arvid Jönsson (1376-)
Ingegerd Pedersdotter Prika (-1438)
Knut Arvidsson Sparre (1418-1459)
Bengt Turesson (1370-1422)
Märta Gunnarsdotter Gylta (-1430)
Kerstin Bengtsdotter (1410-1459)
Arvid Knutsson Sparre (1440-1497)
Olof Jönsson Stenbock (1391-1455)
Estrid Petersdotter Körning
Gustaf Olofsson Stenbock (1410-1492)
Bengt Uddsson (-1437)
Kristina Staffansdotter Ulv (-1461)
Ingrid Bengtsdotter
Anna Gustavsdotter Stenbock (1455-)
Estrid Arvidsdotter
Estrid Pedersdotter Stierna
Nils Isaksson Halvhjort
Lägg till moder...
Katarina Nilsdotter
Jon Jonsson
Lägg till moder...
Catharina Palmgren
Johan Pahl
Lägg till moder...
Mattias Pahl (-1706)
Lars Andersson Krook (1660-1705)
Simon Jüterbock********Stockholm (1602-1681)
Lägg till moder...
Maria Jüterbock (1648-1715)
Britta Krok (-1735)
Birgitta Pahl (1701-1772)
Johan Fredrik Furtenback (1730-1773)
Hemming ?********Norrköping
Lägg till moder...
Jöns Hemmingsson (1620-1668)
Lägg till moder...
Daniel Jönsson Forelius (1664-1728)
Eleonora Hyltén
Carl Danielsson Forelius (1709-1764)
Jon Persson*******Östergötaland
Ragnhild Nilsdotter*************Östergötaland
Laurentius Jonæ Fornelius (1606-1673)
Ericus Petri (1523-1606)
Ericus Andreae (-1561)
Lägg till moder...
Brita Eriksdotter (-1614)
Andreas Erici Helsingius (1566-1649)
Nicolaus Johannis********Västra Götaland (-1613)
Anna Andersdotter************Östergötland
Brita Nilsdotter (-1649)
Anna Andersdotter Helsinga
Jonas Fornelius (1635-1679)
Welam Mackay*************Skottland
Lägg till moder...
Rudolf Welamson Mackey (1580-1639)
Anna Svensdotter (1570-1636)
Isak Mackay (1610-1692)
Ivarus Mattiæ Leufstadius Gestricius (1570-1641)
Magnus Oestonis Rhalambius (1554-1601)
Andreas Erici******Gästrikland (1520-1568)
Lägg till moder...
Anna Andersdotter (1555-1590)
Elin Månsdotter Rhalambia (1580-1642)
Magnus Ivari Leufstadius (1594-1671)
Lägg till moder...
Anna Månsdotter Leufstadia (1625-1699)
Maria Mackay (1650-1722)
Lars Jonasson Fornelius (1673-)
Lars Johansson
Katarina Nilsdotter
Magdalena Helin
Magdalena Larsdotter Fornelia (1710-1778)
Magdalena Eleonora Forelia (1736-1767)
Karl Fredrik Furtenback (1766-1834)
1766-05-29--1834-07-08 (man)

Född i Stockholm, När han i dopet på sedvanligt sätt första förnamnet efter farfadern, gamla kanslisten, men i detta fall jämväl efter morfadern Carl Forelius. Carl Fredriks barndom var, utan överdrift sagt, tragisk. Han förlorade sin mor redan vid ett och ett halvt års ålder; när han var två och ett halvt flyttade han för en tid över till de gamla farföräldrarna för att efter det fadern gift om sig åter upptagas i dennes nya hem tillsammans med sin bror Lars Johan. Det är väl knappast sannolikt att den artonåriga styvmodern hade vare sig tid eller lust att ägna sig så mycket åt de bägge fostersönerna, särskilt som hon fick egna barn att draga försorg om. Hon måtte dock ha bevarats i ljust minne av fosterbarnen, ty när Carl Fredrik långt fram i tiden själv fick en liten dotter samma år som fostermodern dog 1816 gav han denna namnen Christina Margareta. År 1773 följde så den kanske största omvälvningen för den lille Carl Fredrik och hans bror Lars Johan i och med faderns död. Hemmet upplöstes och pojkarna utplacerades hos respektive morbrodern Carl Forelius och farbrodern Carl Jöran i Skellefteå. Härefter följer några år från vilka uppgifter saknas om de bägge pojkarna. Sannolikt gingo de väl i skola på var sitt håll. År 1777 måste den då elvaårige Carl Fredrik åter omplanteras, denna gång på grund av att morbrodern blivit utnämnd till häradshövding i Södermanland och flyttat till Eskilstuna. Den som nu öppnade sitt hem för Carl Fredrik var den tidigare omnämnde Nils Jusléen. Där fick han en jämnårig kamrat i dennes son Mathias. Tvä år senare återförenades han med sin bror Lars Johan, vilken då återkom från Skellefteå till Stockholm, sannolikt för att kunna beredas samma möjligheter till utbildning som Carl Fredrik. 1782-01-21 inskrevs de bägge bröderna Furtenbach vid universitetet i Uppsala för att i enlighet med familjetraditionerna studera juridik. Lars Johan kom dock ej att stanna där länge. Han var sjuklig och sändes sommaren 1785 på en utlandsresa för att genom brunnskurer återvinna hälsan. Från denna resa återvände han aldrig. Det sista litvstecknet från honom är ett brev till lagman Jusléen dagtecknat Helsingör 1785-06-17. Året därpå kom ett meddelande att han avlidit. Carl Fredrik och unge Jusléen, vilken börjat sina universitetsstudierett halvt år tidigare än sin kamrat, fortsatte emellertid i Uppsala underledning av deras gemensamme informator, magister Seth Wallquist. De synes ha arbetat på bra, ty i ett brev av den 1784-05-04 kunde Walquist meddela lagman Jusléen, att sonen redan disputerat och att Carl Fredrik snart skulle göra det. De härvid uppstående kostnaderna för vilka han begärde pengar beräknades sålunda"
Till Disputanonens tryckning 15:-
Till Band 3:-
Till Preces 10:-
Till Collegium hos tvenne Professorer 4:-
Till Kammarhyra omkring 4:-
Som tillsammans göra Trettio Sex Riksdaler, och vet jag af gammal erfarehet, huru utgifterna emot Termins slut pläga samanstöta." Dessutom hade han lämnat ut 2 riksdaler till Carl Fredrik "till Marknadspgr".
Den 19 juni blev även Carl Fredrik färdig med sina studier i och med att han på större Gustavianska salen framlade sin disputationsakt. Denna behandlade ämnet "Skattehemman" och var, som det framgår av titelbladet, "författad och till Allmänt omprövande framställd med Juridiska Fakultetens Samtycke och under Juris Professorns Herr Doct. Anders Hembergs inseende". I enlighet med tidens sed framträdde föfattaren med stor blygsamhet. Om sitt arbete sade han, att det — ehuruför honom drygt och besvärligt — säkerligen var behäftat med brister. På grund av sin ungdom menade han sig sakna "den vidsträckta kunskap som till beredande av dess fullständighet erfordras". Han vädjade därför till läsaren, att "täckas mer hafwa afseende uppå ett oskyldigt uppsåt än med noggrannhet undersöka de brister däruti finnas".Härefter trädde den artonårige juristen ut i livet. Som många av sina gelikar drogs han tillbaka till huvudstaden för att genom en tidstjänstgöring vid hovrätten lägga grunden till fortsatt karriär. 1784-10-26 avlade han auskultanted och den 21 december året därpå förordnades han till e. o. hovrättsnotarie.
Blev Häradshövding över Södra Västerbotten 1792-02-23, tog över efter sin farbroder Karl Göran Furtenback f.1725 d.1792, han fick betala i ackord 48.000 daler kopparmynt i avbetalning till farbrodern för detta. Efter utnämningen köpte han mark på Sörböle för 20.000 daler och ombyggde han en västerbottnisk parstuga till en herrgård som han kallade Karlgård. Även flera byggnader såsom en mindre boningshus, stall och ladugård uppfördes. När farbroderns maka Märta Helena Örnberg f.1761 dog 1799. Tog han hand om deras barn, sina små kusiner Karl Olof Furtenback f.1792 d.1844 & Carolina Margareta f.1790 d.1861.

Gift 1793-08-13 med Anna Sofia Wedenberg (från en gammal Siden- & kramhandlarsläkt) i Storkyrkan, Stockholm vigselförättare var kyrkoherde Johan Gustaf Flodin. De bodde på Karlsgård, Sörböle, Ske-å. Hustrun angreps av en svår sjukdom, 1806 reste hon till Stockholm och vårdades av kungliga första livmedikus Per af Bjerk'en, men inget gick att göra, efter hemkomsten vintern 1807 levde hon i nästan blindt tillstånd i sängen till sin död 1809.

Barn:
Anna Helena f.1795-06-26 d.1873-03-14 gift 1814-11-18 med pastoradjunkten Olof Elias Burman f.1785-12-25 d.1849-06-21
Johanna Carolina f.1797-01-18 d.1870-07-27
Sofia Elenora f.1799-01-18 d.1879-03-09 gift 1821 med Borgmästaren i Piteå Carl Leonard Reinhold Moritz f.1785-05-24 i Umeå d.1832-03-12.
Johan Fredrik f.1800-02-19 d.1844-05-26 i Altona, Tyskland var Bergsfogde, gift 1820 med Eva Christina Klinth f.1803-05-2 i Piteå, d.1843-07-09 i Linde.
Carl Georg f.1801-09-15 d.1831-02-10 i Piteå var ord. Tullförvaltare sedan 1826-11-22

gift 2a 1814-06-15 med sin husföreståndarinna Anna Sofia Coldini f.1786 d.1878-07-18 i Luleå. Hon var anställd 1806 då 1a hustrun reste till Stockholm. Med henne hade han då redan fyra barn jämte sina fem i tidigare gifte.

Barn:
Anna Lovisa f.1807-12-17, d.1895-09-06 i Luleå stad, gift 1828-02-03 med hemmansägaren Hans Backteman i Timmerheden, Arvidsjaur f.1796 d.1878-04-09
Fredrika Sophia f.1809-08-17, död i USA efter 1859, gift 1835-12-27 med klockaren Fredrik Laestander f.1811 i Arjeplog. d. efter 1870 i Saltdalen, Norge. Hon emigrerade med dottern Sofia Charlotta f.1838 och dennes make till USA.,
Daniel Joachim f.1811-04-07, d.1852-02-29, nybyggare i Pilträsk, Arvidsjaur gift 1834-05-18 med Lisa Greta Eriksdotter Vikberg f.1801 d.1874-08-27.
Alexander Julius f.1813-07-12, d.1873-06-25, tullvaktmästare gift 1842-09-18 med Maria Christina Fjällström f.1819-01-28 i Piteå d.1873-06-14.
Christina Margareta f.1816-05-23, d.1896-10-24,i Gudmundrå gift 1836-04-04 med pastorsadjunkten Erik Gustaf Saefström f.1807-02-24 i Sävar d.1855-03-18 i Luleå.
Bror Lars Conon f.1819-02-05, dog mellan 1860 och 1878, ogift, skrivare, vistades senare i Ragunda och Luleå.
Carl Erik f.1822-02-18 i Fjällbonäs, d.1896-08-08, lantmätare, gift 1a 1858-10-24 med Brita Amelia Göhle f.1835-10-23 d.1863-09-30 4 barn, gift 2a 1866-01-14 med Emelie Höijer f.1830-01-11 d.1899-01-14 1 barn.
Knut Irenes (Ernst) f.1824-07-01 i Fjällbonäs, d.1858, möbelsnickare i Luleå, gift 1853-01-09 med Christina Elisabeth Nordqvist f.1831-01-16 d.1896-10-26.
Maria Magdalena f.1827-09-02 i Fjällbonäs, d.1894-02-17, Ogift, handarbetslärarinna vid folkskolan i Luleå 1878—1894.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Anna Sofia Wedenberg (1774-1809)
 • gift med Anna Sofia Coldin (1786-1878)

 • Anna Helena Furtenback (1795-1873)
  Johanna Karolina Furtenback (1797-1870)
  Sofia Elenora Furtenback (1799-1879)
  Johan Fredrik Furtenback (1800-1844)
  Karl Georg Furtenback (1801-1831)
  Anna Lovisa Furtenback (1807-1895)
  Fredrika Sofia Furtenback (1809-)
  Daniel Joakim Furtenback (1811-1852)
  Alexander Julius Furtenback (1813-1873)
  Bror Lars Conen Furtenback (1819-)
  Karl Erik Furtenback (1822-1896)
  Maria Magdalena Furtenback (1827-1894)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.