Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
William Philp (1593-1668)
Märta Månesköld af Seglinge (1593-1668)
Carl Philp (1630-1714)
Catharina Bergsköld (-1703)
Anders Philp (-1706)
--1706-02-18 (man)

Född Ekeby, Knutby, Uppsala
Kapten. Stupade i Polen

Ättenummer 242 i Riddarhuset

Anders Philp (d. 1706 18/2 i vinterförläggningen i Orla, Polen) dog med stor sannolikhet av de i förläggningen grasserande sjukdomar och ej i strid.

Han var första ggn gift med Catarina Huss, dotter av en kyrkoherde Huss, och hade med henne barnen Catarina (d. ogift), och Anders (d. 1787).
Han var andra ggn gift 1696 29/2 i Gagnef sn med Margareta Larsdotter Elfgren (1673-1713), och hade med henne barnen Karl (1697-1751) och William (1698-1774).

Margareta var dotter till Laurentius Joannis Lillhaerensis (d. 1682), komminister i Gagnef-Mockfjärd mellan 1659-1682, och Regina Göransdotter Dybeck (1638-1705). Regina var dotter till hammarsmeden vid Bernshammars bruk i Hed sn Göran Dybecken, vilken var son till Simon Dybecken som 1597 deltog vid riksdagen i Arboga.

(Källor: R. Boll, Dalregementets personhistoria (1984) bd I, s 490; G. Ekström, Västerås stifts herdaminne (1971) bd II:1, s 589.)

Var i sep 1684 volontär, senare pikenerare vid Livgardet, sep 1688 förare i Gagnef kompani vid Dalregementet, sedan fältväbel därstädes 1691 11/5, fänrik vid Mora kompani 1697 5/7, åter till Gagnef kompani 1699 3/10, löjtnant 170017/10 och sekundkapten vid samma kompani 1701 7/2 samt kapten och chef för Västerdals kompani 1704 14/6. Deltog i krigen mot Danmark och Ryssland och blev 1703 15/5 sårad vid bryggan över Dwerenz i trakten av Thorn (Torun) i Polen: "Den 15. maj öfvergick arméns hufvudstyrka denna bro och närmade sig Thorn (Torun) för att innesluta staden. Vid bryggan öfver Dwerenz kvarstod, sedan alla trupper gått öfver, sekundkaptenen Philp med 25 man för att utgöra betäckning för dem, som höllo på att rifva densamma. Denna lilla skara dalkarlar blef plötsligt anfallen af 500 polska ryttare (volloscher), hvilka sökte omringa och tillfångataga densamma. Dalkarlarne mottogo dock polackerna med en skarp salva och drogo sig tillbaka mot en lada, så att de fingo ryggen fri och lyckades afslå sina talrika fienders alla anfall, till dess de erhöllo understöd från svenska lägret vid Thorn. Kapten Philp blef själf sårad och tre afmanskapet blefvo på platsen. Polackerna förlorade 9 man döda och 2 fångna. Konungen (Karl XII) var förtjust öfver denna bragd. Kapten Philp försäkrades om befordran, de gemena, hvilka fördes fram till konungen, erhöllo 10 dukaterhvar och underbefälet i proportion därefter". Anders själv blev belönad med 100 dukater av kung Karl XII personligen. Ur Gagnef vigselbok 1696 29/2: "- en lördag emot aftonen vigdes Anders Philp, fältväbel vid Kungl Majts Dalregemente och högvälborne Hr kapten Johan Kruuses kompani, med Margareta Larsdotter hemma uti huset." Han synes varit bosatt på ett flertal platser inom Dalarna under 1680/90-talen; Giälbyn i Rättvik sn, Linghed? i Svärdsjö sn, Våmhusoch Storbyn i Mora sn samt Nolbäck i Gagnef sn. Avled i vinterlägret i staden Orla i Polen, troligen pga de usla kvarter i vilka soldaterna levde (livsmedelsbrist, epidemier etc).
Carl Philp (1697-1751)
Carl Philp (1722-1769)
Vilhelm Philp (1698-1774)
Carl Fredrik Philp (1731-)
Anders Magnus Philp (1732-)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn gagnef116 som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.