Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Anders NN (1345-)
Lägg till moder...
Jens Andersson(i Bjärme) (1410-1433)
Ingrid Guttormsdatter Blix (1390-1467)
Kettil Jönsson (1433-1477)
Ingrid Joensdotter (1435-1500)
Anders Kettilsson (1494-1531)
Kerstin Jensdatter Skanke (1465-1527)
Erik. Ericus Andreæ Blix Andersson Vän med Gustaf Vasa (1498-1563)
NN Blix
Märta Eriksdotter Blix (1540-)
1540-- (kvinna)

f. Oviken, Jämtland, Död Offerdal, Jämtland, Dotter till Ericus Andreæ Blix och NN.

Om Märta Eriksdotter Blix (svenska)
Mariet Eriksdotter

Född omkring 1540 Oviken fs, Jämtland
Bosatt Offerdal fs, Jämtland Källa: Gunnar Sjölander, Alsen
Gift med Nils Andersson omkring 1564

Noteringar År 1576 försäljer Hans Eriksson Jämte till prosten Erik i Oviken (Erik Mogensson Blix) som är gift med hans systerdotter, och hans systerson var far är herr Nils (Anderssons) i Offerdal, Olav Nilsson (sedermera känd som Herr Olof i Trång), sin gård Skottgården i Ovikens sn med allt som därtill hör samt Hallvardsbacken för 300 daler. (RAp 16/4, daterad Stockholm) Systerdottern till Hans, gift med Herr Nils är enligt Wangby Märta Eriksdotter. Det finns fog att anta att systerns nyfödda barn tillika är hennes förstfödda. Därmed kan man anta att giftet mellan Herr Nils Andersson och Märta Eriksdotter är hans andra gifte, eftersom hans äldste son Anders Nilsson alldeles säkert bör vara tonåring vid denna tid. Vad gäller hans systerdotter, gift med prosten Erik i Oviken, är mig veterligen okänd till namnet. Hennes mor bör dock vara jämnnårig med sin bror och möjligtvis den till dopnamn okända hustrun till Anders Petri, kyrkoherde i Brunflo. (Källa: "Jämtlands Reformator" Landsprosten Erik Andersson i Oviken, av Carl Wangby)
Gift med Nicolaus Andersson Andreæ Också känd som:"Niels Andersson"f. ca 1530 i Alsen, Jämtland. Död ca 1580 i Offerdal, Jämtland, Norge
Son till Anders Torkelsson F.ca 1490 i Mo, Alsen, Trøndelagen/Jämtland, Norge. och Ingeborg Björnsdotter. f. estimeret mellam 1462 og 1522 i Trång, Alsen.

About Nicolaus Andersson Andreæ
Prost. Gift med före 1564. Gift med Märta Eriksdotter 1564. Bosatt Offerdal sn (Z). Efterträdde herr Erik Halvarsson som kyrkopräst
i Offerdal, tillträdesår är okänt. På skattetinget i Alsen 1551-02-10 framträdde Sigurd Ragvaldsson i Bölan och ville slå under sig ett ödesböle, Swidengh,tillhörigt Alsens kyrkobol, men herr Nils kom fram med gamle män, som vittnade, att det legat under kyrkobolet i 200 år. Frågan hade tidigare varit före på prosttinget, sedan på landstinget och avgjordes nu på detta skatteting till kyrkans förmån. År 1557 satt khden i en ägodelningsnämnd i Ede by och har under åren 1566-71 beseglat Offerdals bevarade tiondelängder. Avgav trohetförsäkran åt Kon. Johan III 1568-10-21 i Oviken. Söndagen 1580-04-24 tillsporde khden N. Andersson den i sockenstugan församlade menigheten angående den skatt som utgick för tvänne under prästgården liggande ödesbölen, och allmogens brev på att av åldersskäl inte kunna mer än 4 skinn utbetalts av sockenprästen i skatt. Anledningen till detta var att fogden Peder Tomessen godtyckligt höjt skatten. Enligt Hasselberg (ur Festskrift till Carl J.E. Hasselberg) så var Nils Kyrkoherde i Offerdal redan 1545 eller 1546, ty han förekommer som sådan i en jordebok, upprättad ettdera av dessa år (Fornvårdaren I 4 s. 237). Han kvitterar 1566 3 tnr korn >>til ath kiöpa böcker medh etc.>>. Enligt Bertil Hasselberg (ur Festskrift till Carl J.E. Hasselberg) var jesuiten Laurentius Nicolai, den från Johan III:stid bekante Kloster Lasse vara son till Hans Jämte Erikssons syster Märta Eriksdotter och hennes make Nils Andersson, Kyrkoherden i Offerdal. Detta släktskap skulle kunna förklara varför Nils Andersson och sonen och efterträdaren Anders Nilsson inte verkställde det de ålades av Trondhjemska formatsen 1589 att avskaffa den katolska kulten. År 1565 skattade herr Niels för en gård i Mo i Alsen. År 1567 betalade han två marker i avrad och lega för en broderdel i Mellbyn i Offerdal (Mattmar?), vilken jord tillhörde en Björn. Denne hade rymt till Norge vid svensk erövringen, rimligtvis en släkting till herr Niels. Det är därför inte osannolikt, att herr Niels var infödd i Offerdal eller Alsen, kanske å den gård i Mo som var sonen herr Olofs fädernegård. - I 1566 års kvittenser är ett erkännande av Nicolaus Andreae, kyrkopräst i Offerdals gäll, att han av Kungl. Maj:ts befallningsman i Jämtland uppburit sju tunnor korn till vin och oblater i hela gället. >>Ty för några år sedan brann Alsens kyrka upp av vådeld, där böckerna mest inne voro, ty har jag begärt av befallningsmannen så mycket korn förr skrivet står, att samma skada därmed till det närmaste upprätta igen.<< Enligt Åsling så var Nils gift 2 gånger och hade barnen Anders, Ellen, Guteff och Årsilla i 1:a giftet, och Ola i 2:a giftet. Enligt Naimi och Carl Wangby var han gift 1 gång och hade barnen Anders, Olof, Erik, Årsilla och en dotter gift med Jon Hemmingsson, troligen i Alsen 1590. Källa: (Bygdén, Härnösands stifts herdaminne.) (Nils P:son Åslings släktkrönika från Mo och Trång och Åse och Alsen.) (Naimi Tinglands, Uppsats för grundkurs B1 om Herr Ola i Trång.)

("Jämtlands Reformator" Landsprosten Erik Andersson i Oviken, av Carl Wangby.) (Festskrift till Carl J.E. Hasselberg.) (Supplement till herdaminne, B.Hasselberg)


Mor til Årsilla Nilsdotter; Erik Nilsson; Ellen Nilsdotter; Gutef Nilsdotter; Olaus Nilsson Nicolai og 1 anden

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn mONKAN som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.