Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Lars Nilsson*********Falmark 15 (1625-1680)
Karin? Andersdotter*********Falmark 15 (1620-)
Anders Larsson (1662-1736)
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Hans Nilsson************Åbyn 15, Burträsk
Lägg till moder...
Jon Hansson Smålänning (1638-1725)
Ingrid Andersdotter*********Åbyn 11, Burträsk (1629-1675)
Sara Jonsdotter (1663-1730)
Lars Andersson Slumpare (1693-1759)
Erik Jonsson***************Kusmark 4 (-1574)
Karin ?**************Kusmark 4
Nils Eriksson (-1641)
Lägg till moder...
Nils Nilsson
Lägg till moder...
Sven Nilsson Warg (1620-1692)
Henrik Persson**************Tjärn 2
Jon Olofsson*********Bursiljum
Anders Olofsson (1425-)
Lägg till moder...
Lucia Andersdotter i Viken
Olof Jonsson
Lägg till moder...
Jon Olofsson
Lägg till moder...
Anders Jonsson
Kerstin ?*********Yttervik a
Britta Andersdotter
Per Henriksson (-1573)
Lägg till moder...
Olof Persson
Lägg till moder...
Per Olofsson
Lägg till moder...
Olof Persson Sprätt (1597-1682)
Lägg till moder...
? Olofsdotter
Lars Svensson Warg (1657-1718)
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Nils Andersson************Tjärn 4 (-1695)
Jakob Larsson*********Tjärn 4 (1577-1652)
Anders Jonsson**************Tjärn 4
Moder
? Andersdotter
Kerstin Jakobsdotter
Lisbet Nilsdotter (1667-1744)
Kerstin Larsdotter (1687-1772)
Lars Larsson (1726-1805)
1726-05-30--1805-05-08 (man)

Y-DNA Haplogrupp I1-M253>DF29>Z60>Z73>L1302>BY126>BY274 Predicted säkrad till fadern enligt 482000, LGF och GB.

Född och död på Innervik 18 som han äger åtminstone till 1786, gift 1a 1750 med Brita Jonsdotter f.1726-09-29 Gummark 2 d.1764 Innervik.

Möjligen sonen Anders Larsson f.1748-05-11 Gärdsmark d.1809-10-17 Jörn med bonddottern Elsa Östensdotter f.1709 från Gärdsmark 4 predicted genom patronymikon och Y-DNA test av NBOF

Barn:
Lars Larsson f.1752-03-13 Innervik 18 d.1824-03-01

Christina Larsdotter Wargstedt f.1753-03-16 Innervik 18 d. Kalix? gift med soldat och änkemannen Pehr Pärsson Rutfeldt f.1727 d.1812-12-27 Ostvik, Rustmästare i Kalix kompani 1762-04-24.

Margareta Larsdotter f.1754 Innervik 18 d.1809-03-07 Innervik 19 gift 1753 med änkemannen Matts Olofsson f.1750-06-24 Vallen 7. Lövånger d.1830-01-19 Innervik 19, Skellefteå.

Jonas Larsson f.1755-07-05 Innervik 18 d.1833-12-28 innervik gift med Lisa Olofsdotter f.1765 ? d.1843-08-18 Innervik.

Anders Larsson 1759-03-24 Innervik 18.

Nils Larsson f.1760-03-17 Innervik 18.

Brita Larsdotter f.1761-03-29 Innervik 18 utflyttad ur socknen 1789.

Christoffer Larsson f.1762-08-21 Innervik 18.


Gift 2a 1770 med Maria Ericsdotter f.1733 på Hedensbyn 14 d.1809-05-15 Innervik 18.

Barn:

Mikael Larsson f.1771 o.d 1779 Innervik 18.

Eric Larsson f.1773 o.d 1774 Innervik 18.

Maria "Maja" Cajsa Larsdotter f.1776-12-18 Innervk 18 d.1837-08-09 Bjurliden gift 1808-04-24 med Eric Jonsson f.1777-12-22 Burvik d.1841-12-03 Bjurliden.

Anna Lisa Larsdotter f.1779-11-21 Innervik 18 d.1861 Innervik som ogift piga och fattighjon.


Boupptekning Nr 31 Afskrift. Inguifwit i Skellefteå Häradsting af den 22 februari 1806:

" År 1805 den 20 Maji Instälde sig underteknade sockenskrifwaren och Nämndeman efter anmodan hos bonden Pär Larsson i Innerwik för at uptekna och wärdera samt emellan afledna gamla Bonden Lars Larsson derstädes efterlemnade hustru Enkan Brita eriksdotter, samt arfwingar, Sönerna, bönderna Stora Lars Larsson i Bodviken, först bemälde Pär Larsson, mågen Bonden Mats Olofsson i berörda Innerviks By, gift med dottren Margareta, och ogifta döttrarna Maja Kajsa och Anna Lisa jämte afledna dottren, som warit Jakob Jakobssons i Missenträsk förra Hustru så wäl som afledna Barn som är lefwande Barn, fördela den ägendom som wid Lars Larssons dödstimma fanns i Boets, ock instälde sig egna personen then och Lars Larssöner samt Mats Olofssons myndiga, men för de twenne ogifta döttrarna jämte Jakob Jakobssons barn tilstädes kom efter anmodan Bonden Nils Johansson i merberörda Innerwiks By, för af deras rätt wid detta tillfälle bewaka dock med förbehåll at icke framdeles blifwa, til deras förmyndare föreslagen eller tillsatt: Det som Enkan brita Eriksdotter war siuklig och wid mindre tankeKrafter antyddes Per Larsson och hans hustru, at Ägendomen til följe af 11:e capitlet ÄrfdaBalken riktigt uppgifwen, derefter Beser Teknas wärderingen som följer:

Guld 2 st Fingerringar à 40 skilling= 1 riksdaler 32 skilling.

Silfwer Af en Poucal= 30 skilling 6 runstycken; 1 Förgyld bägare 5,5 lod à 24 skilling= 2 riksdaler 36 skilling; 1 Kosa 8 1/4 dels lod à 21 skilling 4 runstycken= 3 riksdaler 32 skilling; 1 oförgyld bägare 4 lod à 24 skilling= 2 riksdaler; 1 Dito twenne 4 3/4 lod à 21 skilling 4 runstycken= 2 riksdaler 5 skilling 4 runstycken. Totalt= 10 riksdaler 15 skilling 10 runstycken.

Tenn 1 Soppfat 3,5 skålpund à 8 skilling= 28 skilling; 1 Talrick= 8 skilling.

Koppar 1 Brännwinspanna med Hatt och Pipor wäger sedan foten afslås 1 Lispund 8 skålpund à 6 skålpund = 3 riksdaler 24 skilling.

Kjörredskap 1 Järnskodd Kärra= 5 riksdaler; 1 par gamla Slädestänger 24 skilling Totalt= 5 riksdaler 24 skilling.

Fiskeredskap Fanns ej annat än ett Lysjärn= 4 skilling; 1 Åhljuster= 8 skilling Totalt= 12 skilling.

Sängkläder 1 Bolster Nr 1= 2 riksdaler 16 skilling, 1 Dito Nr 2= 3 riksdaler; 1 Dito med Skinnarwahr Dito Nr 3= 2 riksdaler 24 skilling; 1 Långrandig Dyna= 12 skilling; 1 Fåll med Fjäder= 44 skilling; 1 Kudde Nr 1= 1 riksdaler 8 skilling; 1 Dito nr 2= 1 riksdaler 8 skilling; 1 Dito Nr 3= 1 riksdaler 8 skilling; 1 Dito Nr 4= 1 riksdaler 8 skilling; 1 Dito nr 5= 24 skilling; 1 Dito Nr 6= 36 skilling; 1 Spånkudde= 28 skilling; 1 Dito sämre= 8 skilling; 1 Dito än sämre 4 skilling; Fjäder i en Kudde Nr 7= 32 skilling; 1 Fäll Nr 1= 2 riksdaler; 1 Dito Nr 3= 2 riksdaler 44 skilling; 1 Dito Nr 4= 2 riksdaler 24 skilling; 1 Dito Nr 5= 2 riksdaler; 1 Dito Nr 6= 40 skilling; 1 Dito Nr 7= 40 skilling; 1 Bolsterwahr i Kyrkostaden= 6 skilling; 1 Blå Fäll af Hundfoder= 40 skilling; 1 Wästgiötabordtäcke= 24 skilling; 1 Dito gamlare= 6 skilling; 1 Sängröja= 20 skilling; 1 Kalfskinnskudde= 6 skilling; Ett utgammalt Lakan= 2 skilling; 1 grönt Sparlakan= 1 riksdaler; 1 Dito prickigt= 36 skilling; 1 bättre Lakan Nr 1= 16 skilling; 1 Dito Nr 2= 12 skilling; 1 Dito Nr 3= 6 skilling Totalt= 31 riksdaler 46 skilling.

Mansgångkläder 1 bättre Hatt= 8 skilling; 1 Dito Miuka0 6 skilling, 1 Dito Dito= 1 skilling; 1 Hundskinnsmössa= 15 skilling; 1 röd Filtmössa= 12 skilling; En Hvit Mössa= 6 skilling; En röd Blaggarnsmössa= 12 skilling; 1 sämre hvit Mössa= 4 skilling; 1 brunbottnig Cattunshalsduk= 20 skilling; 1 Dito sämre= 16 skilling; 1 blå och röd Näsduk= 6 skilling; 1 Dito Dito= 6 skilling; 1 Dito brunbottnig CattunsDito0 24 skilling; 1 Hvit och gul Näsduk 8 skilling; 1 Half hwardagsDito= 1 skilling; 1 Dito Dito= 1 skilling; 1 Skjorta Nr 1= 32 skilling; 1 Dito Dito Nr 20 20 skilling; 1 Dito Dito Nr 30 8 skilling; 1 Dito Dito Nr 40 12 skilling; 1 Dito Dito Nr 5= 4 skilling; 1 Flanellkuddwahr= 12 skilling; Kläde på ett hyände= 4 skilling ( Hyende åldrigt för kudde); 1 rödrandig Lifstycke= 12 skilling; 1 blå Jacka= 23 skilling; 1 swart Wäst0 8 skilling; 1 Blå Päls= 2 riksdaler 32 skilling; 1 Dito grå= 36 skilling; 1 Blekrandig tröja= 2 skilling; 1 Hvit Lifpäls= 16 skilling; 1 Dito gammal större= 8 skilling; 1 Renskinnsmudde= 12 skilling; 1 lite Lifpäls= 2 skilling; 1 grå Kolt= 2 riksdaler; 1 grå Surtout= 1 riksdaler 40 skilling; 1 grå Wäst= 40 skilling; 1 par grå byxor0 32 skilling; 1 gammal Kappråck= 12 skilling; 1 blå Blåmets?= 14 skilling; 1 gammal swart Blåets= 16 skilling; 1 par swarta Skinnbyxor0 16 skilling, 1 par hvita dito= 16 skilling; 1 par Dito sömmade= 36 skilling; 1 grå tröja= 10 skilling; 1 par hundskinnshandskar= 32 skilling; 1 par Fingerwantar= 8 skilling; 1 par grå Strumpor0 16 skilling, 1 par hwita Dito= 12 skilling; 1 par Liusgrå Dito= 6 skilling; 1 Dito hwita gamla= 2 skilling; 1 par Skoband= 1 skilling. Totalt= 20 riksdaler 5 skilling.

Enkans Gångkläder 1 nt swart Silkeshalsduk= 24 skilling; 1 cattunshalsduk 20 skilling; 1 hwitt LärftsDito= 12 skilling; 1 Cattunskofta och Kortel= 3 riksdaler; 1 smårödrandig parenn Kortels= 32 skilling, Dito Storrandig Parcum= 8 skilling; 1 Dito gammal= 6 skilling; 1 guhl Kamullshalsduk= 8 skilling; 1 garn af Silkeskofta= 16 skilling; 1 blå Cattunskofta= 16 skilling; 1 brun YlleDito= 16 skilling; 1 blårandig Kofta= 12 skilling; 1 blårandig med foder= 8 skilling; 1 Manslifstycke= 14 skilling; 1 Pälskofta0 40 skilling; 1 blå Lifpäls= 20 skilling; 1 par Handskar med vantar= 1 skilling 6 runstycken; 1 Blårandigt Förkläde= 8 skilling; 1 grön Pälskofta= 24 skilling; En swart Wallmarskofta= 8 skilling; 1 ny grå walmarströja= 32 skilling; 1 hvit Lärftsförkläde= 12 skilling; Ett Lintyg Nr 1= 6 skilling; 1 Dito Nr 2= 3 skilling; 1 Dito Nr 3= 2 skilling; 1 Kjortelväf med lås= 2 skilling Totalt= 10 riksdaler 26 skilling 6 runstycken.

Böcker 1 gammal Bibel= 32 skilling; Doctor Lutheri Evangeli Postilla= 24 skilling; 1 Dito Spegel Postilla= 32 skilling; En grofstylig Psalmbok= 24 skilling; 1 Dito= 12 skilling; 1 gammal Philippi Mirakler= 22 skilling; 1 gammal Manual= 2 skilling Totalt= 24 skilling 6 runstycken.

Porcellain och Lerkäril 6 st Talrickar à 2 skilling= 12 skilling; 2 st Lerfat= 4 skilling; 1 Dito flatt= 3 skilling; 1 mindre Soppfat= 3 skilling; 1 flatt brutet litet= 2 skilling; 1 Dito sprucket= 6 runstycken Totalt= 24 skilling 6 runstycken.

Glaskäril 1 st TwåkannsBouteille= 6 skilling; 1 Dito lappad krusig= 3 skilling; 1 KannsDito= 4 skilling; 1 StopsDito= 3 skilling; 1 QuartersDito= 1 skilling 6 runstycken.

Häst och Boskap 1 Stod i 9:e året= 4 riksdaler; 1 Sto= 6 riksdaler; 1 Får= 24 skilling; 1/6 del i en Ko, Får och Get uptages till = 4 riksdaler 32 skilling.

Diverse Persedlar 1 bättre Kista= 2 riksdaler; 1 beslagen Spann= 10 skilling; 1 Dito sämre= 6 skilling; Ett litet Wann= 8 skilling; 1 gammal Kista= 4 skilling; 1 liten Jordyxa= 12 skilling; 1 par Kagg med slår= 2 skilling; 1 Större Skrin bestrides Pär Larsson såwida det ärfwit till Hans med af deraf gifwit;; 1 grönt Skrin= 16 skilling; 1 beslagen Kista= 20 skilling; 1 Dito sämre= 8 skilling; 1 beslagen Kista= 2 riksdaler 24 skilling; 1 Dito beslagen mindre= 8 skilling; 1 obeslagen Spann= 4 skilling; 1 fyrkantigt och ett flatt Järn= 1 riksdaler 6 skilling; 1 Råjärn= 1 skilling; 1 gammalt Renskinn= 12 skilling; 7 st oberedda Fårskinn à 8 skilling= 1 riksdaler 8 skilling; 1 Dito beredda= 10 skilling; 1 Blått Wanna= 4 skilling; 1 gammal Själskinssäck= 4 skilling; 1 Blå Filt= 24 skilling; 1 Skinnsäck= 8 skilling; 1 Blått Walmarsstycke= 6 skilling; Några Wallmarsklutar= 4 skilling; 1 par Bellingar= 1 skilling; 1 par Stobellingar= 2 skilling; 1 rund Klädertaska= 2 skilling; 1 gammal Hundskinnsmössa= 2 skilling; 1,5 skålpund Ull= 16 skilling, 1 Fotglas= 1 skilling; 1 Ahl= 12 skilling; 2 st beredda Kalfskinn à 6 skilling= 12 skilling; 1 Blått Wallmarsstycke= 12 skilling; 1 Panna flatt= 1 skilling 6 runstycken; 1 Dito Dito= 1 skilling 6 runstycken; 1 Dito Dito= 1 skilling; 1 Wägguhr= 3 riksdaler; 1 Spegel= 8 skilling; Ett Linnewahr af en Brudstod= 2 skilling; Twenne stycken Stolar à 1,5 skilling= 3 skilling; Twenne Slättknifwar= 14 skilling Totalt= 17 riksdaler 32 skilling

Spannmål 3 1/3 dels Skjäl bättre Korn à 40 skilling= 2 riksdaler 44 skilling; 5 Skjäl Råg à 1 riksdaler 6 skilling= 5 riksdaler 12 skilling; 7/8 dels Skjäl Lättkorn= 18 skilling 8 runstycken; 2,5 tunnor Mald= 40 skilling. hvilket siste arfvingarna besluta gifwa til tre skiftes emellan de twenne ogifta döttrarna samt Jakob Jakobsson i Missenträsk barn, Hwarföre detsamma här nedanföre Kommer at afföras. Totalt= 9 riksdaler 16 skilling 8 runstycken.

Contant och Plåtar I Banco Specie och slantar= 7 riksdaler 43 skilling 9 runstycken. Dito I Riksgälds= 1 riksdaler 22 skilling. 5 st Halfdalers Plåta à 36 skilling= 3 riksdaler 36 skilling; 1 st 9 dalers Plåt= 27 skilling= 27 skilling; 3 st à 6 dalers à 18 skilling= 1 riksdaler 6 skilling; 4 st dalers Dito à 4,5 skilling= 9 skilling. Summa Inventari= 150 riksdaler 6 skilling 4 runstycken. Eller Banco= 100 riksdaler 4 skilling 42 runstycken.

Boets Gäld Per Larsson i Innerwiken, til Barna om wid Fadrens Begrafning 3,5 Skäl korn= 2 riksdaler 44 skilling; 2 1/4 dels Lispund Smör= 1 riksdaler 12 skilling; 3 Jungfrus Sirap à 3 skilling= 9 skilling; 3 skålpund Fisk= 20 skilling; En Kalf til slagt= 12 skilling Totalt= 5 riksdaler 1 skilling.

Lars Larsson i Bodwiken En HalfÅrshuud= 1 riksdaler 12 skilling. Fisk för= 12 skilling; 1 Kalf til slagt= 12 skilling; 1,5 Skäl Korn= 1 riksdaler 12 skilling; Dito Hans fordran enligt förra Bouptekningen för en Gris 10 skilling 8 runstycken; Dito 24 skilling= 34 skilling 8 runstycken. Contant i Banco= 2 riksdaler 24 skilling. För å denna dag inlösta Ränter Contant= 6 riksdaler 12 skilling. Mats Olofsson i Innerwik för en Kalf til slagt= 12 skilling, Contant= 24 skilling; En Half Årshuud som är= 1 riksdaler 12 skilling; 2 Skäl Korn= 1 riksdaler 32 skilling. För inlösta Räntor= 7 riksdaler 24 skilling. Totalt= 11 riksdaler 8 skilling.

Bouptecknings och Renskrifningskostnaden= 2 riksdaler. Nämndemannens kostnader= 36 skilling Stämplat Papper= 10 skilling 6 runstycken. Ostämplat Dito= 6 skilling Såsom wid Häradstinget= 12 skilling Fattig- och andelen af behållningen= 6 skilling 2 runstycken Åt en hwar af arfwingarna efter Lott afsätteren Per Larsson begärde för en tidsspillan samt wad wid Graföhls tillagning 12 skilling för hwarje dag, det öfriga arfwingarna på det Högsta bestrida och påstodo at sådant icke skulle uptagas utan finge Per Larsson derföre i Laga ordning söka ersättning i händelse han sig dertil bästa han finner som anteknades. Som wederlag emot Hwad de gifta Barnen warje lott tillades först. Dottren Maja Stina och Anna Lisa i lag: 1 Bolster Half hwardera= 2 riksdaler 24 skilling, 1 Fäll Dito nr 30 2 riksdaler 24 skilling; 1 Dito Dito Nr 4= 2 riksdaler 24 skilling; 1 grön Kudd= 24 skilling; 1 Kudd nr 5= 24 skilling; 1 Dito Nr 6= 36 skilling; 8 Skäl Mald= 26 skilling 8 runstycken. Totalt= 9 riksdaler 38 skilling 8 runstycken.

Lars Larsson och Pär larsson 1 bolster Nr 4 i Lag= 2 riksdaler 16 skilling; 1 Kudde nr 1= 1 riksdaler 8 skilling; 1 Dito Dito Nr 2= 1 riksdaler 8 skilling; 1 par småspridtFäll Nr 1= 2 riksdaler; 1 1 Lång Kantdyna= 12 skilling; 1 bättre Nr 2 = 12 skilling; 1 grönt Sparlakan= 1 riksdaler; 1 Fäll0 40 skilling; 1 Dito dito Nr 7= 40 skilling; 1 Hyände= 12 skilling;

Men mågen Jacob Jacobssons eller deras aflidna Hustruns hade redan Gångkläder tillsammans för 13 riksdaler såwida Enckan icke kunde enligt laga såsom fördel försörja en sina ägor egna gångkläder så åtnämndes af henne dertil följande persedlar nämligen: 1 Guldring= 40 skilling; 1 Bolster Nr 2= 3 riksdaler; 1 Kudde Nr 3= 1 riksdaler 8 skilling; 1 Dito nr 4= 1 riksdaler 8 skilling; 1 Fäll Nr 5= 2 riksdaler. Der öfriga Quarlåtenskapen deltes til utbytande af Enkan giftorätt uti trenne lika delar alt tillföll henne vid lottkastningen lottsedlar Halt som hade en: En SilfwerPocual= 20 skilling 6 runstycken; 1 Bägare= 4 374 lod à 5 skilling 4 runstycken= 2 riksdaler; 173 del af en SilfwerKosa - 1 riksdaler 10 skilling 8 runstycken: 1 tenntalrick= 8 skilling; 2/3 del af Brännwinspanna= 1 riksdaler 8 skilling; 1 Åhljuster 8 skilling; 1 Fäll med fjäder0 44 skilling; 1 WästgiötaBordTäcke= 24 skilling; 1 utgammalt Lakan= 4 skilling; 1 gammal Hatt= 1 skilling; 1 Hundskinnsmössa= 16 skilling; 1 brun cattunshalsduk= 24 skilling; 1 Blå och hvit näsduk= 8 skilling; 1 Skjorta Nr 3= 8 skilling; 1 Dito nr 4= 12 skilling; 1 rödrandig Liftröja= 12 skilling, 1 blårandig Tröja= 2 skilling; 1 hvit Päls= 25 skilling; 1 Dito större= 8 skilling; 1 Lifpäls= 2 skilling; 1 grå Colt= 2 riksdaler; 1 par grå byxor= 32 skilling; 1 par Lappskor= 16 skilling; 1 par gula Strumpor= 16 skilling; 1 swart Silkeshalsduk= 24 skilling; 1 grå CattunsKlädning= 3 riksdaler; 1 Storrandig Kjortell= 8 skilling; 1 blå CattunsKofta= 16 skilling; 1 brun Yllekofta= 16 skilling; 1 blå Lifpäls= 20 skilling; 1 grön Pälskofta= 24 skilling; 1 hvitt Lärftsförkläde= 12 skilling; 1 Lintyg Nr 3= 2 skilling; 1 Kjortelsmått med Lås= 2 skilling; 1 Lutheri Postilla= 32 skilling; En sämre grofstylig Psalmbok= 12 skilling; Twenne Porcellainstalrickar= 4 skilling; 1 Flatt Lerfat= 3 skilling; 1 spruckit Dito= 6 runstycken; 1 TwåkannsBouteille= 6 skilling; 1 litet Skrin= 3 skilling; 1 sämre Spann= 16 skilling; 1 obeslagen Kista= 20 skilling; 1 Dito sämre= 8 skilling; ; 1 Refjärn= 1 skilling; 1 gammalt Renskinn= 12 skilling; 1 Fårskinn= 24 skilling; 1 Klafskinn= 6 skilling; 1 Själskinnssäck= 4 skilling; 1 Rundt Lädertaska= 2 skilling; Några Walmarswantar= 4 skilling; 1 Fotglas= 1 skilling; 1 och 1/4 dels skålpund Hampa= 7 skilling; 1 blått Wallmarsstycke= 12 skilling; 3 och 1/4 dels skålpund grå Väv= 2 riksdaler; 1/3 del i Stoet= 1 riksdaler 16 skilling; 1/3 del af en Ko= 2 riksdaler; 1 Får= 24 skilling; En Ko, Får och Get0 1 riksdaler 26 skilling 8 runstycken; 1 Kista och Lapphandskar= 6 skilling; 1 och 1/3 del Skäl bättre Korn= 1 riksdaler 12 skilling; 1 och 1/4 del Skäl Råg; 1 gammal strimmig Matta= 1 skilling. I specie mynt= 3 riksdaler 46 skilling; 1 Dito Riksgälds= 25 skilling 4 runstycken. Af större och mindre Kopparplåtar= 1 riksdaler 46 skilling 4 runstycken; Af Kärran= 1 riksdaler 23 skilling 3 runstycken; Af Wägguhret= 6 skilling 4 runstycken. Såsom Morgongåfwa undfick modren med arfwingarnas samtycke: 1 bättre Kista= 2 riksdaler; En swart Sattinskjortel= 16 skilling; 1 Dito Kofta= 8 skilling; 1 Lintyg Nr 1= 6 skilling; 1 Dito Nr 2= 3 skilling; 1 Pälskofta= 40 skilling; 1 Blårandigt Förkläde= 8 skilling. Återstående Ägendomar utgörande 36 riksdaler 33 skilling 8 runstycken skiftades emellan arfwingarna i åtta lika delar undfående wid lottkastning kommer Lars Larssons Lottsedlar Nr 7: 1 Guldring= 10 skilling; 1 par Slädestänger= 24 skilling; 1 sämre Hatt= 6 skilling; 1 sämre hvit Mössa= 4 skilling; 1 Halfblå Päls= 1 riksdaler 16 skilling; 1 CattunsHalsduk= 30 skilling; 1 randig Kjortel= 6 skilling; 1 par gamla Strumpor= 2 skilling; 1 hvit Halsduk=12 skilling; 1 Porcellaintalrick= 2 skilling; 1 Spann= 40 skilling; 1 Kalfskinn= 6 skilling; Renbellingar= 1 skilling; Af Stodet= 16 skilling; Af en Ko= 24 skilling; Af en Ko, Får och Get= 16 skilling 8 runstycken; 1/2 Skäl Råg= 24 skilling; 1 Kappa Korn= 10 skilling; I Specie Banco= 31 skilling 7 och 374 runstycken; I Riksgäldsmynt= 18 skilling 8 runstycken; Af Plåtarna= 22 skilling 9 runstycken; 1 målad Skål= 1 skilling 6 runstycken; Af Kärran= 33 skilling 10 runstycken; Af Wägguhret= 24 skilling 46 runstycken.

Likaledes Lotter Nr 1: 1 gammalt tennfat0 34 skilling; Af brännwinspannan= 1 riksdaler 8 skilling; 1 bättre Hatt= 8 skilling; 1 bättre hwit Mössa= 6 skilling; 1 brun Cattunshalsduk= 20 skilling; 1 grå Wäst= 40 skilling; 1 Renskinnsmudde= 10 skilling, 1 par ljusgrå Strumpor0 6 skilling; 1 hvit Halsduk= 6 skilling; 1 grofstylig Psalmbok= 24 skilling; 1 Porcellainstalrick= 2 skilling; 1 Fårskinn= 3 skilling;1 par hwita Fingerwantar= 2 skilling, 1 par Kobellingar= 2 skilling; Af Stodet0 16 skilling; Af en Ko0 24 skilling; Af en Ko, Får och Get= 18 skilling 3 runstycken; 1/2 Skäl Råg= 24 skilling; 1 sämre Rakeknif= 6 skilling; 1 kappa Korn= 10 skilling; ; I Banco Speciemynt= 47 riksdaler 5 skilling; I Riksgäldsmynt= 8 skilling 4 runstycken; Af Kopparplåtarna= 22 skilling 2 runstycken; 1 Spegel0 8 skilling; Af en Fäll= 19 skilling och 3,5 runstycken;Af Kärran= 38 skilling 3 runstycken; Af Wägguhret= 1 skilling 6 runstycken.

Sonen Pär Larsson Lott Nr 2: 1/2 af förgylda Silfwerbägaren= 1 riksdaler 15 skilling; 1 Lysjärn= 4 skilling; 1 Lakan Nr 1= 16 skilling; 1 sämre Cattunshalsduk= 16 skilling; 1 Flanellskuddwahr= 12 skilling; 1 gammal swart Råck= 16 skilling; 1 grå Tröja= 16 skilling; 1 gammal Bibel= 32 skilling; En blårandig Kofta= 12 skilling; 1 mindre Lerfat= 3 skilling; 1 beslagen Kista= 1 riksdaler 24 skilling; 1 Fårskinn= 4 skilling; Af Stodet= 16 skilling; Af en Ko= 24 skilling; Af en Ko, Får och Get= 18 skilling 8 runstycken; 1/2 Skäl Råg= 24 skilling; 1 kappa Korn= 10 skilling; I Specie Bancomynt= 47 skilling 5 runstycken; I Riksgäldsmynt= 10 skilling 8 runstycken; Af Plåtarna= 32 skilling 9 runstycken; 1 Hyändewahr= 2 skilling; Af en Fäll= 26 skilling 3,5 runstycken. Likaledes lotten Nr 6 1/2 oförgyld Bägare 4 lod Silfwer= 1 riksdaler, Fjäder uthan wahr= 32 skilling; 1 Bolsterwahr i Kyrkostaden= 6 skilling; 1 Half Hwardagshalsduk= 1 skilling; 1 Skjorta Nr 2= 20 skilling; Rida på ett Hyände= 4 skilling; 1 Blå Råck= 14 skilling; 1 par osydda Byxor= 36 skilling; 1 Manslifstycke= 14 skilling; 1 swart Silkeskofta= 12 skilling; 1 flatt Lerfat= 2 skilling; 1 grönt Skrin0 16 skilling; 1 Kalfskinn= 6 skilling; 1 blå Filt= 24 skilling; 1 liten Jordyxa= 12 skilling; Af Stodet= 16 skilling; Af en Ko, Får och Get0 18 skilling 8 runstycken; 1 bättre Rakaknif0 8 skilling; 1/2 skäl Råg= 24 skilling; 1 kappa Korn= 10 skilling; I Specie mynt= 47 skilling 5 runstycken; I Riksgäldsmynt= 8 skilling 4 runstycken; Af Plåtarna= 22 skilling 9 runstycken; 1 Hyänder sämre= 1 skilling; Af Kärran= 15 skilling 2,5 runstycken; Af Wägguhret0 23 skilling 5 runstycken.

Mågen Matts Olofssons Lott Nr 5 Hälften af Silfwerbägaren om 4 lod Silfwer= 1 riksdaler; 1 Kalfskinnskudde= 6 skilling; 1 Prickit Sparlakan= 36 skilling; 1 Skjorta Nr 1= 32 skilling; 1 gammal Kappråck= 12 skilling; 1 grå Päls= 36 skilling; 1 par fingerwantar= 2 skilling; 1 Blåbottning Kofta fordrad= 8 skilling; lutheri Postilla= 24 skilling; 1 KannsBouteille= 4 skilling; 1 Fårskinn= 4 skilling; 1,5 mark Ten=16 skilling; 1 Penningkatta= 1 skilling 6 runstycken ( Katt= tåg varmed ankaret trissas upp); Af Stodet= 16 skilling; Af en Ko= 34 skilling; Af en Ko, Får och Get= 18 skilling 8 runstycken; En half Skäl Råg= 24 skilling; 1 kappa Korn= 10 skilling; I specie Bancomynt= 47 skilling 5 runstycken; I Riksgäldsmynt= 8 skilling 4 runstycken; Af Plåtarna= 22 skilling 9 runstycken; 1 Näsduk= 6 skilling; Af Kärran= 35 skilling 8 runstycken; Af Wägguhret= 19 skilling 8,5 runstycken.

Jakob Jakobssons Barn Lottsedlar Nr 3 1/2 förgyld Bägare= 1 riksdaler 15 skilling; En Hundskinnsfäll= 40 skilling; En Sängkåja= 20 skilling; 1 hwit och gul Näsduk= 8 skilling; 1 swart Wäst= 8 skilling; 1 par swarta Skinnbyxor= 16 skilling; 1 par Hundskinnshandskar0 32 skilling; 1 gammal kolt= 2 skilling; 1 Porcellainstalrik= 2 skilling; 1 krusig Flaska lappad= 3 skilling; En gammal Kista= 8 skilling; 1 Skinnsäck= 8 skilling; 1 gammal Hundskinnsmössa= 2 skilling; 1 Taskbok?= 6 skilling; Af Stodet= 16 skilling; Af en Ko= 24 skilling; 1/2 Skäl Råg= 24 skilling; 1 kappa Korn= 10 skilling; I specie Bancomynt= 47 skilling 5 runstycken; I Riksgäldsmynt= 8 skilling 4 runstycken; Af Plåtarna= 22 skilling 9 runstycken; 1 röd Mössa= 12 skilling; Af Kärran= 43 skilling 2 och 1/2 runstycken; Af en Fäll= 7 skilling 10 runstycken.

Ogifta dottren Maja Kajsa Lotten Nr 4. Innehade af en Silfwerkosa= 1 riksdaler 10 skilling 8 runstycken; Ett gammalt Täcke= 6 skilling; 1 Lakan Nr 3= 6 skilling; 1 Half hwit Halsduk= 1 skilling; 1 Skjorta Nr 5= 4 skilling; 1 Blå Jacka= 28 skilling; 1 par Skinnbyxor= 16 skilling; 1 par hwita Strumpor= 12 skilling; 1 par Handskar och wantar= 1 skilling 5 runstycken; 1 gammal Manual= 2 skilling; 1 ParcumKjortel= 32 skilling; 1 ny grå Tröja= 32 skilling; 1 StpsBouteille= 3 skilling; 1 Lerfat= 4 skilling; 1 Lispund 7 skålpund Järn= 1 riksdaler 2 skilling; 1 Fårskinn= 10 skilling; Af Stodet= 16 skilling; Af en Ko= 24 skilling; Af en Ko, Får och Get= 18 skilling 8 runstycken; 1/2 Skäl Råg= 24 skilling; 1 kappa Korn= 10 skilling; Gör Dito Banco Specie= 47 skilling 5 runstycken; I Riksgäldsmynt= 8 skilling 4 runstycken; Af Plåtarna= 32 skilling 9 runstycken; 1 Hyände= 3 skilling; Af Wägguhret= 12 skilling 3 runstycken.

Ogifta dottren Anna Lisa å Lottsedeln Nr 8: 1/2 tennfat= 24 skilling; Af Brännwinspannan= 1 riksdaler 8 skilling; 1 röd Mössa= 12 skilling; 1/2 Päls blå= 1 riksdaler 16 skilling; 1 grå Surtout0 40 skilling; 1 par grå Strumpor= 3 skilling; 1 par gamla Skoband= 1 skilling; 1 Porcellainstalrik= 2 skilling; 1 Quartersflaska= 1 skilling 6 runstycken; 1 obeslagen Spann= 4 skilling; Af Stodet= 16 skilling, Af en Ko= 21 skilling; Af en Ko,Får och Get= 16 skilling 8 runstycken; 1/2 Skäl Råg= 24 skilling; 1 kappa Korn= 10 skilling; Afgådt Specie mynt= 47 skilling 5 runstycken; Af Riksgäldsmynt= 6 skilling; Af Plåtarna0 22 skilling 9 runstycken; 1 Penningkatta= 1 skilling 8 runstycken; 1 målad Skål= 1 skilling 6 runstycken; Af Wägguhret= 42 skilling 9 runstycken; Af Kärran= 30 skilling Summa= 150 riksdaler 6 skilling Härefter Liqwiderades mellan arfwingarna hwarwid Lars Larsson ännu icke bekommit 1 riksdaler 1 skilling 8 runstycken Mats Olofsson får 47 skilling 6 runstycken; å Enkan lämnadt til nämndemannen 36 skilling, samt til de och utlottad Sockenskrifwaren 24 skilling, återstår på hela beloppet sju Riksdaler 39 skilling 3 runstycken. Slutligen underrättas utaf Matts Olofsson till fordran emottaga. 5 st Halfdalers Plåtar; 4 st Nya dalers Dito; 3 stycken Dito à 6 dalers Dito; 2 st Dito à 6 marker Dito; dertil dess Råga för mynt men för de omyndige barnen blifwit tillsatt samt dessa Plåtar blifwer i penningar förwandlade. Äfwen emottogs af Pär Larsson fyra skillingar 8 runstycken för systren Maja Kaijsa på Jakob Jakobssons i Missenträsk barn, Hälften för hwarderas. På fråga til Arfwingarna om de med förestående Boupteknings delning åtnöjdes komma des at de härwid intet hafwa något påminna utan förklarande sig nögda likadelar med namn, Bomärkens underskrfiter bestyrka som fölgdde i Innerwik den 21:a Maji 1805.

På de omyndigas wägnar såsom blott wid detta tillfälle tilstädes

Nils Johansson Lars Larsson i Bodwiken i Innerwiken Mats Olofsson Bomärke Bomärke Per Larsson Bomärke i Innerwiken

Såsom Boupteks och delningsmän

Carl Olofsson i Innerwiken Nämndeman

Med del å behörigt Stämplat Papper skrefwen Original betygar ?

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Britta Jonsdotter (1726-1764)

 • Lars Larsson (1752-1824)
  Johan Gustav Larsson (1795-1873)
  Lars Johansson (1818-1818)
  Lars Johansson Wikström (1820-1882)
  Anna Greta Johansdotter (1822-1898)
  Lovisa Johanna Johansdotter (1825-1893)
  Johannes Johansson (1830-1886)
  Magdalena Kajsa Johansdotter (1830-1917)
  Johan Anton Forsberg (1855-1931)
  August Forsberg (1857-1919)
  Manfred Forsberg (1891-1972)
  Kristina Forsberg (1859-1942)
  Leander Forsberg (1861-1939)
  Anna Johanna Forsberg (1863-1865)
  Anna Teresia Forsberg (1865-1868)
  Daniel Forsberg (1868-1949)
  John Gustaf Forsberg Berje (1891-1960)
  Albert Forsberg (1893-1969)
  Iris Forsberg (1921-2006)
  Leif Öhlund (1941-2006)
  Kent Öhlund (1964-)
  Gabriel Öhlund (1997-)
  Jasmin Öhlund (2004-)
  Jannet Öhlund (2006-)
  Roger Öhlund (1967-1992)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Robert Öhlund (1988-)
  Barn
  Karl Oscar Forsberg (1922-1923)
  Bertil Forsberg (1925-2012)
  Barn
  Barn
  Barn
  Asta Forsberg (1929-2010)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Doris Forsberg (1934-1997)
  Barn
  Barn
  Sigfrid Forsberg (1896-1967)
  Hans Ove Forsberg (1944-2004)
  Axel Forsberg (1899-1963)
  Gerard Forsberg (1941-2022)
  Harald Forsberg (1902-1971)
  Gustaf Harry Forsberg (1926-1997)
  Ragnar Villiam Forsberg (1905-1981)
  Anna Mae Forsberg (1929-2018)
  Selma Forsberg (1871-1894)
  Gustav Manfred Forsberg (1894-1894)
  Axel Forsberg (1873-1885)
  Brita Gustava Johansdotter (1834-1885)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.