Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Lägg till fader...
Lägg till moder...
Anders Nilsson************Lappvattnet 1 (-1696)
--1696-10-31 (man)

R1b-M269>U106>L48>L47>CTS6353>Y32882>BY17088>Y32889>FT94122 enligt MI26112 och 543403.


Hemäg på Lappvattnet 1 1678 ml.- 1697 jb. 1⁄2 mantal. Bonden Anders Nilsson d. 1696-10- 31 tp -3 daler.
Gift 1a Hustru NN.
Gift 2a ca 1678 , Hustru Brita Olofsdotter d. 1697-11-07 tp 1 d. 28 öre.

Barn:
Olof Andersson Fattenborg f- 1652 ägare av fädernegården Lappvattnet 1 1699jb. – 1710-. bond, soldat.
1710- Hustru Sigrid Eriksdotter f. 1680-05 i Hökmark, Lövånger(AO)

Christopher Andersson f. 1673, KM: ”Soldat Christopher Andersson Fattenborg. Antagen 1677 avgick 1695. I Lövånger 1683, Göteborg 1689- 1690, Piteå 1694. Skriven till tredieman, enligt länsräkenskaper 1681, återbetalning av mantalspeng till honom i Mjödvattnet. Niuter boskapspeng 1682-1683. 1695: Christopher fattas, men som han i Lövånger socken äger och bebor hemman får han där sin rote Lars Frisk hit trpt 10. Hemvist Lappvattnet”. Gift 1672-01-06 med Brita.
BLF: ” Ting 1710. Christoper Andersson i Mångbyn, lät intekna sin broders Olof Anderssons i Lappvattnet till honom gifvne obligation af den 8 Martu innewarande åhr, på 30 daler Copparmijnt”. Gm. Brita.

Dotter KR: 1698-03-06 har Peder Olofsson ifrån Lövånger corpulerades med Anders Nilssons dotter i Lappvattnet och levererade sin brudgumsdaler.

Nils Andersson Kort, båtsman, halvbror till sockenskrivaren Olof Andersson Fattenborg. Skellefteå dombok 1697-11-16.

Erik Andersson till Ljusvattnet 9.

Dmb Burträsk 1680 12-13/11 paragraf 15

Dmb Skeå-Burträsk 1684 7-8/4 paragraf 53

Dmb 1688 23/2 Erik Andersson i Ljusvattnet åbor ett mäkta litet hemman av 11⁄2 tunnland varpå han ej kan behållen bliva och sold Christopher Andersson ifr Lappvattnet brukar o innehaver av samma hemman 1⁄2 tunnlandet han begär att få igenlösa under rätta bolstaden...skall EA betala sold C de 20d kpmt som han givit Eriks broder för vidare avträde och sedan bekomma hus och lägenheter hos sin fader Anders Nilsson i Lappvattnet för vilken han nu knekt går.

Olof Andersson övertog hemmanet.

1677 köpte Anders Nilsson 1/2 Holger Perssons hemman. Andra halvan ägdes av hustru Britas far Olof Nilsson Lappvattnet.

KR: Tp efter hustru Britas styvmoder i Lappvattnet -16 öre.
KR: 1689-01-20. Av kyrkans vinkorn försåldes till Anders Nilsson Lappvattnet och Lars Svensson i Bygdeträsk, 4 tunnor vinkorn för 24 daler. En soldat och hans hustru bodde på gården 1684-86.

BLF: Ting Burträsk 1680. ”Anders Nilsson Lappvattnet, som lade sigh uthi secion med Jon Persson i Renbärgswattnet, och hans styfsöner, om några beskiljllningar, som honom intet angick, saak fälltes till sine 3 mark smt, för Måhlsägande Rättens Tiggande.
Men sielfwa beskiljningen att Jon skall Mutatduonmennen sambt Ländzmannen Erich Larsson, och Mårten Jonnsson tolfman, beror på Gossernes Moders förklaringh, för hwilken sådant skall berättat wara, thertill gåssen Jonn Håkansson nu aldeles nekar”.

BLF: Ting Burträsk 1680. ”Ehuruwähl Anders Nilsson i Lappvattnet förmaanar, dee twenne Enges stijken wara under sitt Bohlhemman kombin, som Peer Jacobsson i Miödwatnet possiderer.
Lijkwähl och emedan effter Nämndens Intijgande, befinnes att ware Träck och orödd mark inerom Miöwatns boornes bijsodd, hafwer fullan i gamble tijder warit köpt af lappwattsborne och de Upbrukat och häfdat. Men sedermera af Miöwatnes åboer igenlööst och dee bruka den nu.
Altså kan Peer Jacobsson intet obligeras affträda besagda Engesstijcker, utan Anders Nilsson protension i det måhlet ophäfwes, och peer Behåller ängiarne, som them i handom hafwer”.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Britta Olofsdotter (-1697)

 • Erik Andersson (1645-1728)
  Kristoffer Andersson Fattenborg (1655-1753)
  Nils Kristoffersson Grabbe (1691-1757)
  Kristoffer Nilsson (1726-1804)
  Nils Kristofersson (1759-1823)
  Petter Nilsson (1801-1868)
  Per Persson Söderström (1831-1854)
  Per August Söderström (1856-1941)
  Almar Söderström (1901-1952)
  Assar Söderström (1932-2015)
  Ulrika Bäcklund

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.