G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Inställningar
Start
Syfte
Bakgrund
FAQ
Kontakt
Sponsorer
Länkar
Bestämmelser
Cookies
Förslagslåda
Logga in
Logga ut

Villkor för registrering på Släktforskningssajten Genvägar

Genom att registrera sig på Släktforskningssajten Genvägar (nedan kallad Tjänsten) godkänner du också att vi får behandla de personuppgifter du lägger in.

All information som du registrerar i Släktforskningssajten Genvägar skall betraktas som offentlig (med undantag för ditt lösenord). Släktforskningssajten Genvägar är i första hand ett verktyg för att kunna hjälpas åt med släktforskning och därför har vi valt att låta vem som helst söka efter de personer och släktingar som du lägger in i systemet. Du bör alltså INTE registrera information som kan vara av känslig eller hemlig karaktär. Den information som du lägger in kommer dock inte att användas, säljas eller spridas på något annat sätt än genom att visas på Släktforskningssajten Genvägar.

När du registrerar en person i något av dina släktträd är du själv ansvarig för att detta görs i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du måste alltså själv inhämta eventuellt tillstånd från denna person.

E-postadressen du anger kommer att vara synlig i samband med visning av personer som du har lagt upp i något av dina släktträd. Den kommer också att användas för att skicka ut inloggningsuppgifter till Tjänsten och bör därför inte delas med någon annan.

För att Tjänsten ska bli ett så bra verktyg som möjligt för alla måste samtliga användare följa sedvanlig god etik på nätet. Vi förbehåller oss rätten att stänga av användare som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar Tjänsten. Likaså förbehåller vi oss rätten att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in av användarna. Detsamma gäller innehåll som är av reklamkaraktär.

En del funktioner är avgiftsbelagda. Det beror antingen på att funktionen innebär extra driftskostnader eller att funktionen har varit kostsam att utveckla. Information om priset för betaltjänsterna ges i anslutning till respektive avgiftsbelagd funktion, och avgiften debiteras i samband med att du använder dessa funktioner. Betalning sker via SMS och avgiften kommer alltså på telefonräkningen för din mobiltelefon. Vidare instruktioner om hur du gör en inbetalning hittar du på samma sida som betaltjänsten finns. Vi gör tyvärr INGA ÅTERBETALNINGAR av skickade SMS p g a transaktionskostnader. Om du tycker att tjänsten inte fungerar bra är vi dock tacksamma om du framför dina synpunkter per e-post till oss.

Tjänsten är öppen för alla med intresse för släktforskning. Eftersom tjänsten drivs ideellt kan vi dock inte garantera att den finns kvar i framtiden. Om vi blir tvungna att stänga ner tjänsten kommer du att bli underrättad i förväg och självklart kommer vi i möjligaste mån se till att du får ut din information innan tjänsten stängs ned. Vi tar regelbundet backup på databasen men kan inte ta ansvar för förlorad eller förstörd information, så för säkerhets skull bör du även spara informationen om din släktforskning någon annan stans (t ex genom att skriva ut sidorna eller spara ner dem på din egen dator). Du bör inte använda Tjänsten som den primära lagringsplatsen för din släktforskning!

Du har rätt att när som helst få ut all den information som finns registrerad om dig.

Vi har rätt att göra utskick till samtliga användare.

Vi säljer inte användarinformation vidare till tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa bestämmelser. Större ändringar meddelas via e-post. Mindre ändringar kan göras utan att du blir meddelad.