Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Fader
Moder
Philippus / Philipp/ Philip/ Filip von Krusenstiern/ von Kruus, tidigare Crusius (1597-1676)
Maria/ Margaretha von Müller g. von Krusenstiern (1620-1687)
Adolf Fredrik von Krusenstiern/ Krusenstierna (1652-1687)
Johan Tuve af Etz (-1453)
Moder
Claus Tuve af Etz (1440-1496)
Lägg till moder...
Berndt "BERENDT" Tuve af Etz (1470-1533)
Moder
Jakob Tuve "TAUBE" af Etz (1508-1568)
Lägg till moder...
Bernt Johan Tuve/ Taube (1545-1615)
Kunigunda von Maydell (1545-)
Loff Tuve zu Issen (-1590)
Moder
Evert Taube af Odenkat (1604-)
Anna von Vietinghoff (1604-)
Eberhard/ Edvard/ Ewert von Taube (af Odenkat) (-1692)
Jürgen Tönnesson Wrangell af Sauss (von Wrangell) (1605-1657)
Anna Elisabeth von Neukirchen g. Wrangel af Sauss (1605-1657)
Elisabeth Katharina von Wrangell (a.d.H. Sauss) g. von Taube (1629-)
Johanna Catharina Christina von Taube g. von Krusenstiern (-1738)
Adolf Friedrich II von Krusenstiern (1679-1713)
Johanna Sidonia von Wrangel (1683-1715)
Mauritz Adolf von Krusenstjerna/ Krusenstierna (1707-1794)
Gustaf Wilhelm van Gertten (1679-1754)
Casten/ Carsten Otter (1589-1657)
Hans Schimmelkorn (-1570)
Fader
Fader
Moder
Moder
Moder
Bertil Hansson Schimmelkorn (-1603)
Fader
Lägg till moder...
Moder
Fader
Sebastian Geijer (-1624)
Lägg till moder...
Elisabet Bastiansdotter Geijer (1566-)
Christina Hansdotter Schemmelkorn (1619-1673)
Salomon von Otter (1647-1732)
Peter Schaeij (1613-1673)
Hans Krusbart/ Heijdrath (-1663)
Lägg till moder...
Moder
Barbara Schaeij (1656-1734)
Anna Maria von Otter (1686-1754)
Anna Maria von Gertten (1715-1747)
Mauritz Salomon von Krusenstjerna (1746-1810)
1746-01-15--1810 (man)

Överste, ostindienfarare(åtta resor)

Född: Karlskrona
1758: Anmäld vid faderns amiralitetsvolontärkompani
1763: Officersexamen
1764: Löjtnant vid amiralitetet
1774: Kapten
1776: Major
1784: Överstelöjtnant
1778: Överste
1788: Deltar som fartygschef vid slaget vid Hogland
1789: begär avsked från flottan

Mitt uppe i den militära karriären tog han tjänst hos Ostindiska kompaniet ombord på fartyg som handlade med värdefulla varor på Kanton i Kina. Han började resa med Kompaniet i februari 1764 och slutade inte förrän 20 år senare. De flesta resorna företog han i den s k tredje oktrojen mellan 1766 och 1786.

(1) Från februari 1764 till den 24 juli 1765 reste han med "Finland".
(2) Den 16 december 1766 till den 16 juni 1768 var han fjärde styrman på "Lovisa Ulrica" under kapten Matthias Holmers.
(3) Den 15 december 1768 till den 17 juni 1770 var han tredje styrman på "Riksens Ständer" under kapten Jacob Habicht,
(4) liksom på "Kronprins Gustaf" den 17 januari 1774 till den 16 juni 1775 under samme kapten.
(5) Den 9 januari 1776 till den 19 juni 1777 var han "opper styreman" på "Finland". Kaptenen hette Isac Selle.
(6) Nästa resa ägde rum mellan den 18 januari 1778 till den 22 juli 1779 då var han kapten på "Finland".
(7) Den 31 mars 1780 till den 19 juni 1781 hade han samma tjänst på "Adolph Fredrik",
(8) liksom mellan den 21 februari 1783 till den 18 juni 1784 på "Gustaf III"

Resorna var ekonomiskt fördelaktiga för honom. I privilegiebrevet som kapten för fartyget Adolf Fredrik står att: "Istället för fri Föring som aldeles är afskaffad, bestås honom, efter lyckelig gjord Resa, uti Privilegii-penningar, och et för alt, en summa af Riksdaler Tre tusende specie."

För sina hopsparade pengar kunde han köpa gården Tunarp(Ydre kn) kontant 1786 med underlydande gårdar i V. Ryds socken(Östergötlands län). 1795 köpte han också gårdarna Edhult i Askeryds socken(Jönköpings län). Och V. Kulla i Asby socken(Östergötlands län).

http://languesfrancosuedoise.blogspot.com/2011/11/ostindienfararen-mauritz-salomon-von.html

Kopplingar till andra personer:
 • 1789: gift med Anna Magdalena Grubbe (1765-1835)

 • Carl Mauritz von Krusenstjerna (1791-1862)
  Carl Sebastian von Krusenstjerna (-1883)
  Herman Viktor von Krusenstjerna (-1892)
  Fritz Herman von Krusenstjerna (-1935)
  John Herman von Krusenstjerna (-1959)
  Philip Herman von Krusenstjerna (-1938)
  Hermina von Krusenstjerna (1827-1915)
  Gustaf/ Gustav Filip/ Philip von Krusenstjerna (1797-1849)
  Philip von Krusenstjerna (1836-1908)
  Nina Magdalena Dorotea von Krusenstierna (1838-1889)
  OSCAR Mauritz Zacharias von Krusenstjerna (1841-1924)
  Johan Gustaf FOLKE von Krusenstjerna (1872-)
  Ebba MÄRTA Fredrika von Krusenstjerna (1876-)
  Oskar SAMUEL von Krusenstjerna (1879-)
  ANNA Lovisa von Krusenstjerna (1881-)
  Lucie von Krusenstjerna (1844-)
  Edvard Wilhelm von Krusenstjerna (1800-1868)
  Otto Hjalmar von Krusenstjerna (-1905)
  Filip BERTIL Hjalmarsson (d 1968) (1882-1968)
  MÄRTA/ MÄRTHA Amanda Hjalmarsson(?) (f 1883) (1883-)
  GERDA Julia von Krusenstjerna (1885-)
  Anna ROSA Viktoria Hjalmarsson(?) (f 1887) (1887-)
  Julius Edvard von Krusenstjerna (1841-1907)
  HENRIK Edvard Filip von Krusenstjerna (1880-1924)
  Barn
  LENNART Ernst Filip von Krusenstjerna (1881-)
  EVA Elisabeth Charlotta von Krusenstjerna g Ekströmer (1884-1937)
  LARS Edvard Melcher Ekströmer (1908-1978)
  MAURITZ Robert Filip von Krusenstjerna (1890-1940)
  Wilhelm ERNST von Krusenstjerna (1846-1931)
  Edward/ EDVARD Adolf Filip von Krusenstjerna (1885-1958)
  Barn
  Erik GUSTAF Filip von Krusenstjerna (1887-1927)
  Barn
  AGNES Julie Fredrika von Krusenstjerna (1894-1940)
  ANNA Julia Charlotta Gunilla Lovisa von Krusenstjerna (1848-)
  MÄRTA Augusta Elisabeth von Krusenstjrena (1854-)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn keps som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.