Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Joachim Tempelman (-1640)
Britta Stephansdotter (-1642)
Georg Tempelman (1626-1677)
Anna Olofsdotter (1631-1710)
Olaus/Olai Georgie Tempelman (1669-1746)
Anna Corylander (1680-1721)
Petrus Olai / Per Tempelman (1703-1759)
Jon Månsson (1580-1642)
Catharina Johansdotter
Magnus Jonae Livinius (1622-1681)
Claes Prytz (1428-)
Lägg till moder...
Hans Claesson Prytz (1460-)
Anna
Claes Hansson Prytz (1524-1554)
Karin Bengtsdotter (-1558)
Hans / Johannes / Nicolai Claesson Prytz (1550-1637)
Margareta Pedersdotter (-1597)
Claudius Hansson Prytz (1585-1658)
Mats Persson Upplänning
N N
Peder Mattsson Upplänning
N N
Mattias Petri (1533-1611)
Daniel Jonsson (1510-)
N N
Anna Danielsdotter (1540-)
Hans Mattiae Mattsson (1570-1637)
Evert Holm
Lägg till moder...
Brita Evertsdotter Holm (1582-)
Catharina Karin Hansdotter Holm (1617-1654)
Margareta Claesdotter Prytz (1630-1704)
Claudius Liwijn (1666-1732)
Anders Petri Dyk (1640-1697)
Margareta Dalina Dyk (1652-1739)
Helena Margareta Dyk (1682-1762)
Margareta Charlotta Liwijn (1701-1778)
Claes Georg Tempelman (1746-1810)
Olof Langelius
Eva Regina Wadman
Maria Katarina Langelius (1748-1827)
Per Petrus Tempelman (1778-1834)
Anna Margareta Stenberg (1791-1857)
Victor Per Georg Tempelman (1819-1894)
1819-12-27--1894-12-22 (man)

Född i Klara församling Stockholm 1819
Död Gamla Kungsholmsbroagtan 26 A Stockholm -
Cancer ventriculi et coli + arteriosclerosis

Medlem av direktionen för Brandförsäkringsväsendet i Stockholms stad och av direktionen för Blindinstitutet i Sthlm.

Protokollsekreterare och kopist - Skeppargatan Stockholm

Ur Östgötars minne - Östgötar studerande i Uppsala 1595-1900

Viktor Per Georg Tempelman. född i Stockholm 1819 fad. harads-

bofding [4054'j. Kanieralex. 42; hofr.-ex. 4i). V. nolarie i Svea hofr. 46;
kopist i Just.-rev.-cxped. 'm\ knnslist 61; protokollssekretcrare 76; afsk.
85. Husegare i Sthlm; egare af villan Lindangen, Stblms Ian. Kommunal-
nian. 1). i Sthlm 1894 "/is.

T. bade ett klart ocli redigt bufvud. godt omdome och niyckct stor arbetsP5rma^:i.
I fdljd daraf criidll ban en mangd lonande nppdrag, sarskildt starbbusutredningar.
godmans- ocli fdrniynderskap, och Uom darigenom att sanila en betydlig fdrmdgcniiet.
sa mycket mcr som ban lat val betala sig. Hedan tidigt borjade ban anvandas i kom<
munala vftrf, ocb bans skickligbet fordc liononi snart till framst&cnde fortroendeposter.
Sd var ban annu vid sin dod ledamot i Klara forsamllngs k^'rko- ocb skolrad, bvilka
befattningar ban oafbrutet inncbade ofver 40 ar, ledamot i styrelsen for liante- ocli
kapitalforsakringsanstalten sedan dess stiftande 1H33, en af principalcrna, i niAnga iii*
afvcn ordfdrande, for Stblms sparbank sedan 1850. ordfdrandc i direktionen for Stblms
stads brandfors.-kontor ocb i direktionen f6r Malareprovinsernas cnsk. bank, ordforando
i dc enskilda bankernas syndikat ocb i direktionen for Drottningbusct samt i styrelsen
fOr Stblms bypotekskassa sedan dess bildande. Ktt par dr {6re sin dfid nodgades ban
p4 grund af tilltagande dider ocb sjukligbet afgd fran ordforandcplatscn bos kyrkfi-
fullmaktigc ocb i 6fvei*styrelsen f6r StJilms folkskolor samt frAn ledamotskapet i styrel-
sen for blindinstitutet. Stadsfullmaktig var ban i mer an 20 ar. Dessutom styrclscledamot i atskilliga industriela bolag."
GEDCOM-info

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Maria Johanna Christina Velin (1827-)

 • Anna Elisa Fredrika Tempelman (1852-)
  Elisabeth Maria Tempelman (1853-1912)
  Per Georg Fredrik Tempelman (1855-1949)
  Henrietta Maria Tempelman (1860-)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn Tempelman som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.