Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Torsten Vigolfsson (-1320)
Lucia Mathiasdotter
Nils Torstensson
Lägg till moder...
Bengt Nilsson (-1371)
Lägg till moder...
Jöns Bengtsson Oxenstierna af Eka och Lindö (-1399)
Märta Finvidsdotter
Bengt Jönsson Oxenstierna af Eka och Lindö (1390-1450)
Cristiern Nilsson Vasa (1365-1442)
Margareta Johansdotter (-1413)
Cristina Cristiernsdotter Vasa (-1430)
Kristiern Bengtsson Oxenstierna af Eka och Lindö (-1473)
Margareta Gren
Bengt Kristiernsson Oxenstierna af Eka och Lindö
Märta Johansdotter
Kristiern Bengtsson Oxenstierna af Eka och Lindö (-1520)
Anna Sested
Gabriel Kristiernsson Oxenstierna af Eka och Lindö (1498-1585)
Beata Eriksdotter Trolle (-1591)
Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (1551-1597)
Barbro Axelsdotter Bielke (1556-1624)
Axel Gustafsson Oxenstierna (1583-1654)
1583-06-16--1654-08-28 (man)

Axel föddes den 16 juni 1583 på Fånö.

Rikskansler

Gift 5 juni 1608 på Fiholm med Anna Åkesdotter Bååt.
Paret fick barnen:
- Gustaf
- Johan
- Christina f.1612
- Catharina
- Erik

Student i Rostock 1599 och i Wittenberg 1600.
Kammarjunkare hos konung Carl IX 1605.
Legat till hertigarna av Mecklenburg.
Riksråd 1609.
Legat till Danmark 1610.
Lagman i hela Norrland 1611.
Rikskansler 1612.
Legat till fredstraktaten i Knäröd 1613.
Häradshövding i Snävringe härad i Västmanland.
Riddare 1617 vid konung Gustaf II Adolfs kröning.
Generalguvernör, hövidsman för krigsfolket samt fullmyndig legat i Preussen och alla där erövrade länder.
Fick 1632 efter konungens död vård om svenska angelägenheterna i Tyskland.
Evangeliska förbundets i Tyskland direktor 1633.
En av drottning Christinas förmyndare.
Legat till fredsunderhandlingarna i Brömsebro 1645.
Greve 1645.

Vann under sin studietid i Tyskland fullkomlig färdighet uti att tala och skriva latin och tyska samt studerade med förkärlek teologi, för vilken vetenskap han sedermera hela sin levnad bibehöll ett särdeles tycke.
Hemkom 1603 till Sverige på konung Carl IX:s allmänna kallelse för utrikes vistande svenska adelsmän.
Blev det nionde riksrådet i rätt nedstigande linje av sin ätt.
Avrådde vid sin utnämning 1612 till rikskansler konung Gustaf II Adolf från hårdhet emot adeln.
Fick 1614 vid riksdagen i Örebro av bemälde konung såsom manslän sju bol i Kimito socken till friherrskap, vartill 1619 lades Nynäs gård till en förbättring samt 1627 ytterligare elva bol i Kimito socken till friherrskap för hans äldste son, vid vars död följande år även denna del av socknen tillföll faderns friherreskap.
Avslöt 1614 giftermålkontraktet mellan prinsessan Catharina och pfalzgreven Johan Casimir samt likaledes 1620 i Berlin giftermålskontraktet mellan konung Gustaf II Adolf och prinsessan Maria Eleonora, vilken han sjöledes hemförde till Sverige.
Bar vid nämnda konungs kröning riksäpplet och kreerade vid samma tillfälle fyra teologie doktorer.
Hemskickades 1626 från Preussen att besörja om änkedrottning Christinas begravning.
Erbjöds 1627 av konungen furstlig värdighet, men vägrade att mottaga densamma.
Blev 1634 av en del av tyska riksständerna utsedd till kurfurste av Mainz, vilket han dock vedersakade, likasom han sedermera undanbad sig den av drottning Christina erbjudna hertigtiteln.
Kom 1646 efter 10 års frånvaro och sedan han ställt sakerna i Tyskland på en förmånlig fot, åter till riket samt emottogs av ständerna med mycken vördnadsbetygelse.
Bar ävenledes vid drottning Christinas kröning år 1650 riksäpplet.
Förekom genom sina föreställningar hos drottningen verkställigheten av de tre ofrälse ståndens påstående om reduktion av kronogodsen, varigenom han kom i prästeståndets ogunst.
Avstyrkte högligen drottningens föresats att till sin efterträdare utnämna hertig Carl Gustaf, vilken det oaktat, då han blev konung, yttrade mycket förtroende emot honom, kallande honom sin fader, sin bästa vän och sin förnämsta rådgivare.
Förebar opasslighet och var ej tillstädes vid drottning Christinas avsägelse.
Har givit ett i Mainz taget bibliotek till Västerås gymnasium

Axel blev 71 år och avled i Stockholm och jordfästes 18 mars 1655 med stor ståt och i konung Carl X Gustafs närvaro i Storkyrkan, varifrån hans lik sedermera fördes till det av honom byggda gravkoret vid Jäders kyrka, varest hans sondotters son, greve Axel Gabriel Oxenstierna af Croneborg lät över honom uppsätta ett präktigt marmorepitafium med latinsk inskrift. 'Han är den store statsmannen Axel Oxenstierna, den store konungen Gustaf II Adolfs vän och rådgivare samt den förnämste styresmannen av Sveriges angelägenheter, synnerligast i Tyskland, efter konungens död och till drottning Christinas äntrade till regeringen.

-----------------
Oxenstierna af Södermöre nr 4 Tab 1

Kopplingar till andra personer:
 • 1608-1649: gift med Anna Åkesdotter Bååt (1579-1649)

 • Christina Axelsdotter Oxenstierna af Södermöre (1612-1631)
  Agneta Horn af Björneborg (1629-1672)
  Brita Cruus af Gudhem (1652-1716)
  Agneta Wrede af Elimä (1674-1730)
  Hedvig Catharina Lillie (1695-1745)
  Eva De la Gardie (1724-1786)
  Barn
  Fredrika Ulrika Ekeblad (1745-1771)
  Hedvig Catharina Ekeblad (1746-1812)
  Gustaf Piper (1771-)
  Hedvig Charlotta Jacquette Piper (1799-)
  Ebba Sofia Piper (1806-)
  Lovisa Piper (1808-)
  Pontus Fredrik De la Gardie (1726-1791)
  Axel Gabriel De la Gardie (1772-1838)
  Magnus Gabriel De la Gardie (1809-1851)
  Johan Casimir De la Gardie (1848-1928)
  Margareta De la Gardie (1893-)
  Hugo Johan Fredrik Adolf Hamilton af Hageby (1919-)
  Axel Jakob De la Gardie (1819-1879)
  Ulrik Gustaf de la Gardie (1727-1809)
  Hedvig Catharina de la Gardie (1732-1800)
  Hedvig Eleonora von Fersen (1753-1792)
  Hedvig Amalia Charlotta Klinckowström (1777-)
  Eva Sofia von Fersen (1757-1816)
  Axel Adolf Piper (1778-1827)
  Axel Mauritz Piper (1810-1866)
  Sofia Augusta Christina Piper (1835-1873)
  Sophie Christina Augusta Emilia Piper (1856-1940)
  Emilie Hedvig Sofia Piper (1857-1926)
  Axel Piper (1847-1875)
  Ludvig Magnus Alexander Piper (1818-1895)
  Anna Hedvig Sofia Piper (1862-)
  Carl Fredrik Piper (1785-1859)
  Charles-Emil Adolf Gustaf Piper (1818-1902)
  Sophie Christina Augusta Emilia Piper (1856-1940)
  Emilie Hedvig Sofia Piper (1857-1926)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn Historia som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.