G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Start
Om
Syfte
Bakgrund
Bestämmelser
Cookies

Villkor för användning av Släktforskningssajten Genvägar

Genom att registrera dig på Släktforskningssajten Genvägar (nedan kallad Tjänsten) ingår du ett avtal med Genvägar AB (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) som för att kunna fullfölja sitt uppdrag gentemot dig kommer att behandla personuppgifter som du lägger in.

All information som du registrerar i Tjänsten (med undantag för ditt lösenord och ditt telefonnummer) är ämnad att delas med allmänheten. Tjänsten är i första hand ett verktyg för att kunna hjälpas åt med släktforskning och därför kan vem som helst söka efter de personer och släktingar som du lägger in i systemet. Du bör alltså INTE lägga in information som kan vara av känslig eller hemlig karaktär. Den information som du lägger in kommer dock inte att användas, säljas eller spridas på något annat sätt än genom att visas på Tjänsten. Information om en person som fortfarande kan antas vara levande kommer inte att visas för allmänheten förrän du har bekräftat att du har samtycke från denna person.

När du behandlar personuppgifter för nu levande personer (fysiska personer i laglig mening) i något av dina släktträd är du personuppgiftsansvarig och således ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du måste alltså själv inhämta samtycke från alla nu levande personer som du väljer att registrera i dina släktträd, och är sedan också ansvarig för de skyldigheter som åligger personuppgiftsansvariga enligt Dataskyddsförordningen, t ex att uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till de registrerade, samt att utan onödigt dröjsmål korrigera felaktiga uppgifter och radera personuppgifter på begäran av de registrerade.

Behandling av personuppgifter om nu levande personer som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning är förbjuden enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och får således inte ske i Tjänsten.

E-postadressen du anger kommer att användas för att skicka ut inloggningsuppgifter till Tjänsten och bör därför inte delas med någon annan.

För att Tjänsten ska bli ett så bra verktyg som möjligt för alla måste samtliga användare följa sedvanlig god etik på nätet. Personuppgiftsbiträdet förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar Tjänsten. Likaså förbehåller sig Personuppgiftsbiträdet rätten att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in av användarna. Detsamma gäller innehåll som är av reklamkaraktär.

En del funktioner är premiumtjänster, vilket innebär att man måste abonnera på Genvägar Premium för att kunna använda dem. Information om priset för Genvägar Premium och hur man betalar ges i anslutning till premiumtjänsterna. Personuppgiftsbiträdet gör INGA ÅTERBETALNINGAR av abonnemangsavgifter. Om du tycker att tjänsten inte fungerar bra får dock gärna höra av dig med dina synpunkter.

Tjänsten är öppen för alla med intresse för släktforskning. Personuppgiftsbiträdet kan dock inte garantera att den finns kvar i framtiden. Om tjänsten måste stängas ner kommer du att bli underrättad i förväg och du kommer i möjligaste mån få ut din information innan tjänsten stängs ned. Databasen säkerhetskopieras regelbundet men Personuppgiftsbiträdet kan inte ta ansvar för förlorad eller förstörd information, så för säkerhets skull bör du även spara informationen om din släktforskning någon annanstans (t ex genom att skriva ut sidorna eller spara ner dem på din egen dator). Du bör inte använda Tjänsten som den primära lagringsplatsen för din släktforskning!

Du har rätt att när som helst begära att få ut all den information som finns registrerad om dig, och att få detta inom 30 dagar från begäran. Du måste då bekräfta din identitiet genom legitimation eller liknande.

Personuppgiftsbiträdet har rätt att göra utskick till samtliga användare.

Personuppgiftsbiträdet säljer inte användarinformation vidare till tredje part.

Personuppgiftsbiträdet förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser. Större ändringar meddelas via e-post. Mindre ändringar kan göras utan att du blir meddelad.

Läs mer om dolda personuppgifter