Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
JOHAN Hansson/Dunderhake (1715-1758)
Lägg till moder...
ANDERS Johansson/Jansson (1753-)
CATHARINA/CAJSA Jansdotter Jansdotter (1760-)
ANDERS Andersson/Gåse (1798-1877)
1798-07-11--1877-05-26 (man)

ANDERS Andersson/Gåse född 1798-07-11 i Karlskyrka socken, död 1877-05-26 i (Gåsvik) Väddö socken, 78 år gammal.

ARBETE
Båtsman, antagen 1821, avskedad 1850, Norra Roslags båtsman, rote Gåsvik, kompani 2:A, Väddö sn, torp nr NR-02-0080.

GIFTE
Gift med CATHRIN/KARIN Jansdotter född 1798 nov Väddö?

BARN
1) Cathrin Margareta (Cajsa Greta) Andersdotter f. 1823/24-11-04 (piga 1839)
2) Anders Andersson f. 1826-08-09 d. 1853-07-02 Väddö sn, 26 år av kolera, död och begraven i Köpenhamn.
3) Brita Stina Andersdotter f. 1828-12-26 d. 1898-03-31 Väddö sn (Son Johan/Jan Fredrik Jansson f. 1858, dräng 1878)
4) JOHANNA f. 1831-12-01 Väddö sn. [Min Ana] .
5) Lovisa f. 1834-04-22/10-26 (Piga 1852, 1862, 1864, dotter Edla Charlotta Karlsdotter 1858, Son Sjöman Jan Erik Jansson f. 1860 d. 1880, nr 93 sid 1560, drunknade vid Sandhamn)
6) Johan f. 1837-07-26 (Båtsman nr 77 Westernäs 1860, med namnet Nordström)
7) Anna Maja f. 1840-10-06 (Ofärdig tidigare än 1858, hennes son Eric Victor f. 1869-10-22, gift 1869-12-21 med Arbets...Er Larsson Norrby Häverö, ut 1870, lys nr 36)

TIDSPERIOD
Gustavianska tiden 1772-1809
Union och ny konstitution 1809-1866
Industrialiseringen 1866-1905

REGENTER
Gustav IV Adolf 1792-1809
Karl XIII 1809-1818
Karl XIV Johan 1818-1844 Bernadotteskaätten
Oskar I 1844-1859
Karl XV 1859-1872
Oskar II 1872-1907

SVENSKA KRIG
1801-1802 Barbareskkriget
Sverige m fl och Barbareskstaterna

1805-1810 Första Napoleonkriget
Sverige m fl och Frankrike
Freden i Paris 1810

1808-1809 Finska kriget
Sverige och Ryssland.
Freden i Fredrikshamn.
Sverige avträder Finland till Ryssland.

1808-1809 Dansk-svenska kriget
Sverige och Danmark
Freden i Jönköping
Status quo ante bellum (tillståndet man var i före kriget)

1810-1812 Kriget mot Storbritannien
Sverige och Storbritannien
Freden i Örebro
(Kriget fördes endast på pappret, helt utan stridshandlingar)

1812-1814 Andra Napoleonkriget
Sverige och Frankrike/Danmark
Freden i Paris 1814
Freden i Kiel
Sverige erövrar Norge från Danmark

1814 Fälttåget mot Norge
Sverige och Norge
Konventionen i Moss
Sverige tvingar Norge i union

OMFATTNINGEN AV SVERIGE
....... OSV

LIVSHISTORIA

Anders Andersson/Gåse är båtsmän 1821-1850 under Karl XIV Johans och Oskar I:s regeringstid. Under perioden pågår inga svenska krig.

1821-1827 (Gåsvik) Väddö sn
Anders Andersson/Gåse antas som Båtsman 1821, regemente Norra Roslags Båtsmän, rote Gåsvik, Väddö socken.

1828-1832 (Gåsvik) Väddö sn
Anders Andersson/Gåse är Ordinarie Båtsman, gift med Cathrin Jansdotter. Barnen Brita Stina och JOHANNA föds. Syskonen Cathrin Margareta och Anders finns redan i familjen.

1833-1837 (Gåsvik) Väddö sn

1838-1843 (Gåsvik) Väddö sn

1843-1847 (Gåsvik) Väddö församling
Båtsman nr 80 Anders Gåse med hustrun Catharina Jansdotter och deras sex barn.

1848-1852 (Gåsvik) Väddö sn

1853-1857 (Gåsvik) Väddö sn

1853 KOLERA
Fem personer från Väddö sn dör av kolera år 1853. Tre drabbas av kolera och dör och begravs i Köpenhamn. FI:2, nr 50-52, Anders Andersson, son till min ana, 26 år, samt bröderna: Bondesonen Anders Wikström d. 1853-06-28, 28 år i Gåsvik och Bondesonen Fredric Olsson d. 1853-06-29, 19 år i Gåsvik (AI:12b s. 368).

Nybyggaren Jan Erik Andersson d. 1853-08-22 från Brevik drabbas av sjukdomem i Stockholm där han dör och begravs 38 år gammal och Nybyggaren Anders Pettersson, 32 år, drabbas av sjukdomen i Vätö där han dör och begravs 1853-10-03. Året efer 1854 finns det en noterad död av kolera i kyrkboken, det är Båtsmannen Anders Jansson G? i Tomta? som dör och begravs i Stockholm.

BAKGRUND - KOLERAEPEDEMI 1830-TALET
I oktober 1830 gjorde kommerskollegiet i Stockholm en förfrågan hos det svenska konsulatet i Sankt Petersburg angående rykten om en koleraepedemi i Ryssland. Generalkonsul CG Sterky lät omgående meddela att koleran grasserade främst i Moskva men att kraftfulla åtgärder satts in. Militärförbund hade posterats runt Moskvas stadsgränser och Moskva isolerats. Några månader senare gällde oron ryska trupper som ryckte in i Polen i samband med polska frihetskriget. Det kom information om att koleran hotade hela den ryska armen. Kurland förklarades i kristillstånd och den illa staden Polangen blev skådeplatsen för hårda strider mellan ryssar och uppprorsmän. Striderna blev långvariga och när även kolera utbröt blev staden den första i Europa att förklaras kolerasmittad.

De svenska myndigheterna följde uppmärksamt utvecklingen och tillsatte en karantänkommission i Stockholm. Inga fartyg från "smittad" eller "för smitta misstänkt ort" fick längre direktangöra svenska hamnar utan måste först anlöpa karantänplats för att genomgå åtta dagars observationskarantän. Inte bara besättningar och passagerare måste undersökas utan också hela båtlaster - hudar, skinn, hampa, lin, pälsverk m.m.

För att skydda städer mot smitta landvägen fick landshövdingarna ansvaret för de inre åtgärderna mot koleran. Varje stad eller "prästegäll" på landet skulle välja en egen sundhetsnämnd bestående av fem "för upplysning, nit och driftighet kände män". Sundhetsnämnden skulle utrusta kolerasjukhus, vilka borde ligga högt och nära vatten, samt anställa personal till dessa. Nämnderna fick vidare befogenhet att flytta den sjuke från hemmet till sjukhuset. Om smitta skulle utbryta i ett enskilt hus måste den sjuke och hans vårdare isoleras och en vit flagga varna besökare och vakter posteras utanför. De döda skulle begravas i massgravar. Runt en smittad stad eller ort skulle en av militär bevakad spärrlinje utstakas där man kunde köpa livsmedel. Här skulle även finnas karantäns- och reningsanstalter. Friska personer kunde komma igenom spärrlinjen mot uppvisande av ett sundhetsbetyg. Beträffande brev föreskrevs rening på olika sätt innan det ansågs fritt från smitta och fick då sin röda epedemistämpel och skickades vidare.

Hela Europa hade under flera år upplevt kolerans förödande härjningar, men nu började det ena landet efter det andra repa sig. Danmark och Norge förklarades kolerafria år 1833. Vid midsommartid 1834 hölls högtidligt Te Deum i Sveriges alla kyrkor som en tacksamhetsåtgärd för att Sverige skonats. En månad senare inträffar det första dödsfallet i Sverige...


ANDERS ANDERSSON f. 1826 d. 1853, son till min ana
Anders Andersson är dräng hos flera olika bönder i Gåsvik, Väddö sn från 1845 då han är 19 år. Han finns 1845 noterad i HF AI:10b s. 353, 1846 s. 352, 1847 s. 355, AI:11b s. 368, 1848 s. 367, 1850 s. 363 (OBS notera att det finns två Olof Olsson i Gåsvik), AI:12b s. 371, här finns också en notering om hans död 1853-07-02 som också finns noterad i FI:2 bild 97 RA nr 52.

1858-1861 (Gåsvik) Väddö sn

1861-1865 (Gåsvik) Väddö sn

1864 benämns ANDERS Gåse i Gåsvik, avskedad Båtsman.

1866-1870 (Gåsvik) Väddö sn

1871-1875 (Gåsvik) Väddö sn

1876-1880 (Gåsvik) Väddö sn

KÄLLOR
FÖ Karlskyrka 1766-1813 C:2 bild 26 RA/sid 18 höger sida (ANDERS 1798-07-11, Far Anders Jansson, Mor Cajsa Jansdotter 38 år, Södra Jersjö)

FÖ Väddö (AB) 1820-1846 CI:6 bild 530/sid 50 nr 67 (JOHANNA 1831-12-01 Gåsvik)

DÖ Väddö (AB) 1862-1890 EI:3 bild 132 RA nr 28 (fd Båtsman Anders Gåse i Gåsvik sid 404, 1877-05-26, 78 år, orsak ej angiven )

HF Väddö (AB) 1821-1827 AI:6d bild 47 RA/sid 38 rad 7-10 (Båtsman A, f. Söderby+C och CM,A, Gåsvik)
HF Väddö (AB) 1828-1832 AI:7b bild 1240/sid 119 (Båtsman A+C och CM,A,BS,J, Gåsvik)

HF Väddö (AB) 1833-1837 AI:8b bild 142 RA/sid 309 (Båtsman A+C och CM,A,BS,J,L,J Gåsvik)
HF Väddö (AB) 1838-1843 AI:9b bild 141 RA/sid 302 (Båtsman A+C och CM,A,BS,J,L,J,AM, Båtsmanshus Gåsvik)
HF Väddö (AB) 1843-1847 AI:10b, södra delen, bild 145 RA/sid 359 (Båtsman nr 80 A+C och A,BS,J,L,J,AM, Gåsvik)
HF Väddö (AB) 1848-1852 AI:11b, södra delen, bild 154 RA/sid 373 (Avskedad Båtsman nr 80 A+C och J,L,J,AM, Gåsvik)
HF Väddö (AB) 1853-1857 AI:12b bild 163 RA/sid 379 (Avskedad Båtsman nr 80, gratialist, f. 1798-07-11, A+C och J,AM (ofärdig), Gåsvik)
HF Väddö (AB) 1858-1861 AI:13b, södra delen, bild 169 RA/sid 391 (Avskedad Båtsman nr 80, gratialist A+C (fattig) och J,AM (ofärdig), fd piga BS och Johan Fredrik Gåsvik)
HF Väddö (AB) 1861-1865 AI:14b, södra delen, bild 155 RA/sid 396 rad 14- (Avskedad Båtsman, A+C f. nov Väddö och AM (ofärdig), BS och hennes son Johan/Jan Fredrik, Lovisa och hennes son Jan Erik och hennes dotter Edla Charlotta, Gåsvik)
HF Väddö (AB) 1866-1870 AI:15b bild 164 RA/sid 409 rad 13-(Avskedad Båtsman, A+C och AM (ofärdig) och hennes son Eric Victor f. 1869-10-22, BS och hennes son Johan/Jan Fredrik, Lovisa och hennes son Jan Erik och hennes dotter Edla Charlotta, Gåsvik)
HF Väddö (AB) 1871-1875 AI:16b, södra delen, bild 168 RA/sid 406 rad 8-14(Fd Båtsman, A+C och BS, hennes son Johan/Jan Fredrik, Lovisa och hennes son Jan Erik och hennes dotter Edla Charlotta, Gåsvik
HF Väddö (AB) 1876-1880 AI:17b, södra delen, bild 171 RA/sid 404 rad 13-19(Fd Båtsman A, avlider 1877+C BS, hennes son Johan/Jan Fredrik, Lovisa och hennes son Jan Erik och hennes dotter Edla Charlotta, Gåsvik)
HF Väddö 1881-1885 AI:18b bild 171 RA/sid 403 rad 15-19

Soldatregistret NR-02-0080-1821
kungahuset.se
Wikipedia 2020 Lista över svenska krig - Sveriges historia
JOHANNA Andersdotter (1831-1895)
Anna AUGUSTA Pettersson (1869-)
Barn
Enid Emma LILLEMOR Sandin/Falkenström (1938-2018)
Barn
Barn
Barn

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn filuren60 som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.