Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Halfdan Frodarsson, king of the Danes (-580)
Fader
Lägg till moder...
Moder
Olaf Halvdansson (-581)
Haver den Handramme Herleifsson (Fridleifsson), kung av Danmark (-395)
Lägg till moder...
Frode Havarsson, kung av Själland (-368)
Lägg till moder...
Vermund (Vitri) Frodasson, kung på Själland (-390)
Lägg till moder...
Olaf (den Milde) Vermundsson, kung av Danmark (-411)
Fader
Fader
Lägg till moder...
Dana Danpsdatter (343-)
Danpi Rigsdotter, av Danmark (-417)
Dan (the Proud) Olafsson, av Danmark (412-503)
Vermund (Vitri) Frodasson, kung på Själland (-390)
Moder
Moder
Frodi III (den Fridfulle) Dansson III (-524)
Visbur Vanlandasson, kung i Uppsala (-360)
NN second wife of Visbur (321-)
Fader
Moder
Domar Domaldasson, kung i Uppsala (-452)
Fader
Nn wife of Rig (343-)
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Drótt Danpsdotter (-437)
Dyggvi (den Modige) Domarsson, Kung i Uppsala (-410)
NN Vålesdatter (Danpsdotter) (384-408)
Dag Spaka (den Vise) Dyggvasson, kung av Sverige (-440)
Lägg till moder...
Agni (Skjafarbondi) (the Powerful) Dagsson, King of Sweden (-450)
Skjalf Frostadotter, drottning av Uppsala (-522)
Alrek Agnasson, kung av Sverige (-470)
Lägg till moder...
Yngvi Alreksson, Kung av Sverige (-525)
Agni (Skjafarbondi) (the Powerful) Dagsson, King of Sweden (-450)
Lägg till moder...
Dagreid Dagsdotter (-492)
Moder
Friedleif III Frodasson, Kung av Danmark (-500)
Lägg till moder...
Frodi (the Valiant / Frökne Friedleifsson, Kung av Danmark (479-548)
Lägg till moder...
Halfdan the Tall Frodasson, King of the Danes (503-580)
Yngvi Alreksson, Kung av Sverige (-525)
Dagreid Dagsdotter (-492)
Jörund Yngvasson, kung av Uppsala (-548)
Lägg till moder...
Aun (den Gamle) Jorundsson, Kung av Uppsala (-590)
Iterman Hadersson (195-290)
Moder
Heremod Itermansson (230-)
Moder
Hjorvard Heremodsson (266-370)
Sigrlinn Heremondsson Svafnirsdottir (455-)
Helge Hjorvardsson, kung av Sverige (487-548)
Lägg till moder...
Hervor Helgisdottir, Drottning (-560)
Sigrid Aunsdotter, Drottning av Danmark (-550)
NN Halfdansson (-620)
Alf Olafsson (Under-kung) (-680)
--680 (man)

Född i Danmark, estimated 580
Död i Danmark
Yrke: underkonge jylland, Underkonge, Kung i Danmark, Underkonge av Jylland, Kung av Jylland, Underkonge Jylland,

Kopplingar till andra personer:
  • gift med NN från Danmark (585-613)

  • Gauthild Gyrithe Alfsdatter (-768)
    Álfhildr Gandálfsdóttir (-810)
    Ragnar Lodbrok Sigurdsson, Kung av Danmark och Norge (-840)
    Sigurd (Snake-in-the-eye) Ragnarsson (-890)
    Aslaug Sigursdotter (-842)
    Sigrid Helgesdotter, av Ringerike (800-854)
    Ingeborg Tyrne Haraldsdatter (-850)
    Ragnhild den vise Sigurdsdotter (-855)
    Harald I Hårfagre Halfdansson, kung av Norge (-932)
    Bjørn (Köpmannen) Farmann (Haraldsson), Kung i Vestfold (-927)
    Gudrød Bjørnsson, kung (-961)
    Harald Gudrødsson Grenske (-995)
    Barn
    Ingebjørg Haraldsdotter (-920)
    Gunhild (Gunnhildur) Halvdansdotter (-930)
    Eyvind Skaldespiller (Finsson) (-990)
    Hårek från Tjøtta (965-1036)
    Njål av Sandnes (930-1011)
    Barn
    Olav Geirstad Haraldsson Digerbein, i Viken (-934)
    Tryggve Olavsson, kung i Viken (928-963)
    Astrid Tryggvesdatter (-1006)
    Aslak Erlingsson (-1028)
    Ragnhild Erlingsdatter (992-1060)
    Ingeborg Tryggvesdotter (-1019)
    Ostrida Regenwaldsdatter (990-1010)
    Olaf I Tryggvason, Kung av Norge (-1000)
    Sigurd Haraldsson, Rise (-937)
    Halvdan den Gråe Sigurdsson, konge på Opplande (930-1018)
    Sigurd Syr Halvdansson (-1018)
    Harald III (Hard Ruler) Sigurdsson, King of Norway (-1066)
    Ingrid Sigurdsdotter Stein (-1050)
    Gunnhild Sigurdsdotter (1000-)
    Guttorm (Gudrød) Sigurdsson (1006-1047)
    Halvdan Sigurdsson, av Stein (995-1047)
    Ålov Arbot Haraldsdotter, av Møre (875-932)
    Bergljot Toresdatter, till Møre (-940)
    Håkon Jallur Sigurdsson Jarl, Den Mektige (937-995)
    Bergljot Håkonsdatter Tombarskjelve (Lade) (-1050)
    Eirik Haakonsson Ladejarl, Kung av Norge (-1023)
    NN 940 Håkonsdatter (-1005)
    Ragnhild Håkonsdatter Lade (966-)
    Svein Håkonson, Kung av Norge och Danmark (972-1016)
    Barn
    Bård Dubre Ljotsson (-990)
    Torstein Bårdsson Blåfot (-1040)
    Tora Sigurdsdottir (790-842)
    Sigurd Helgesson Hjort (791-850)
    Ragnhild den vise Sigurdsdotter (-855)
    Harald I Hårfagre Halfdansson, kung av Norge (-932)
    Bjørn (Köpmannen) Farmann (Haraldsson), Kung i Vestfold (-927)
    Gudrød Bjørnsson, kung (-961)
    Harald Gudrødsson Grenske (-995)
    Barn
    Magnus I Olavsson, den Gode (-1047)
    Ingebjørg Haraldsdotter (-920)
    Gunhild (Gunnhildur) Halvdansdotter (-930)
    Eyvind Skaldespiller (Finsson) (-990)
    Hårek från Tjøtta (965-1036)
    Barn
    Barn
    Njål av Sandnes (930-1011)
    Barn
    Ingamoder Edmundsdotter, av Sverige (-1090)
    Stenkil Ragnvaldsson, Kung av Sverige (-1066)
    Olav Geirstad Haraldsson Digerbein, i Viken (-934)
    Tryggve Olavsson, kung i Viken (928-963)
    Astrid Tryggvesdatter (-1006)
    Aslak Erlingsson (-1028)
    Ragnhild Erlingsdatter (992-1060)
    Ogmund Torbergsson Giske, Skofte (1020-1050)
    Arne Torbergsson Laage (1035-)
    Ingeborg Tryggvesdotter (-1019)
    Ostrida Regenwaldsdatter (990-1010)
    Ragnvald II Brusasson, Earl of Orkney (-1046)
    Olaf I Tryggvason, Kung av Norge (-1000)
    Sigurd Haraldsson, Rise (-937)
    Halvdan den Gråe Sigurdsson, konge på Opplande (930-1018)
    Sigurd Syr Halvdansson (-1018)
    Harald III (Hard Ruler) Sigurdsson, King of Norway (-1066)
    Olav III (the Peaceful) Kyrre Haraldsson, Kung av Norge (-1093)
    Ingrid Sigurdsdotter Stein (-1050)
    Gudrun Nevsteinsdatter Rein (1050-1090)
    Gunnhild Sigurdsdotter (1000-)
    Guttorm Gunhildsson, av Ringnes (-1052)
    Guttorm (Gudrød) Sigurdsson (1006-1047)
    Barn
    Halvdan Sigurdsson, av Stein (995-1047)
    Bergljót Thorbjórg Hálfdansdóttir (-1100)
    Ålov Arbot Haraldsdotter, av Møre (875-932)
    Bergljot Toresdatter, till Møre (-940)
    Håkon Jallur Sigurdsson Jarl, Den Mektige (937-995)
    Bergljot Håkonsdatter Tombarskjelve (Lade) (-1050)
    Barn
    Ålov Einarsdotter (-1031)
    Eirik Haakonsson Ladejarl, Kung av Norge (-1023)
    Håkon Eirikson Ladejarl (-1030)
    NN 940 Håkonsdatter (-1005)
    Ivar Kvite, Opplendingejarl (-1027)
    Ragnhild Håkonsdatter Lade (966-)
    Orm Eilifsson, Opplandsjarl (-1055)
    Svein Håkonson, Kung av Norge och Danmark (972-1016)
    Barn
    Sigrid Sveinsdatter (992-1062)
    Barn
    Bård Dubre Ljotsson (-990)
    Torstein Bårdsson Blåfot (-1040)
    Eiliv Torsteinsson, jarl (-1050)
    Ingjald (The White) Helgasson, Petty King of Ireland (820-842)
    Ólafur Ingjaldsson, King of Dublin (830-871)
    Þorsteinn (Thorstein) (the Red) Reyði Ólafsson (-888)
    Gróa Lady Þorsteinsdóttir, of Caithness (-914)
    Grelod / Gruaidh Duncansdatter (898-941)
    Hlodver Thorfinnsson, earl of Orkney (-988)
    Sigurd (the Stout) Hlodvesson, earl of Orkney (960-1014)
    Brusi Sigurdsson, earl of Orkney (987-1031)
    Thorfinn Orkenøyend Sigurdsson, II Jarl av Orkney (989-1060)
    Barn
    Þóra (Thora) Ólafsdóttir (-940)
    Thorgrim (Godi) Thorsnesgode (Þorsteinsson) (939-965)
    Snorri (Snorre Gode) Þorgrímson (-1031)
    Audur Unn Snorresdottir (-1040)
    Halldór Snorrason
    Ålöf Ragnarsdóttir (-860)
    Björn (Hunda-Steinarson) Eriksson (-890)
    Auðun Skökull Bjarnasson (-920)
    Thora Mosháls, Audunarsdottir (-930)
    Ulfhild Ulfrida Torasdotter (-978)
    Barn
    NN Hallkjelsdatter (-1050)
    Barn
    Hallkjell Jonsson Huk (-1160)
    Barn
    Eldrid Jonsdatter Smør, av Blindheim (1114-1144)
    Ingrid Guttormsdatter, av Rein (1136-1180)
    Svein Brynjulvsson, på Aurland (1052-1080)
    Hallkatla Sveinsdatter, Av Aurland (-1120)
    Sigrid Torkjellsdatter Fugl (Þorkelsdóttir), Fugl (-1150)
    Åsta (Astrid) Gudbrandsdottir, Drottning av Norge (-1020)
    Harald III (Hard Ruler) Sigurdsson, King of Norway (-1066)
    Olav III (the Peaceful) Kyrre Haraldsson, Kung av Norge (-1093)
    Magnus III Berrføtt Olavsson, Kung av Norge (-1103)
    Ragnhild Magnusdotter, Norsk Prinsessa (-1135)
    Sigurd I Magnusson (the Crusader) Jorsalfare, kung av Norge (-1130)
    Eystein I Magnusson av Norge (1088-1123)
    Ingrid Sigurdsdotter Stein (-1050)
    Gudrun Nevsteinsdatter Rein (1050-1090)
    Ragnhild Skulesdatter (-1115)
    Åsa Ormsdotter (-1170)
    Åsulv Skuleson, av Rein (1075-1150)
    Guttorm Åsulvsen, av Rein (-1183)
    Sigrid Åsulvsdotter Huk Blindheim Rein (1114-1145)
    Barn
    Magnus I Olavsson, den Gode (-1047)
    Ragnhild Magnusdatter, prinsessa av Norge (-1070)
    Olav Stordahl Fauk (-1125)
    Gunnhild Sigurdsdotter (1000-)
    Guttorm Gunhildsson, av Ringnes (-1052)
    Barn
    Barn
    Guttorm (Gudrød) Sigurdsson (1006-1047)
    Barn
    Barn
    Tora Guttormsdatter (-1165)
    Halvdan Sigurdsson, av Stein (995-1047)
    Bergljót Thorbjórg Hálfdansdóttir (-1100)
    Barn
    Erlend Thorfinsson, Jarl of Orkney and Caithness (-1098)
    Sigrid Finnsdotter (Giske) (-1100)
    Barn
    Ragna Ormsdottir (1034-1070)
    Isrid Gudbrandsdotter (968-1045)
    Tore (Steigar-Tore) Tordsson, på Steig (1031-1094)
    Barn
    Barn
    Barn
    Barn
    Sigurd Eriksson, Bjóðaskalla (-880)
    Viking-Kåre Sigurdsson (865-910)
    Eirik Kåresson Bjodaskalle, på Obrestad (902-964)
    Astrid Eiriksdatter (-968)
    Astrid Tryggvesdatter (-1006)
    Aslak Erlingsson (-1028)
    Ragnhild Erlingsdatter (992-1060)
    Ogmund Torbergsson Giske, Skofte (1020-1050)
    Skofte Ogmundson Giske (1040-1103)
    Arne Torbergsson Laage (1035-)
    Jon Arnesen Smørbalte (-1150)
    Ingeborg Tryggvesdotter (-1019)
    Ostrida Regenwaldsdatter (990-1010)
    Ragnvald II Brusasson, Earl of Orkney (-1046)
    Barn
    Olaf I Tryggvason, Kung av Norge (-1000)
    Ingild Alfhild Gandolfsdottir (-778)
    Barn
    Åsa Haraldsdotter (743-834)
    Halvdan den Svarte Gudrødsson Kung i Agder (-862)
    Harald I Hårfagre Halfdansson, kung av Norge (-932)
    Bjørn (Köpmannen) Farmann (Haraldsson), Kung i Vestfold (-927)
    Gudrød Bjørnsson, kung (-961)
    Harald Gudrødsson Grenske (-995)
    Barn
    Magnus I Olavsson, den Gode (-1047)
    Ragnhild Magnusdatter, prinsessa av Norge (-1070)
    Olav Stordahl Fauk (-1125)
    Ingebjørg Haraldsdotter (-920)
    Gunhild (Gunnhildur) Halvdansdotter (-930)
    Eyvind Skaldespiller (Finsson) (-990)
    Hårek från Tjøtta (965-1036)
    Barn
    Barn
    Barn
    Barn
    Håkon Finnson, av Tjøtta (1073-1162)
    Ulfhild Håkonsdotter, Queen of Sweden and Denmark (-1148)
    Njål av Sandnes (930-1011)
    Barn
    Ingamoder Edmundsdotter, av Sverige (-1090)
    Barn
    Cecelia Edla Svensdotter (-1125)
    Erik Årsäll, kung i Östergötland (-1145)
    Inge Steinkjellsson (Stenkil) Stenkilsson (-1110)
    Kristina Ingesdotter, Prinsessa av Sverige, Grand Duchess o (-1122)
    Ragnvald Ingesson (Knaphuvud?) (-1130)
    Katarina Ingesdotter, Prinsessa av Sverige (1107-1170)
    Stenkil Ragnvaldsson, Kung av Sverige (-1066)
    Barn
    Cecelia Edla Svensdotter (-1125)
    Erik Årsäll, kung i Östergötland (-1145)
    Inge Steinkjellsson (Stenkil) Stenkilsson (-1110)
    Kristina Ingesdotter, Prinsessa av Sverige, Grand Duchess o (-1122)
    Ragnvald Ingesson (Knaphuvud?) (-1130)
    Katarina Ingesdotter, Prinsessa av Sverige (1107-1170)
    Olav Geirstad Haraldsson Digerbein, i Viken (-934)
    Tryggve Olavsson, kung i Viken (928-963)
    Astrid Tryggvesdatter (-1006)
    Aslak Erlingsson (-1028)
    Ragnhild Erlingsdatter (992-1060)
    Ogmund Torbergsson Giske, Skofte (1020-1050)
    Skofte Ogmundson Giske (1040-1103)
    Ragnhild Skoftesdatter til Giske (-1150)
    Tora Skoftesdotter Giske (1070-1135)
    Arne Torbergsson Laage (1035-)
    Jon Arnesen Smørbalte (-1150)
    Hallkjell Jonsson Huk (-1160)
    Eldrid Jonsdatter Smør, av Blindheim (1114-1144)
    Ingeborg Tryggvesdotter (-1019)
    Ostrida Regenwaldsdatter (990-1010)
    Ragnvald II Brusasson, Earl of Orkney (-1046)
    Barn
    Magnus III Berrføtt Olavsson, Kung av Norge (-1103)
    Olaf I Tryggvason, Kung av Norge (-1000)
    Sigurd Haraldsson, Rise (-937)
    Halvdan den Gråe Sigurdsson, konge på Opplande (930-1018)
    Sigurd Syr Halvdansson (-1018)
    Harald III (Hard Ruler) Sigurdsson, King of Norway (-1066)
    Olav III (the Peaceful) Kyrre Haraldsson, Kung av Norge (-1093)
    Magnus III Berrføtt Olavsson, Kung av Norge (-1103)
    Ragnhild Magnusdotter, Norsk Prinsessa (-1135)
    Sigurd I Magnusson (the Crusader) Jorsalfare, kung av Norge (-1130)
    Eystein I Magnusson av Norge (1088-1123)
    Ingrid Sigurdsdotter Stein (-1050)
    Gudrun Nevsteinsdatter Rein (1050-1090)
    Ragnhild Skulesdatter (-1115)
    Åsa Ormsdotter (-1170)
    Åsulv Skuleson, av Rein (1075-1150)
    Guttorm Åsulvsen, av Rein (-1183)
    Sigrid Åsulvsdotter Huk Blindheim Rein (1114-1145)
    Gunnhild Sigurdsdotter (1000-)
    Guttorm Gunhildsson, av Ringnes (-1052)
    Barn
    Barn
    Guttorm (Gudrød) Sigurdsson (1006-1047)
    Barn
    Barn
    Tora Guttormsdatter (-1165)
    Halvdan Sigurdsson, av Stein (995-1047)
    Bergljót Thorbjórg Hálfdansdóttir (-1100)
    Barn
    Erlend Thorfinsson, Jarl of Orkney and Caithness (-1098)
    Sigrid Finnsdotter (Giske) (-1100)
    Barn
    Ragna Ormsdottir (1034-1070)
    Ålov Arbot Haraldsdotter, av Møre (875-932)
    Bergljot Toresdatter, till Møre (-940)
    Håkon Jallur Sigurdsson Jarl, Den Mektige (937-995)
    Bergljot Håkonsdatter Tombarskjelve (Lade) (-1050)
    Barn
    Barn
    Barn
    Ålov Einarsdotter (-1031)
    Gudrun NN (Ogmundsson) (1025-1040)
    Skofte Ogmundson Giske (1040-1103)
    Gudrun Tordsdotter på Giske (1029-1095)
    Ragnhild Skoftesdatter til Giske (-1150)
    Tora Skoftesdotter Giske (1070-1135)
    Eirik Haakonsson Ladejarl, Kung av Norge (-1023)
    Håkon Eirikson Ladejarl (-1030)
    Bödil Hlade Hákonardóttir (-1062)
    Thord Ulfsson Bonde (-1100)
    Thrugot Ulfsen Fagerkind af Galizia, Jarl (-1070)
    NN 940 Håkonsdatter (-1005)
    Ivar Kvite, Opplendingejarl (-1027)
    Håkon Ivarsson, kung av Sverige (1031-1070)
    Olav Stordahl Fauk (-1125)
    Ragnhild Håkonsdatter Lade (966-)
    Orm Eilifsson, Opplandsjarl (-1055)
    Barn
    Astrid Ogmundsdatter (-1084)
    Ragna Ormsdottir (1034-1070)
    Kyrpinga-Orm Sveinsson (1060-1142)
    Svein Håkonson, Kung av Norge och Danmark (972-1016)
    Barn
    Barn
    Blot-Sven Kolsson (Ynglingaätten), kung av Sverige (-1087)
    Sigrid Sveinsdatter (992-1062)
    Barn
    Bård Dubre Ljotsson (-990)
    Torstein Bårdsson Blåfot (-1040)
    Eiliv Torsteinsson, jarl (-1050)
    Orm Eilifsson, Opplandsjarl (-1055)
    Barn
    Ragna Ormsdottir (1034-1070)
    Álfarinn II of Álfheim Kung av Vingulmark (769-791)
    Alfhild (Álfhildur) Alfarinsdatter (794-825)
    Olaf Gudrødsson «Geirstad-Alf» Geirstadalv (775-840)
    Ragnvald (Heidumhære) Óláfsson, King of Vestfold (-850)
    Àsdis (Ascrida) Ragnvaldsdóttir (812-890)
    Svanhild Eysteinsdotter (-892)
    Bjørn (Köpmannen) Farmann (Haraldsson), Kung i Vestfold (-927)
    Gudrød Bjørnsson, kung (-961)
    Harald Gudrødsson Grenske (-995)
    Barn
    Magnus I Olavsson, den Gode (-1047)
    Ragnhild Magnusdatter, prinsessa av Norge (-1070)
    Olav Geirstad Haraldsson Digerbein, i Viken (-934)
    Tryggve Olavsson, kung i Viken (928-963)
    Astrid Tryggvesdatter (-1006)
    Aslak Erlingsson (-1028)
    Ragnhild Erlingsdatter (992-1060)
    Ogmund Torbergsson Giske, Skofte (1020-1050)
    Skofte Ogmundson Giske (1040-1103)
    Arne Torbergsson Laage (1035-)
    Jon Arnesen Smørbalte (-1150)
    Ingeborg Tryggvesdotter (-1019)
    Ostrida Regenwaldsdatter (990-1010)
    Ragnvald II Brusasson, Earl of Orkney (-1046)
    Barn
    Olaf I Tryggvason, Kung av Norge (-1000)
    Ragnvald Eysteinsson, Earl of Möre (825-894)
    Gange-Hrólfr 'Rollo' of Normandy Ragnvaldsson (-931)
    Kaðlin Hrólfsdóttir (-1001)
    Barn
    Ósvifur Spaki Helgason, den Vise (-1010)
    Barn
    Úlfur Òspaksson (-1066)
    Thore den tyste Ragnvaldsson (-935)
    Bergljot Toresdatter, till Møre (-940)
    Håkon Jallur Sigurdsson Jarl, Den Mektige (937-995)
    Bergljot Håkonsdatter Tombarskjelve (Lade) (-1050)
    Barn
    Barn
    Ålov Einarsdotter (-1031)
    Gudrun NN (Ogmundsson) (1025-1040)
    Gudrun Tordsdotter på Giske (1029-1095)
    Eirik Haakonsson Ladejarl, Kung av Norge (-1023)
    Håkon Eirikson Ladejarl (-1030)
    Bödil Hlade Hákonardóttir (-1062)
    NN 940 Håkonsdatter (-1005)
    Ivar Kvite, Opplendingejarl (-1027)
    Håkon Ivarsson, kung av Sverige (1031-1070)
    Ragnhild Håkonsdatter Lade (966-)
    Orm Eilifsson, Opplandsjarl (-1055)
    Barn
    Ragna Ormsdottir (1034-1070)
    Svein Håkonson, Kung av Norge och Danmark (972-1016)
    Barn
    Barn
    Sigrid Sveinsdatter (992-1062)
    Barn
    Bård Dubre Ljotsson (-990)
    Torstein Bårdsson Blåfot (-1040)
    Eiliv Torsteinsson, jarl (-1050)
    Orm Eilifsson, Opplandsjarl (-1055)
    Einarr Turf Rognvaldsson, Orkneyjarl (852-910)
    Thorfinn (Skull-splitter) Jarl of Orkney (890-976)
    Hlodver Thorfinnsson, earl of Orkney (-988)
    Sigurd (the Stout) Hlodvesson, earl of Orkney (960-1014)
    Brusi Sigurdsson, earl of Orkney (987-1031)
    Ragnvald II Brusasson, Earl of Orkney (-1046)
    Thorfinn Orkenøyend Sigurdsson, II Jarl av Orkney (989-1060)
    Erlend Thorfinsson, Jarl of Orkney and Caithness (-1098)
    Hrollaug Ragnvaldsson (859-896)
    Barn
    þórdís Özursdóttir (920-)
    Hall (Sídu-Hall) Thórsteinsson (-1040)
    Thórgerd / Thórdis Sidu-Hallsdóttir
    Ospak Thórdarson
    Yngvildur Síðu-Hallsdóttir (1005-)
    Guðmundur Eyjólfsson (1026-1125)

    Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

    Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn carl-magnus.skroder som gjort släktträdet.

    Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.