Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Jakob Otto***************Wollgast, Pommern (1550-1612)
Lägg till moder...
Ludvig Otto (1590-1646)
Michael Erici Helsingus******************Hälsingland
Lägg till moder...
Johannes Michaelis Cuprimontanus (1535-1620)
Bertil Larsson*********Gävle (1540-1597)
Anders Claesson Grubb (1421-)
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Anna Olofsdotter (1421-)
Per Andersson Grubb (1445-)
Lägg till moder...
Anders Persson Grubb (1470-1543)
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Anders Olofsson (1425-)
Lägg till moder...
Jakob Andersson (1456-)
Kålug Olofsdotter*********Grubbe, Umeå (1452-)
Mariet Jakobsdotter (1473-1529)
Jakob Andersson Grubb (1500-1565)
Lägg till moder...
Malin Jakobsdotter Grubb (1540-)
? Bertilsdotter (-1628)
Anna Hansdotter (-1667)
Aegidius Otto (1600-)
Ingeborg Torbjörnsdotter******Falun (1620-)
Katarina Otto (-1694)
--1694-02-23 (kvinna)

Catharina Otto, dotter till bergmästaren och lappfogden Aegidius Otto, som bodde på Lund i Skellefteå socken. Gift med kyrkoherden i Burträsk åren 1685-94 Israel Danielsson Stecksenius född. i Umeå; fadern Daniel Jönsson St. var v. borgmästare, modern Brita Wenman, borgaredotter därst. Student i okt. 1659, prästv. 1667 och utn. komm. i Skellefteå s. å., tilltr. 1669, utn. khde i Burträsk 5 mars 1684, tilltr. 1685.
Under hans tid nedrefs det gamla träkapellet och en ny träkyrka i korsform uppbyggdes 1685 och fick sin predikstol 1686.
I slutet af sin lefnad kom khden Stecksenius i mycket spändt förhållande till sin komminister Stephan Dalin. Efter en tidigare hållen prostransakning i aug. 1693 stämdes båda för Härnösands Domkapitel till prästmötet i februari följande år. Vid förhöret klagade komministern, att pastorn och hans hustru ej velat mottaga nattvarden af honom, utan därtill brukat komminister Hans Fluur i Skellefteå. Præsul förklarade, det icke vara vackert gå till Herrans nattvard oförsonta med sin nästa, och ganska oanständigt bruka en extraneo framföre sin kaplan och medarbetare, frågade om herr Hans Fluur var enkannerligen dit kallad för den saken skull; pastor svarade nej, ty han kom så af tillfälle att hälsa på sin svärmoder. Dalin hade å sin sida ej tillåtit pastor begrafva hans barn, utan tingade d:num Becheum därtill, och, då denne ej kom, inlyste komministern sitt barns begrafning. Kaplanen beskyllde pastor att hålla ölkrog och att pastorskan drack; hon hade kallat honom Daleoxe och hans hustru lappkatta, hvaremot Dalin på Simon o. Judæ dag från predikstolen yttrat: »så har djäfvulen upphetsat en hund emot sig, sedan kom hela hundhopen emot honom skällandes, hvilket pastor tog åt sig». - Under afvaktan på domen afled kyrkoheden Stecksenius i Härnösand plötsligt af slag 23 febr. 1694.

Af 6 söner och 6 döttrar nämnas:

Aegidius, äldsta sonen,

fältväbel; Daniel, f. 1674, rektor i Piteå skola;

Israel, f. 1676, lektor i Härnösand, d. i Multrå 12/6 1721 under flykten för ryssarna;

Nils, f. 1678, prost och kyrkoherde i Arnäs;

Johan, f. 1679,kyrkoherde i Indal;

Ingeborg, f. 11/9 1679, g. m. komm. Jonas Wessler i Arnäs och Sv. Gravelius i Anundsjö, d. 1762;

Anna, g. m. en fiskare på en herrgård i Täby vid Stockholm; 4 döttrar afledo ogifta i Sthm uti pesten. (T.)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.