G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Start
Om
Syfte
Bakgrund
Bestämmelser
Cookies

Dolda personuppgifter

En del personer visas inte i släktträden på Släktforskningssajten Genvägar. Det kan bero på olika saker, men har oftast att göra med att den personen inte helt säkert är avliden.

Behandling och publicering av information om nu levande personer

Dataskyddsförordningen innebär ett strikt ansvar för alla som håller på med släktforskning, åtminstone om man även behandlar uppgifter för nu levande personer. För att följa dataskyddsförordningen kräver Släktforskningssajten Genvägar att det finns samtycke från nu levande personer om att deras personuppgifter behandlas i Släktforskningssajten Genvägar.

Personer visas bara för allmänheten om något av följande kriterier är uppfyllda:
  • Det finns ett dödsdatum registrerat
  • Användaren har bekräftat att personen är avliden
  • Användaren har bekräftat att det finns ett samtycke
  • Det finns ett födelsedatum registrerat som är mer än 130 år gammalt (och personen således kan antas vara avliden)
Släktforskningssajten Genvägar tillhandahåller hjälpmedel för att via e-post inhämta samtycke från nu levande personer, och raderar omedelbart personuppgifter om en användare blivit nekad samtycke genom denna funktion.

Varför registrera nu levande personer över huvud taget?

Bland syftena med Släktforskningssajten Genvägar finns att underlätta spridning och sökbarhet för släktforskning. För att åstadkomma det är det viktigt att så många personer som möjligt finns registrerade, avlidna som levande. Släktforskningssajten Genvägar skapar tack vare detta dagligen många värdefulla kontakter mellan personer som är intresserade av släktforskning. Självklart ska det fortfarande ske på ett sätt som respekterar lagar, regler och den enskildes rätt till kontroll över sina egna personuppgifter. Därför försöker vi vara så tydliga som möjligt med vilka bestämmelser vi har, och efterlevnaden av dessa.

Läs mer om våra bestämmelser.

Läs mer om dataskyddsförordningen och vad den innebär för släktforskningen på Sveriges Släktforskarförbund (öppnas i nytt fönster).