Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Lägg till fader...
Lägg till moder...
Lars
(man)

Tagit informationen från någons sida på nätet:

Lars

Nämndeman i Sävdabo.

Död: före 1625
Barn med ?

Barn:
Jöns Larsson (~1576 - >1636)
Noteringar

I landskapshandlingarna 1614 noteras att Sävdabo blivit "förbrendt af fienden och ähr nu optagitt på frijhet"

Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1614: 3, bildid: A0048119_00095
1625-02-28 Mo härads ting

Samma dagh kom för Rätten wälLärde här Lars Cappelan J
Barnarpa och Månsarpa sochner opå Scholemästarens hederlig
och wällärde mäster Johanis [Frisj] wägna, och tiltalte här Biörn
J Bottnar˙dh om en gård Säffdabo be'd aff huilken här
Biörn upbär alla PrästeRäntan och fram lade i Retten et
wittnesbörd, giffuit af Per i Lädz Eng Måns j Kullarp,
*Per i Onsiö och Per i flahult, förmälandes: att Lars i Säf-
dabo war en lång tijdh nämdeman uthi Tweta häradh och giorde
sin Präste ränta till s. här Per i Vbbarp som opå den tijd war
k˙rkio herde uthi förbe:e Barnarp och Månsarpa scohnar dertill
her Biörn hårdeligen nekade, och sade att Seffdabo icke haf:r
legat till Månsarpa s. uthi 100 åhr och framlade någon wittne:
*som war Måns i Konnegiärde, som giorde sin Eedh å book
och sade att s. Lars i Säffdabo aldrig giorde någon hielp
till Månsarpa k˙rkio, uthan dhet han medh godh willia giö-
ra wille. Anders i Rökzbo edswuren Nämdeman wittna
således eftre sin modherfadhers Biörn i Angelhistras ordh dhet han
50 åhr sedan sadhe att Säffdabo lågh et åhr till Månsarpa och
*thet andra åhret till Angelhistra Sochen, sammaledes och södra
hökhult en heel gårdh, som nu ligger till Månsarpa S. lågh thet
ena åhret till Månsarpa och thet andra till Angelhistra sochn, och sedan
bleff thet Sochnarne emillan b˙dt, att hökhult skulle bliffua till
Månsarpa och Säffdabo till Angelhistra Sochn, Jöns i Säffdabo som
nu bor opå börbe:te Säffdabo giorde sin Eedh å Book och wittna
*effter sin fadhers Lars i Säffdabo ordh sammaledes att ofta:e
Säffdabo och höökhult haffua legat i Sochne lag till förbe:te k˙r-
kiaor i åhres sk˙ffte huardt sitt åhr till månsarpa och huar sitt
åhr till Angelhistra, med theras präste ränta, och doch så nähr
lijk bars ifrån Säffdabo thet bars till Angelhistra och thet
som bars ifrån höökhult till månsarpa sochen, men huru-
*ledes the woro för b˙tta wiste han inth frija aff
wijdre wittnens att offteb:te Säffdabo ähr opb˙gdt aff arffdebo
ägher i angelhistra sochne och war doch samma Säffdabo i beg˙n-
nelßen ickie annat än en Smediestuga.
Nils i arffdabo giorde sin Eedh å bok och wittnade sammaledes
*
Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:41 (1624-1671) Bild 70 (AID: v190318.b70, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)
Användaren har angivit att denna person är avliden.
Jöns Larsson (1576-)
Jon Jönsson (-1667)
Daniel Jonsson
Dotter Jonsdotter
Fru Jonsdotter
Kerstin Eriksdotter
Karin Eriksdotter (1644-1727)
Margareta Johansdotter (1689-1780)
Kerstin Nilsdotter (1724-1811)
Jonas Nilsson
Nils Nilsson
Erik Johansson (1692-1762)
Lars Johansson (1696-1765)
Elisabeth Johansdotter (1699-1758)
Jonas Månsson (1722-1750)
Märit Månsdotter (1724-)
Catharina Månsdotter (1726-1814)
Kristina Svensdotter (1752-1811)
Håkan Nilsson (1771-1807)
Johanna Håkansdotter (1806-1888)
Jonas Nilsson (1774-)
Britta Stina Nilsdotter (1776-)
Peter Nilsson (1782-1867)
Anna Elisabeth Nilsdotter (1784-1867)
Stina Cathrina Svensdotter (1816-)
Nils Johan Svensson (1820-)
Johanna Svensdotter (1822-)
Sven Julius Svensson (1825-1899)
Karolina Kristina Svensdotter (1848-)
Johan Gotthard Svensson (1851-)
Ernst Johan Svensson (1881-1958)
Bror Erik Tage Svensson (1883-1976)
Gustav Edvin Svensson (1885-)
Sven August Svensson (1854-)
Frans Emil Sandberg (1857-)
Holger Viktor Sandberg (1881-1963)
Ester Sigrid Naemi Sandberg (1884-)
Ebba Regina Sandberg (1885-)
Elin Natalia Sandberg (1887-1973)
Valborg Sandberg (1889-)
Maria Sandberg (1891-)
Tage Frans Reinhold Sandberg (1895-)
Maggie Astrid Sandberg (1896-1979)
Torgil Emil Sandberg (1900-1977)
Hilma Gustava Svensdotter (1860-)
Karl Viktor Sandberg (1862-1906)
Viktor Sandberg (1887-1958)
Barn
Irma Henriksson (1910-1994)
Barn
Barn
Karl Sandberg (1888-1961)
Charles Sandberg (1912-)
Torborg Sandberg (1913-)
Gulli Linnéa Sandberg (1914-2004)
Barn
Axel Sandberg (1890-1956)
Rudolf Sandberg (1892-1960)
Bruno Sandberg (1895-1960)
Barn
Barn
Edvin Sandberg (1898-1974)
Hulda Maria Linnéa Sandberg (1901-1983)
Barn
Ragnar Sandberg (1903-1962)
Arnold Sandberg (1906-1956)
Barn
Magdalena Svensdotter (1830-1830)
Katarina Svensdotter (1755-1812)
Elisabeth Svensdotter (1758-1833)
Elisabeth Svensdotter (1758-)
Carl Abraham Knutsson Lindblad (1789-)
Magnus Knutsson Lindblad (1791-)
Stina Beata Knutsdotter Lindblad (1793-)
Sven Gabriel Blad (1795-1854)
Carl Johan Blad (1819-1833)
Nils Pet. Georg Blad (1822-)
Sven August Blad (1824-)
Lars Gustaf Blad (1827-1898)
Emma Augusta Blad (1851-1932)
Josefina Elisabet (1878-)
Alida Kristina (1881-1911)
Tilia Maria (1884-)
Cajsa Maria Blad (1852-1869)
Carl August Blad (1854-1881)
Alida Christina Blad (1856-1890)
Isak Bergström (1859-1925)
Klara Amanda Blad (1863-1935)
Dalia Hildur Svensdotter (1880-)
Karl Oskar (1888-1889)
Karl Oscar Svensson (1890-1967)
Karl Ture Svensson (1925-1985)
Ingrid Henrietta Holm (1927-1995)
Alf Ingvar Holm (1947-2020)
Eva Rosenboom (1949-2016)
Nils Gösta Agnatyr Svensson (1928-1999)
Barn
Barn
Sonja Margareta Rassback (1933-1978)
Barn
Sven Allan Gillbert Svensson (1934-1991)
Karin Sylvia Svensson (1955-2012)
Barn
Barn
Olof Sigurd Svensson (1937-2001)
Barn
Barn
Barn
Bror Konrad Svensson (1894-)
Sven Albert Svensson (1897-)
Amanda Fredrika Svensson (1900-)
Erik Gunnar Svensson (1905-)
Bror Otto Blad (1865-)
Karolina Blad (1865-1950)
Fredrika Eleonora Blad (1867-)
Sven Peter Blad (1870-1871)
Christina Charlotta Blad (1829-)
Hans Knutsson Lindblad (1797-)
Martha Cajsa Knutsdotter Lindblad (1800-)
Abraham Elm (1761-1830)
Karl Ludvig Elm (1786-)
Kristoffer Elm (1766-)
Lisa Svensdotter (1770-)
Maja Lena Svensdotter (1775-1820)
Gunnil Månsdotter (1728-)
Johan Månsson (1735-)
Lisa Johansdotter (1761-)
Stina Johansdotter (1764-)
Johannes Johansson (1767-)
Britta Johansdotter (1770-)
Abraham Månsson (1739-)
Maria Elisabeth Abrahamsdotter (1767-)
Maria Månsdotter (1745-)
Kerstin Jonasdotter (1777-)
Jonas Jonsson (1784-)
Måns Jonasson (1789-)
Jon Johansson (1704-)
Britta Eriksdotter (1671-1756)
Jon Svensson (1693-1754)
Marit Eriksdotter (1677-1766)
Ingrid Jonsdotter (1702-)
Maria Jonsdotter (1706-)
Erik Jonsson (1709-)
Marit Jonsdotter (1712-)
Sigrid Jonsdotter (1713-)
Jon Jonsson (1625-1722)
Kerstin Jönsdotter

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn cirodite som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.