Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Nils Svensson
Karin Svensdotter
Sven Nilsson (1666-1717)
Elisabeth Andersdotter från Skredsvik (1671-1734)
Klockaren Anders Svensson-Lundstedt (1712-1782)
1712-10-20--1782-04-15 (man)

Fick detta av Maggan Bromander som en som heter Kenneth har skrivit om på Anbytarforum.

Ser att det finns en hel del tokerier på internet angående klockaren i Norum sn Anders Lundstedt. Han uppges på flera ställen vara född i Dälene, Ödsmål (O) men döpt i Dalarna, Norum (O). Vet ej var dessa tokerier kommer ifrån men jag har mina misstankar. Så jag tänkte att det är väl bäst att föröka räta ut hans anor, innan för många kopierar de gamla uppgifterna.

Han föddes den 20/10 1712 i Lunden, Skredsvik (O) som yngste sonen till klockaren i Skredsvik socken Sven Nilsson och hans hustru Elisabeth Andersdotter. Där har vi med all säkerhet orsaken till hans efternamn, Lundstedt, han var helt enkelt född vid gården Lunden. För övrigt så kan berättas att förutom fadern så var ytterligare 2 av Anders bröder klockare, Nils i Skredsvik och Johan i Grinneröd (O). Så med andra ord Anders var född som Anders Svensson och tog sig namnet Lundstedt senare.

Källor till detta finns bl.a. i
Inlands Fräkne häradsrätt AIa:5 (1766-1771) Bild 442 / sid 853 (18/2 1768) Nr.3
J anseende till sitt gamla swaga och mäst sängliggande tillstånd, samt at han sjelf äger flera små omyndige barn, men ingen egen fastighet, anhåller klockaren Anders Lundstedt i Nösnäs om äntledigande ifrån det Förmynderskap han för sin broderdotter Sophia Johansdotter i Fökeröd innehafwer. Föreslåandes i sitt ställe, den omyndigas Systers man Olof Olsson i Sohlid.

Inlands Fräkne häradsrätt AIa:1 (1744-1749) Bild 162 / sid 311
Anno 1745 d:4 September woro undertecknade tillkallade att upteckna och wärdera then qwarlåtenskap som befinnes utj afledne klåckaren Sahl: Johan Swänßons Sterbhuus i Fökeröd, hwilken ägendom tillkommer hans i Sörgen qwarlembnade änckia, dygdesamma hustru Jngeborg Larßdotter, samt theras sammanaflade barn nembl: Elisabeth, Greta och Sophia Johanßdöttrar, på hwilckas wägnar närwarande woro theras faderbröder klåckarne Nilß och Anderß Swänßöner, samt jämte änckian, hennes fader Larß Ollßon i Strand tillstädes, och förrättades som följer.
Bland inventarierna fanns en silverbägare med signaturerna G.B.S samt K.G.D samt 4 skedar med samma signaturer.
Bouppteckningen är underskriven av Anders S:Lundstedt och Nils Svensson.


Lite om hans föräldrar:

Sven Nilsson, född omkring 1666 i Krontofta, Ödsmål (O), död 1717-03-31 i Lunden, Skredsvik (O). Klockare i Skredsvik (O). Son till Nils Svensson och Karin Svensdotter. Gift omkring 1698 med Elisabeth Andersdotter, född omkring 1671, död 1734-04-07 i Hede, Skredsvik (O). Gift andra gången 1718-06-24 med klockaren Johan Hansson i Ormestad, född omkring 1694, död 1767-12-13 i Hede, Skredsvik (O). Han omgift 1740-10-03 i Skredsvik (O) med Elisabeth Andersdotter Wennerberg , född omkring 1719, död 1760-11-07 i Hede, Skredsvik (O).

Mina egna upptäckter:
Klockaren Anders Lundstedt nämns första gången vid ett dop 1743. Torbjörn Anderssons son Anders döps och på motsatta sidan är klockaren med på ett dop till. Alltså var han verksam som klockare redan då men tyvärr finns det inga mantalslängder mellan 1743-1751. GID 799.15.54400

Mantalslängd 1742 Kyrkenorum Nedergård Här finns en Sven Svensson

1742-04-25 Begravs klockaren Sven Relfsson i Nösnäs 72 år och 4 månader gammal,var alltså född runt 1670. EJ KOPIERAT var det nu som våran klockare tog över?? Är denne Sven Relfsson våran klockares pappa? Finns det en Relf Lundstedt någonstans som är far till Sven Relfsson? Leta i mantalslängder och i bouppteckningar!!!!!!

1743-01-23 Klockaren med på ett dop för Torbjörn Andersson och Börta Rasmusdotter från Nösnäs GID 799.15.54400 Barnet fick heta Anders. Björn Larsson och Anders Ambjörnsson från Nösnäs, Lars Clemitsson från Nösnäs och pigan Ingierd i Kyrkenorum, hustrun Åsa Rasmusdr? i Stennung bar barnet. EJ KOPIERAT
1743-02-03 Klockarn med på ett dop för Sven Svensson och Maret Nilsdotter från Kyrkenorum. Barnet fick heta Inger GID 799.15.54400 Sven i Munkeröd var med på dopet, så även någon från Blixeröd och Måröd men kan inte tyda namnen. Pigan Ingebor Andersdotter från Stennung samt Maret Nilsdotter från Järnklätt bar barnet. EJ KOPIERAT
1743-12-10 Klockaren med på ett dop för Oluf ? och Börta Rasmusdotter från Stenungsund, barnet hette Oluf. GID 799.15.54600 EJ KOPIERAT

I Fökeröd år 1743 skall det ha funnits en Johan Lundstedt som också var klockare. Hittar i mtl 1742 en Johan Svensson där sid 218 SVARs reg. EJ KOPIERAT Om detta är samma man så är dom säkerligen bröder. KOLLA MER I NÄRHETEN AV FÖKERÖD.

Hittar i ÖDSMÅL 1749-08-25 i en födelsenotis en klockare som ser ut att heta Lundel KOLLA UPP DETTA BÄTTRE gid 657.23.27100

Hittar Anders första gången i en mantalslängd för Norum år 1752 (1642-1820) via SVAR´s register, sidan 211. Det står att hans hustru var död. Jag hittar även dessa Björn och Sven som jag sett i Klockarens flesta barndop. Björn hette Gren i efternamn och Sven hette Jönsson.

Stäby Övergård Torsby Mantalslängd 1752 står det i kanten att dottern Anna gift sig med klockaren från Nösnäs, sid 195.

Här nämns klockaren i kyrkobokens räkenskaper första gången 1755 Norum 1704-1792 GID 799.4.77200 och GID 799.4.76900, vet inte om det är 1753, 1754 eller 1755. Här står iallafall att han har observerat något och jag förmodar att det är något med klockorna.
Konstigt att han inte har nämnts tidigare eftersom jag nu vet att han var klockare där redan 1743 och att han när han gifte sig med Anna var klockare i Nösnäs.
(I Stenkyrkas kyrkoräkenskaper finns en Anders Olofsson som är kyrkovärd och på GID 604.63.122300 står att han slutat där, året är 1755. Torsby ligger under Stenkyrka)
Norums kyrkliga räkenskaper på GID 799.4.77100 ser det ut att stå något om klockaren från Giöteborgh, men jag är inte helt säker. Året är 1755.

Vigsel 1747-06-07 med Regina Petersdotter i Stora Nösnäs GID 799.15.56400.

Hittar i födelseregistren en man som hette Torbjörn Lund, han bodde i Nösnäs på 1750-talet (t.ex GID 799.15.57800 här får han en son som får heta Anders 1752-04-20 hans hustru hette Helga Salomonsdotter) EJ KOPIERAT


Död 1782-04-15 i Nössnäs, Norum (O)Begravd 1782-04-28 i Norum (O). Nösnäs dödbok GID 799.16.71400. Han var 69 år när han dog så han måste varit född runt 1713.
Vigd 1747-06-07 med Regina Petersdotter. Dom får 1 barn.
Vigd 17??-??-?? med Gunur Olofsdotter.
Vigd 1753-10-30 Båtslycke med Anna Olufsdotter, dom får 4 barn varav den första dör 3 år gammal.
Klockaren gifte om sig 1765-11-20 med Elin Göthesdotter.GID 799.16.63600 Hon var från Fröstorp. EJ KOPIERAT???

Klockaren med vid ett dop 1753 i Norum C:1 GID 799.15.58400 Föräldrarna hette Carl Rasmusson och Anna Andersdotter, dom var från Strandnorum
Här är klockaren med som vittne vid ett dop 1766 Norum födda/vigda/döda 1755-1797 GID 799.16.68300.
Dop för Anders Olufssons dotter Anna, födde/vigde/döda 1755-1798 GID 799.16.65500 sid 107.
Klockaren med vid ett dop för Nils Kihlman och Madam Elisabeth Bonges son Sven. FVD 1755-1798 år 1773 GID 799.16.66900 sid 135.
Ännu ett dop klockaren är med på, Anders Björnsson och Karin Alfsdotters? dotter Britta (från Nösnäs) 1774 GID 799.16.67300 sid 143. Samma år ett dop för Bern Jonsson och Margareta Olofsdotters son Johannes från Södra Gategård GID 799.16.67400 sid 145.
Dop för Anders Björnsson och Karin Alfsdotters dotter Anna Greta född 1776 GID 799.16.68300 sid 163.
Ett dop vid Stenungsön, år 1778 Nils Kihlmans son GID 799.16.69200 sid 181.
Ett dop vid Stora Nösnäs 1778, samma bok som ovan, Anders Björnsons dotter Annicka. GID 799.16.69400 sid 185.

Mantalslängder EJ KOPIERADE
1752 sid 211 Klockaren med drängen Börge, hustrun död. 4 pers.
1753 sid 223 klockaren med drängen Börge och pigan Karin, ser ut som längd 1754. 4 pers.
1754 sid 223 Klockaren med drängen Börge och pigan Karin. 4 pers.
1755 sid 379 Klockaren med drängen Olof och pigan Kierstin. 4 pers.
1756 sid 365 Klockaren med drängen Sven och pigan Karin. Står massa efter som jag inte kan tyda riktigt. 4 pers.
1757 sid 360 Klockaren med drängen Sven och pigan Karin. 4 pers.
1758 sid 374 Klockaren med drängen Sven och pigan Karin. 4 pers.
1759 sid 132 Klockaren med drängen Sven, pigan ??, resten är svårtytt. 4 pers.
1760 sid 302 Klockaren med drängen Bernt, pigan Elin. Sen ser det ut att stå fädern Sven och resten är svårtytt. 4 pers.
1761 sid 308 Klockaren med drängen Bernt, pigan Elin. Här borde stå 2 söner och dottern Elisabeth, men det står 4 personer och det stämmer inte.
1763 sid 305 Klockaren med dräng Bernt och pigan Börta. Det ser ut som att dom skall vara 4 personer här, men jag ser inga anteckningar om barnen.
1765 sid 13 Här står klockaren som änkling med dottern Regina, drängen Bernt och sen står det en person till men svårt att tyda, skulle kunna vara hustru Börta. Men jag ser inte barnen inskrivna här.
1770 sid 251 Klockaren med Johannes, Anders och Elisabeth. Dräng som heter Bernt och pigan Kierstin.
1771 sid 324 Klockaren med Johannes, Anders och Elisabeth. Piga som heter Kierstin och dräng som heter Olof.
1772 sid 65 Klockaren med Johannes. Anders 18 år står i kanten. Under dom står en kvinna som ser ut att heta Kierstin, under henne står Elisabeth men det står 2 streck efter henne och jag vet inte vad det betyder.
1776 sid 113 Klockaren med Johannes och Anders. Drängen Olof och pigan Pernilla.
1777 sid 316 Här är dom 8 personer som bor. Johannes och Anders bor hemma. Klockaren har två drängar, Lars? och Olof. Sen har han 3 pigor, Pernilla, Maret? och ett oläsligt namn.


NYA UPPGIFTER JAG FÅTT VIA H.LIDHALL.
Anders Lundstedt var i sitt andra gifte gift med Gunnur Olofsdotter från Älgön i Lycke och i tredje giftet med Anna Olofsdotter från Staby i Torsby. Dottern Regina i första giftet med Regina Petersdotter hade i giftet med Hans Björner en dotter, som hette Anna Greta. Anna Greta blev gift med Helmich Bruhn, som var son till Nero Olofsson Bruhn, född på Bräcke i Torsby och Juliana Åkerman, född på Tofta i Lycke.

LITE OM SOCKNARNA

Detta prästgäll har från ålder utgjorts af socknarne Spekeröd och Norum, men enligt Kongl. maj:ts resolution af den 6 Oktober 1841 skedde ett sockenbyte med angränsande Ödsmåls pastorat så att Ucklums socken togs ifrån detta sistnämnda och förenades med Spekeröd, i utbyte mot Norum, som lades till Ödsmål. Denna förändring, hvilkens verkställighet daterar sig från den 1 Maj 1845, påkallades hufvudsakligen af de svåra kommunikationerna mellan Ödsmåls och Uklums socknar, och var i flera avseeenden ganska lämplig.

ÖVRIGT, EGNA ANTECKNINGAR
Hittar en Lundstedt f 1669 med en son?/dräng Anders i Södra Sjöstad, Ölme Värmlands län 1747-1750 GID 547.1.39500 Denne Anders verkar ha flyttat därifrån 1748. Det finns inga födelseregister mellan 1701-1726.

1751-1756 GID 547.2.66500 Mannen död 1756-12-21 och nu ser vi att han hette Olof i förnamn.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Regina Petersdotter (1732-1749)
 • gift med Gunur Olufsdotter (1731-1750)
 • gift med Anna Olofsdotter (1734-1761)
 • gift med Elin Göthesdotter (1709-1767)

 • Regina Lundstedt (1749-1801)
  Anders Björner (1768-)
  Elisabeth Björner (KLAR) (1770-)
  Anders Gabriel Lindström (KLAR) (1792-)
  Helena Charlotta Lindström (KLAR) (1794-)
  Hans Hallberg (1803-)
  Peter Hallberg (1805-)
  Anna Lena Hallberg (1807-1882)
  August Simonsson (1830-)
  Christian Simonsson (1831-)
  Olof Magnus Simonsson (1832-1832)
  Elisabeth Simonsdotter (1834-1911)
  Olena Charlotta Simonsdotter (1837-1839)
  Hans Simonsson (1839-)
  Johanna Simonsdotter (1841-)
  Charlotta (Lotta) Simonsdotter (1843-1924)
  Maria Simonsdotter (1846-)
  Sofia Simonsdotter (1847-)
  Eric Waldemar Simonsson (1886-1966)
  Augustina Simonsdotter (1850-1917)
  Otto Simonsson (1854-1933)
  Anna Beata Simonsson (1884-1918)
  Selma Elisabet Simonsson (1885-1963)
  Oskar Albin Simonsson (1887-1951)
  Olof Emanuel Simonsson (1891-1912)
  Ellen Alfrida Simonsson (1896-1983)
  Gustava Hallberg (1808-1811)
  Carl Hallberg (1811-1811)
  Regina Gustava Hallberg (1812-1814)
  August Hallberg (1814-)
  Petter Björner 1772 (1772-1806)
  Rebecka Antonietta Björner (1796-1871)
  Peter Christiansson (1822-)
  Anna Maria Christiansdotter (1824-)
  Inger Johanna Andersdotter 1849 (1849-)
  Christina Andersdotter (1852-)
  Ellen Konstantia Kristiansson (1885-1947)
  Gustav Edvin (1889-)
  Anna Sofia Andersdotter (1856-)
  Amalia Josefina Andersdotter (1858-)
  Johannes Andersson 1861 (1861-1922)
  Sven Valdemar Thorner (1886-1975)
  Gustav Wilhelm Thorner (1888-1945)
  Ingrid Torborg Elling (1889-1973)
  Gunhild Maria Thorner g Eriksson (1893-1953)
  Johan Birger Thorner (1894-1976)
  Carl Hugo Thorner (1899-1969)
  Wilhelmina Andersdotter (1865-)
  Augusta Maria Andersdotter (1868-)
  Ossian? Arthur Olofsson? (1889-)
  Carolina Christiansdotter (1833-1834)
  Hans Andreas Björner 1798 (1798-1874)
  Anders Björner 1830 (KLAR) (1830-1851)
  Peter Björner 1833 (1833-1872)
  Elisabeth Björner 1858 (1858-1905)
  Elsa Paulina Karolina Fridén (1889-1912)
  Helfrida Elvira Aurora Fridén (1891-1916)
  Charles Robert Verner Fridén (1895-1918)
  Gerda Hildegard (1898-)
  Ruth Ingeborg Fridén (1900-1901)
  Hilda Amalia Björner (1860-)
  Axel Björner (1861-1899)
  Ebba Karolina Dorotea Björner (1891-1961)
  Anni Paulina Björner (1893-1895)
  Josefina Beata Björner (1863-)
  dödfödd dotter (tvilling) (1896-1896)
  Judit Genoveva Konstantia Eliasson gift Gertz (1896-1966)
  Johan Hilmer Björner (1870-)
  Erik Björner (1838-)
  Johan Björner (1843-)
  Maria Björner (1846-)
  Olof Björner (Svensson) (1872-1959)
  Torsten Valdemar Björner (1897-1980)
  Urban Olof Björner (1913-1990)
  Johan Hilmer Svensson (1873-)
  Klara Ingeborg Svensdotter gift Wallqvist (1875-1954)
  Svante Birger Svensson (1878-)
  Sylvia Georgina Svensson (1880-1881)
  Selma Maria Svensson gift Nilsson (1882-1951)
  Andreas Björner (1847-1848)
  Anna Björner (1849-)
  Augusta Josefina Kalin (1870-)
  Barn
  Hans Kalin (1872-1937)
  HERBERT Sigfrid Kalin (1895-1967)
  Barn
  Arne Sigfrid Kalin (1920-2000)
  Barn
  Barn
  Barn
  Alf Bertil Kalin (1925-1926)
  Kurt Tomas Kalin (1927-1959)
  TORSTEN William Kalin (1898-1978)
  Barn
  KARIN Viola Charlotta Kalin (1903-1985)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Axel Kalin (1874-)
  Alma Kristina Kalin (1877-1957)
  Janne Birger Kalin (1880-1952)
  Oskar Emil Kalin (1882-)
  Olga Amalia Kalin (1885-1978)
  Barn
  Hilda Maria Kalin (1888-1964)
  Anders Björner (1852-1929)
  Adolf Brudelius Björner (1885-1901)
  Elin Amalia Björner (1887-1889)
  Erik Algot Björner (1889-1937)
  Torsten Harald Björner (1892-1892)
  Elin Andrea Björner (1893-1912)
  Svea Linnea Björner gift Andersson (1901-1976)
  Britta Maria Björner (1801-1881)
  Johannes Olaus Björner (1803-1806)
  Anna Britta Björner (1806-)
  Anna Sofia Simonsdotter (1827-)
  Anna Greta Björner (1774-1839)
  Johannes Björner (1776-)
  Olaus Björner (1778-)
  Regina Hansdotter/Björner (1779-1781)
  Olaus Hansson/Björner (1780-1781)
  Regina Björner (1782-)
  Carl Anders Hedlund (1814-1869)
  Emma Christina Hedlund (1817-)
  Hans Henric Hedlund (1819-)
  Sven Adolph Hedlund (1821-)
  Wilhelm Alfred Hedlund (1822-)
  Magdalena Carolina Hedlund (1825-)
  Johanna Maria Björner (1784-)
  Berndt Andreas Björner KLAR (1791-1792)
  Sven Lundstedt (1753-1757)
  Johan Lundstedt (1755-1783)
  Regina Johansdotter-Lundstedt (1778-1778)
  Anna Johansdotter-Lundstedt (1780-)
  Anders Johansson-Lundstedt (1783-1834)
  Inger Johanna Andersdotter (1815-)
  Lars Andersson (1817-1819)
  Regina Andersdotter (1820-)
  Lars Andersson (1822-)
  Johanna Lovisa Larsdotter g Persson (1842-1923)
  Lorens August Larsson (1844-1908)
  Anton Harald Larsson (1851-1937)
  Olaus Andersson (1825-)
  Amanda Karolina (1856-0)
  Anders Leonard Norrman (1861-)
  Gerda Elin Maria (1870-)
  Anna Elisabeth Andersdotter (1827-)
  August Andersson (1830-)
  Carolina Andersdotter (1833-)
  Anders Andersson-Lundstedt (1757-1825)
  Anders Lundstedt (1790-)
  Samuel Lundstedt (1794-1799)
  Johannes Lundstedt-1796 (1796-1854)
  Anna Greta Johannesdotter/Lundstedt (1823-1830)
  Elisabeth Johannesdotter-Lundstedt (1824-1827)
  Anders Johansson-Lundstedt (1826-1914)
  Matilda Lundstedt (1856-1909)
  Johan Bernhard Andersson-Lundstedt (1859-)
  Johanna Andersson-Lundstedt (KLAR) (1860-)
  Anders Johan Andersson-Lundstedt (1863-1916)
  Amanda Beata Andersson (1866-1973)
  Jenny Viktoria Lugnert (1887-1969)
  Albin Wilhelm Henriksson (1891-1974)
  Hanna Elisabeth Andersson-Lundstedt (KLAR) (1870-)
  Carl Alfred Lundstedt (1874-1957)
  Augusta Adelina Lundstedt (1879-1953)
  Helga Abriella Kristina Abrahamsson g Eriksson (1900-1932)
  Olof Arne Eriksson (1930-1932)
  Svea Jenny Viola Johansson (1909-2004)
  Alma Christina Andersson (1882-1910)
  Elisabeth Johannesdotter-Lundstedt (1828-1829)
  Anna Greta Johannesdotter-Lundstedt (1830-)
  Inger Johanna Johannesdotter-Lundstedt (1832-1897)
  Nicella Josefina Johansdotter (1859-1886)
  Anna Johansdotter (1861-)
  Ivar (1888-1891)
  Carl-Johan Johansson (1863-)
  Pontus Johansson (1870-1910)
  Hildur Emilia Johansson (1902-1977)
  Albert Patrik Rondslätt (Johansson) (1904-1982)
  Johanna Fredrika Johansson (1906-1973)
  Karin Alfrida Johansson gift Åkesson (1908-1999)
  Oskar Filip Johansson (1910-1994)
  Elisabeth Johannesdotter-Lundstedt (1834-1838)
  Johan Johannesson-Lundstedt (1837-1837)
  Engelbrecht Lundstedt (1839-)
  Inger Christina Johannesdotter-Lundstedt (1842-1916)
  Johan Emil Ahlqvist född Eliasson (1871-1966)
  Elisabeth Johannesdotter-Lundstedt 1844 (1844-1848)
  Eva Beata Johansdotter-Lundstedt (1848-1931)
  Alma Julia Adolfsdotter/Adolfsson g Nilsson (1876-1955)
  Anna Elisabeth Adolfsson (1879-1901)
  Selma Josefina Andersson (1882-1970)
  Amanda Adolfsdotter g Larsson (1886-1973)
  Berta Adolfsdotter (1889-1982)
  Axel Andreasson FOSTERSON (1892-)
  Samuel Lundstedt (1800-1800)
  Samuel Lundstedt (1802-1872)
  Anders Johan Samuelsson-Lundstedt (KLAR) (1835-1835)
  August Samuelsson-Lundstedt (1837-1922)
  Selma Eleonora Augustdotter-Lundstedt (1866-1868)
  Selma Kristina Augustdotter (1869-1931)
  Johan Albert Lundstedt (1893-1962)
  Jenny Augusta Augustdotter/Lundstedt (1872-1919)
  Karl ALBIN Lundstedt (1875-1918)
  Hedvig Axelia Lundstedt (1898-1986)
  Inez Maria Johansson (1921-2004)
  Karin Judith Lundstedt (1899-1992)
  Rut Agnes Lundstedt (KLAR) (1902-1902)
  EMIL Sixten Lundstedt (1903-1972)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  John ERLAND Lundstedt (1930-1982)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Karl Gunder Lundstedt (1906-1976)
  Barn
  Gunvor Astra Lundstedt (1928-1999)
  Kurt Alfons Lundstedt (1930-1992)
  Rut Alfild Lundstedt (1908-1964)
  Stig Erland Fagerberg (1929-2013)
  Rolf Herbert Fagerberg (1931-1947)
  LILY Augusta Lundstedt (1911-1999)
  Magda Evelina Lundstedt (1913-1918)
  Aina Josefina Lundstedt (1916-1918)
  Johannes Lundstedt (KLAR) (1839-1864)
  Beata Lundstedt (KLAR) (1843-1845)
  Anders Johan Samuelsson/Lundstedt (KLAR) (1848-1851)
  Julia Beata Lundstedt (KLAR) (1852-1853)
  Elisabeth Lundstedt (1760-1806)
  Lars Andreasson (1780-1846)
  Anders Andersson 1805 (1805-1805)
  Elisabeth (Lisa) Andersson (Björner) 1806 (1806-1837)
  Anders Björner 1830 (KLAR) (1830-1851)
  Peter Björner 1833 (1833-1872)
  Elisabeth Björner 1858 (1858-1905)
  Elsa Paulina Karolina Fridén (1889-1912)
  Helfrida Elvira Aurora Fridén (1891-1916)
  Charles Robert Verner Fridén (1895-1918)
  Gerda Hildegard (1898-)
  Ruth Ingeborg Fridén (1900-1901)
  Hilda Amalia Björner (1860-)
  Axel Björner (1861-1899)
  Ebba Karolina Dorotea Björner (1891-1961)
  Anni Paulina Björner (1893-1895)
  Josefina Beata Björner (1863-)
  dödfödd dotter (tvilling) (1896-1896)
  Judit Genoveva Konstantia Eliasson gift Gertz (1896-1966)
  Johan Hilmer Björner (1870-)
  Anders Andersson 1809 från Strandnorum (1809-1834)
  Regina Larsdotter (1812-1812)
  Johannes Andersson 1813 (1813-)
  Anders Johannesson 1845 (1845-1855)
  Lars Johannesson (1848-1851)
  Aurora Johannesdotter (1850-)
  Olof Bernhard Johannesson (1854-)
  Anders Johannesson 1856 (1856-)
  Justina Elisabeth Johannesdotter (1858-)
  Axel Ludvig Johannesson (1860-)
  Anders Johannesson (1869-)
  Anna Johannesdotter (1872-1874)
  Joel Pontus Nordzell född Johannesson (1877-)
  Anna Chatrina Larsdotter (1817-1819)
  Petrus Andersson (1820-1892)
  Alfred Andersson (1840-)
  Carl Ludvig Andersson (1842-)
  Oscar Julius Andersson (1845-1850)
  Alfred Georg Andersson (1847-)
  Johanna Amalia Andersson (1849-)
  Lars Emil Andersson (1851-)
  Leander Andersson (1821-)
  Calle Larsson (1823-)
  Anna Britta Larsdotter (1825-)
  Olof Nathanael Andersson? (1826-1828)
  Gustafva Andersson (1828-)
  Otto Leonard Thunström (1848-)
  Nathanael Andersson 1829 (1829-1829)
  Wilhelmina Andersdotter (1831-1831)
  Anders Andreasson/Larsson (1782-)
  Johannes Andersson 1785 (1785-1785)
  Anna Andreasdotter 1787 (1787-1789)
  Olaus Andreasson (1789-1789)
  Olaus Andersson (1790-1838)
  Anna Elisabeth Olausdotter? (1813-1838)
  Calle Gabriel Olausson? (1815-)
  Anders Johan Olausson (1818-1849)
  Susanna Dorotea Olausdotter (1820-)
  Gustav Petter Olausson (1823-)
  Edla Carolina Olausdotter (1825-)
  Ullrica Maria Olausdotter (1828-)
  Inger Christina Olausdotter (1830-)
  Malvina Hedvig Olausdotter (1836-)
  Johannes Andersson (1792-)
  Anna Catharina Andersdotter (1794-)
  Andrietta Andersdotter (1797-1837)
  Regina Christiansdotter (1823-)
  Anders Christiansson (1825-)
  Lars Christiansson (1828-)
  Elisabeth Christiansdotter (1833-)
  Helena Catharina Dahlbom (1799-)
  Andreas Dahlbom KLAR (1801-1801)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn vonnet som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.