Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Anders Jönsson Slatte (1398-1445)
Johan Henriksson (1376-)
Lägg till moder...
Ingeborg Johansdotter (1402-1438)
Gustav Andersson Slatte (1430-1488)
Lägg till moder...
Margareta Gustafsdotter Slatte (1470-1549)
1470--1549 (kvinna)

Margareta Gustavsdotter, dotter av häradshövdingen i Österbotten Gustav Slätte och Brita Pedersdotter (Svärd, äldre ätten). Detta senare äktenskap ingicks måhända före 1511, då Gödeke Fincke utfärdade skiftesbrev i hustruns hemsocken Ulvsby i Nedre Satakunda, i så fall före utfärdandet av morgongåvobrevet den 24.6 1518. Hustru Margareta levde ännu 8.2 1545. Arvskifte efter henne ägde rum 12.9 1549.

Barn:

2. Gustav Fincke, 1531—1566, riddare, ståthållare, riksråd(?). Se tab. 5.
2. Jöran Fincke. Har senast 1535 knutits till Gustav Vasas hov. Den 1536 nämnde »kökemästeren» Jöran torde vara identisk med Jöran Fincke, som de närmaste åren kvitterar för uppköp till köket. Omtalas i diplomatiska budsändningar 1543—1547. Fick 7.1 1548 Virmo skogsbygd i Egentliga Finland i förläning. Utsågs till lagman i Norrfinne lagsaga efter Ivar Flemings död i december 1548. Förordnas 1552 att jämte Henrik Klasson (Horn) årligen mönstra och avlöna krigsfolk och andra i Finland. Namnes i december 1555 bland artilleribefälhavarna i Viborg och var från december 1557 till september 1558 slottsfogde på Åbo slott. Träder härefter i utvald konung Eriks tjänst, vilken 7.11 1560 utökade hans lagsaga med Satakunda, Österbotten och Åland. Dubbades till riddare vid Erik XIV:s kröning 29.6 1561 (HH 20, s. 165; Tegel, Eric XIV:s hist., s. 32 ff), blev köksmästare s. å. (Fant, Obs. sel. 1:5, s. 43) och hovmästare 1562 (HH 13:1, s. 74). Namnes överste hovmästare i en hovordning av 1563. Var rådsförvant eller riksråd 1563. Sändes 1563 jämte Sten Eriksson (Leijonhuvud) i beskickning till Hessen men fängslades jämte den övriga beskickningen i Köpenhamn och utväxlades först 24.5 1567. Användes 1567 i mönstrings- och inventeringsuppdrag och tillhörde rådet. Träder efter konung Eriks fall i Johans III:s tjänst men tillhör vid 1569 års riksdag ej mera rådet. Anmodades 15.12 1568 av konung Johan att som hovmästare träda i tjänst hos dennes syster hertiginnan Sofia av SachsenLauenburg. Erhöll 31.3 1569 tillstånd att behålla en del av sin förläning trots inträdet i hertiginnans tjänst. Ej nämnd härefter. Avled barnlös. Hans sätesgård var Perno i Reso sn och han innehade även landbogods i samma sn ävensom i Virmo och Bjerno socknar, allt i Egentliga Finland, samt efter sitt giftermål Lindö gård i Kärrbo sn i Siende hd i Västmanland och landbogods bland annat i Lagunda och Åsunda hd i Uppland och i Åkers hd i Östergötland. Blev 15.7 1554 gift med Malin Olojsdotter, som dog något av åren 1593—1599 och var dotter av lagmannen i Läckö läns lagsaga Olof Pedersson (Örnfot i Västergötland) och Karin Hansdotter (Tott). Fru Malin blev före 24.10 1575 omgift med fogden Lars Jespersson (Cruus), som dog 1587 eller 1588 och tidigare varit gift med sin styvsyster Karin Ottesdotter (Hästhuvud, äldre ätten).
2. Karin Gödiksdotter. — Var 1536 gift med Tomas skrivare eller Tomas Jönsson (Ryting) till Gesterby i Kimito sn i Egentliga Finland, vilken 1530—1535 var fogde i Söderfinland, 1535 —1547 fogde på Åbo slott och dog 1550. Karin Gödiksdotter sålde 1553 ett stenhus i Stockholm, som hon ägt tillsammans med mannen. Nämnes 1584 bland främmande på Åbo slott. Var död 16.7 1587. Hennes sätesgård var ovannämnda Gesterby. Ärvde efter dottersonen Nils Krummes död omkring 1572 Örboholm i Västerljungs sn i Hölebo hd i Södermanland, som hon dock sålde 28.6 1574 och bytte mot brodern Jörans gods Perno gård och Mälikkäla i Reso sn samt gods i Virmo och Bjernå snr i Egentliga Finland. Innehade vidare gods i Kimito, Sagu, Pikis, Pemar, Lundo, Reso, Vemo, Virmo och Bjernå snr i Egentliga Finland, i Ulvsby sn i Satakunda samt i Padasjoki sn i Tavastland .
2. Margareta. — Blev troligen kort före jul 1541 gift med Erik Håkansson (Slang) till Viurila i Halikko sn i Egentliga Finland, vilken nämnes 1535—1579. Margareta var död 4.5 1580, då arvskiftet efter syskonen Jöran och Brita ägde rum.
? Nils. Nämnes av en 1800-talsförfattare men torde hava tillhört en senare generation.
2. Brita. Var tidigare gift med Bertil Jönsson (Bertil Jönssons släkt) till Reku i Kimito sn i Egentliga Finland, vilken blev fogde i Hattula hd 1530, var häradshövding i Lappvesi hd i Karelen 1538 — 1545 och nämnes ännu 1556. Han hade tidigare varit gift med en dotter till Olof Petersson (Wildeman). Arvskiftet efter hustru Brita, som avled barnlös, ägde rum 1580. Hennes sätesgård uppges därvid ha varit »Poicko», vilket identifierats med Poiko i Rimito sn i Egentliga Finland, och därav har slutits, att hon efter Bertil Jönssons död blivit omgift med Mårten Simonsson, vilken omnämnes 1556—1564 och vid sistnämnda tidpunkt skrives till Poiko, vilket han givit sin hustru såsom morgongåva.
Märta Stensdotter Ille (1430-1483)
Ingeborg Gustafsdotter Finke (1566-1606)
Johan Månsson Ållongren i Finland (-1651)
Gustaf Fredrik Ållongren i Finland Gustaf Ållongren i Finland (1625-1710)
Jacob Fredrik Ållongren (1706-1764)
Anna Sofia Jacobsdotter Ållongren (1741-1825)
Arvid Joachim Taube (1776-1828)
Carl Arvid Taube (1811-1872)
Oskar Frithioff Taube (1881-1909)
Sofia Fredrika Taube (1881-)
Paul Albert Lannerhjelm (1912-1987)
Barn
Agneta Birgitta Lannerhjelm (1943-1998)
Anna Fredrika Lannerhjelm (1968-)
Otto Reinhold Taube (1816-1892)
Carl Gunnar Taube (1851-)
Evert Taube (1890-1972)
Anna Fredrika Taube (1905-)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn Anla som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.