Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Start
Om
Syfte
Bakgrund
Bestämmelser
Cookies

Syfte

Nedan beskrivs de övergripande syftena med Släktforskningssajten Genvägar.

Släktforskningssajten Genvägar skall:
  • Synliggöra för allmänheten resultatet av släktforskarnas arbete
  • Intressera allmänheten och framför allt den yngre generationen för släktforskning
  • Underlätta släktforskning för allmänheten genom
    • Samarbete
    • Spridning
    • Sökbarhet
Ett stort problem med den släktforskning som utförs idag är att det är få som kommer i kontakt med den. Bristen på transparens gör dels att personer som söker efter utförd släktforskning inte kan hitta den, dels att släktforskarna får lite uppskattning för det arbete de lägger ner. Därför ska Släktforskningssajten Genvägars syfte i första hand vara att synliggöra för allmänheten resultatet av släktforskarnas arbete.

Ett annat problem är att det nu är färre och färre som vill och kan ägna sig åt släktforskning. Släktforskning är idag något som den äldre generationen är intresserad av, och många av de som vill börja släktforska har idag svårt att komma igång p g a att resurserna på Internet, som är många unga människors primära informationskälla, är för dåliga. Därför ska Släktforskningssajten Genvägars andra syfte vara att intressera allmänheten och framför allt den yngre generationen för släktforskning.

Internet ger många fördelar vid arbete med släktforskning. Genom att i större utsträckning använda gemensamma plattformar som verktyg i släktforskningen kan det bli enklare att samarbeta mellan släktforskare. Allra viktigast kan vara att skapa en kontaktmöjlighet mellan nybörjare och mer erfarna släktforskare. En av de allra enklaste formerna för släktforskning är att fråga gamla släktingar om deras förfäder, ett arbete som kan underlättas genom att dessa personer kan få tillgång till det befintliga släktträdet och komplettera med information där det finns luckor. Internet är också kraftfullt i en av sina grundprinciper, nämligen sökbarheten, vilket kan utnyttjas för att göra släktforskningen mer lättillgänglig. Därför ska Släktforskningssajten Genvägars syfte även vara att underlätta släktforskning för allmänheten.