G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Anders Persson Tarvainen (1540-1618)
Lägg till moder...
Anders Andersson Finne sr. (1570-1660)
Carl Jonsson Gulbrandtsson (1580-1683)
Lägg till moder...
kristina Coolbrant/Goolbrant (1589-1674)
Pål Andersson (1605-1670)
Brita NN f.Zackridsdotter (1615-1672)
Matts Pålsson (1655-1725)
1655--1725 (man)

Matts Pålsson f.1655 i Omsjö, Ådals-Liden Död 31. januar 1725 Hälla, Åsele, Åsele,Dövstum.kallad dumbe.Gift 2 ggr.Första hustrun troligen från Skellefteå., Finne, Nybyggare,Gift med Abluna Eriksdotter f.1665 Skellefteå
Död 1728 Fjällsjö (Z),
Barn,
Gertrud Matsdotter f.1678 i Hälla, Åsele (AC)Död 1738 i Åsele ; Märta Matsdotter f.1679 ; Pål Mattsson f.1688 i Hälla, Åsele, Död 1770 i Hälla, Åsele,Västerbotten. ; Elisabet Mattsdotter f.ca 1690 i Hälla, Åsele,Västerbotten,Död 24. februar 1738 i Gafsele, Åsele, ; Per Mattsson Grefve f.1694 och Brita Matsdotter f.estimerat mellan 1670 och 1708.

About Matts Pålsson
Mattis den Dumbe>>

Som synes vimlar det av finnar i denna berättelse och nu måste jag få lägga till något även om Matts Pålsson i Hälla. Denne finne hade ansökt om att få uppta ett nybygge vid Gafsele-Hällan redan vid tinget 1682, men enligt Gothe kom han ej att bebygga det förrän 1696. Det är nog inte riktigt, utan han påbörjade nyodlingen våren 1683 och satt kvar hela tiden. Han var en duktig nyodlare och har kallats Mattis den Dumbe därför att han var dövstum. Hustrun uppges vara ifrån Skellefteå. (Nensén, R 649).

Han gästades av dr Georg Wallin år 1715, när denne reste här förbi på sin visitationsresa till Åsele. Nybyggaren var >>en dumbe, men en god och frommer man, den många barn och anhöriga hade>>.

Vi får alltså här bekräftat att Matts var dövstum liksom de finnar vi återfunnit senare i Grundtjärn, t ex Anders Pålsson f. 1684 , bror. Men ingenting sade han om att han var finne, vilket resenären däremot antecknat om grannen Jakob Jonsson nere i Kläppsjö som ock att denne och hela hans hus talade svenska (Wallin).

Matts Pålsson torde vara född på Omsjö finntorp som son till finnen Pål Andersson och flyttade med denne 1664 till Södergård i Nätra. Kvar i Grundtjärn blev brodern Anders Pålsson, som också var dövstum >>men haft gott förstånd>>. Fråga är väl om inte Pål Andersson och den tidigare nämne Matts Andersson var bröder.

Och då har vi inte heller långt kvar till gissningen att även Nils Andersson i Gavsele och Anders Andersson i Holmträsk tillhörde brödraskaran.

Det heter i 1682 års dombok: >>Matts Pålsson i Umsjö vill upptaga nybygge å Cronones allmänning vid namn Gafsele-Hällan, 2 mil från översta byn i Junsele>>. Nedsättningen måste ha skett senast våren 1683, eftersom Nils Andersson i Gafsele sommaren detta år låtit lantmätarens dräng, Sven Schieder, gör en uträkning på avståndet för att visa att Matts gjort intrång på Gafselenybygget. Vid tinget 1684 bekräftas att Matts >>satt sig neder med Hr Gouvernörens lov vid Gafselehällen väster om Gafsele Torp 1683>>.

Nils yrkade att Hällanybygget skulle tagas från Matts och läggas till hans eget nybygge i Gavsele. Han fick dock rådet att vänta och se hur det blev, när den allmänna jordrevningen var över. Matts Pålsson satt dock tryggt kvar och avled på Hällan 1725.

Rut Gavelin, som bedrivit forskningar om åselenybyggarna, har konstaterat att den Matts Pålsson, som omtalas i domboken 1690 och vilken tillsammans med Nils Andersson bedrivit olaga handel med lappmarken 1689, var en helt annan person än hällanybyggaren. Denne Matts Pålsson d. y. kom i stället att bli bonde på sin svärfaders Lars Anderssons hemman i Rudsjö i Junsele. Länsman Josef Nalin påstod 1731 att båda skulle ha undandöljt 30 skylar svedjeråg vardera. De nekade att ha döljt något >>utom det att rågen på den ena svedjan ej kunde skäras förrän helgamässtiden, då tiondelängden redan var upprättad>>. En broder till denna Matts hette också Anders Pålsson. De båda bröderna omtalas i en älgjakt 1696. (Sollefteå ting 20/1 1696).

Att viss oklarhet råder om nedsättningen i Hälla kan bero på att nybygget i början räknas till Gavsele. Det visar nämligen att en Jakob Hansson, som inflyttat från Kläppsjö eller möjligen Ruske och som bevisligen bodde i Hällan 1713 i födelseboken anges bo i >>Yttre Gafsele>>.

Finne. "Dumbe" = döv. Ur Bengt Sjöbergs bok "Rötter i Anundsjö - en bygd Nolaskogs", sidan 138: Georg Wallin (den yngre) övernattade på sin resa till Åsele 1715 hos Matts: "en Dumbe, men en god och frommer man, den många barn och anhöriga hade". Förskaffade 1683 nybyggarsäte i Hälla av Guvernören i Gävle. Källa: Olof Hansson i Åsele.


Matts den dumbe Pålsson (~1655 - 1725)

Finne. "Dumbe" = döv. Ur Bengt Sjöbergs bok "Rötter i Anundsjö - en bygd Nolaskogs", sidan 138: Georg Wallin (den yngre) övernattade på sin resa till Åsele 1715 hos Matts: "en Dumbe, men en god och frommer man, den många barn och anhöriga hade". Förskaffade 1683 nybyggarsäte i Hälla av Guvernören i Gävle. Källa: Olof Hansson i Åsele.


www.hem.bredband.net www. danemanuelsson.se, www.wikstromsfamily.se, www.stenbanken.com,www.winnberg.nu, www.bagen.sewww.forsling.eu, www.genneyweb.se, www.havsnas.se Åsele C/1 1710-1748 bild 30 sid 247.
GEDCOM Note
Till Hälla kom den förste nybyggaren sommaren 1683, han hette Matts Pålsson"Dumbe" han kallades så, för att han var dövstum. Han kom från Omsjö i Lidens socken. (Ligger mellan Näsåker och Myckelgensjö ). Ursprungligen kom hans familj från Savolax i Finland och de tillhörde några som senare kom att kallas rågatafinnar. Dessa fick det tillnamnet för att de oftast slog sig ner på rågatan mellan 2 socknar, så att varken prästen eller länsman visste till vilken socken de tillhörde. Den mentaliteten har nog levt kvar i Hälla ända fram till idag. Pålsson slog sig ner på Gafselehällan, ”Västibyn”. Hans närmaste granne i Gafsele, Nils Andersson, som bröt mark där från 1674 tyckte att den nya bosättningen inkräktade på hans domäner och försökte få bort sin nya granne. Han lyckades inte med detta och 1710 fick Mats en granne när Jakop Hansson tog upp Hälla nr 2, han var också av finnsläkt (han kom troligen från Kläppsjö.) Matts Pålsson (sonson till MP Dumbe) upptog ytterligare ett nybygge på "Hällan”. Detta utsyntes sommaren 1757 och överläts direkt till äldste sonen Pål Mattsson, Det blev Hälla Nr 3. Matts Pålsson (nr 3 med det namnet) var ägare till Hälla nr 3 fram till 1820 då det såldes tillDaniel Gavelin från Gavsele. Matts Pålsson (3) född 1789 hade då redan tillsammans med sin son Pål Mattsson (nr 3) tagit upp Hälla Nr 4. Detta har sedan övergått från far till son. Nu är det Roger Hällestrand som är 12:e generationen, i rakt nedstigande led på gården i Västibyn. Att man tog upp nya nybyggen berodde på skattereglerna. Man fick 15 års skattefrihet om man tog upp ett nytt nybygge. Var gränser hus etc. låg på den tiden är det svårt att verifiera.
Gertrud Mattsdotter (1678-1738)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn mONKAN som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.